75%

Ælfric's Lives of Saints/02eug

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


eodem die nat̄l̄ sce̅ eugenie uirginis

Mæg ge-hyran se ðe ƿyle be þam halgan mædene · 001
eugenian philyppus dæhter ·
hú heo ðurh mægðhád mærlice þeah ·
⁊ þurh martyr-dóm þisne middan-eard ofer-sƿað.

Sū æþel-boren þægn ƿæs philippus gehaten · 005
ðone asende se casere commodus
þe on ðam dagū rixode · frā rome byrig
to ðære byrig ðe ís gehaten alexandria ·
⁊ he hine gesette to heah-gerefan
ofer alexandrian · ⁊ ægyfto lande.
⁊ hét  he heolde þa romaniscan gesætnysse.

Ðæs ðægn philippus · næs na gefullod on gode · 012
forþan þe cristendóm næs þagyt geond eall cuð ·
⁊ seo reþe æhtnyss þágýt næs gestylled.

His ƿíf ƿæs gecyged claudia 015
be þære he gestrynde tƿægen suna ·
auitum · ⁊ særgium · ⁊ ane dohtor
eugenian · þe ƿé embe spræcaþ.

Ða befæste se fæder philippus tó lare · 019
 heo ón ƿoruld-ƿysdome ƿære getogen ·
æfter greciscre uðƿytegunge · ⁊ lædenre getingnysse.

Eugenia þa  æðele mæden · 022
ƿel þeah ón ƿisdome · ⁊ ón uðƿytegunge.

Þa becom hyre on hand þæs halgan apostoles lár 024
paules þæs mæran ealles mancynnes lareoƿes.

Þá ƿearð hyre mód mycclum on-bryrd 026
þuruh þá halgen lare · þeah ðe heo þá gyt hæðen ƿære.

Heo bæd þa hyre fæder  heo færen moste 028
geond his hames on alexandiscre scyre ·
ƿolde sƿá cepan þære cristenra lare ·
forðan þe heo næfde on ðære byrig nænne
geleaffulne mann þe hí læren cuþe ·
forðan philippus aflygde þá cristenan
óf alexandrian · ealle on ǽr.

Hƿæt þa evgenia ardlice færde · 035
oð [sic @ Skeat]  héo becóm þær ða cristenan sungen
mid mycelre blisse þus mærsigende gód.

Omnes dí gentium demonia · domin autem cælos fecit. 038
Ealle þære hæðenra godas syndon deofla ·
⁊ dryhten soðlice heofonas geƿorhte.

Eugenia þa mycclum ƿearð ónbryrd 041
⁊ mid ƿope gesprǽc hire tƿægen cnihtas ·
þære naman ƿæron · protus · et iacinctus ·
þá ƿǽron gelærede on leden · ⁊ on grecisc ·
mid eugenian mid ƿoruld-licra lare ·
⁊ ƿæron eunuchi ·  synt belisnode ·
⁊ ƿæron heora hlæfdige holde ⁊ ge-tryƿe.

Ða nam eugenia hí on sundor-sprǽce · 048
hét hí gebroðra · ⁊ bæd  hí
hyre fæx forcurfon on ƿæpmonna ƿysan ·
⁊ mid ƿædum gehiƿodon · sƿylce heo cniht ƿære ·
ƿolde ðam cristenan genéalecan
ón ƿærlicum híƿe ·  heo ne ƿurde améldod.

Hí færdon ða þry · ⁊ heora gefæran forleton · 054
oð hí becóman to ðære cristenra ƿununge.

Þær hí dæges ⁊ nihtes heora drihten heroden. 056

On ðam ylcan dæge cō sū bisceop 057
helenus gehaten · haliges lifes ·
mid mycelre meniu · án-modlice singende.

Uia iustorū recta facta est · et iter sanctorum preparata est. 060
Þæt [sic @ Skeat] ís þæra rihtƿisra ƿæg · ís geriht-læced ·
⁊ þæra halgena siðfæt is gegearcod.

Þes bisceop ƿorhta fæla ƿundra þuruh god · 063
⁊ him ƿearð gesƿutelod ón sƿæfne be þy-sū ·
⁊ eall þæs mædenes mód him ƿearð ameldod.

Ðá gespræc  mæden sumne messe-preost. 066
Eutropius gehaten  he hyre ærende
abude þam bisceope · þysū ƿordum geornlice ·
ƿé ðry gebroðra ƿyllað gecyrran
frā þā fulan hæðen-scype · tó hælende criste ·
⁊ ƿe nellað nátes hƿon · ús næfre tó-tƿeman.

Þá þǽs ón mergen se mæsse-preost 072
abead þæs mædenes ƿord · þam mæron bisceope.

Þa hét se bisceop hí gelangian · 074
mycclū þanciende þā ælmihtigan gode ·
 hé ƿolde hím onƿreon þæs mædenes ƿyllan.

Hé genám hí þá onsundron · ⁊ sæde hyre geƿislice · 077
hƿæt heo man ne ƿǽs · ⁊ hƿylcere mægþe ·
⁊  heo þurh mægð-hád mycclum gelicode ·
þam heofon-lican cyninge · þe heo gecoren hæfde ·
⁊ cƿæð  heo sceolde sƿiðlice æht-nyssa ·
for mægð-hade ðroƿian · ⁊ þeah beon gescyld
þurh þone soðan drihten · þe ge-scylt his gecorenan.

To hire tƿā cnihtum · he cƿæð  hí heoldan 084
æþel-borennyss ón mode · þeah þe hí mannum þeoƿdon ·
⁊ cƿæð  hí crist gespræce þysū godspellicum ƿordum.

Ne hate ic eoƿ na þeoƿan · ác gé synd mine freond. 087

Þa be-bead se biscop þam gebógenan mǽdene · 088
 heo sƿá þurh-ƿunade · on þam ƿærlicū híƿe ·
oþ hí on fante gefullode ƿurdon ·
⁊ mynster-licre drohtnunge · dearnunge ge-þeodde.

Eugenia þa ƿunode on þam mynstre 092
mid ƿærlicū mode · þeah þe heo mæden ƿære ·
mid hyre tƿam cnihtū · úncuð gehƿám ·

And [sic @ Skeat] heold on hyre þeaƿū halige drohtnunge · 095
ðurh modes liþnesse · ⁊ mycelre eadmodnesse ·
⁊ þurh halige mægnu · þam hælende ge-cƿæmde.

Heo þeah on lare · þæs rihtan geleafan · 098
⁊ ón godcundlicum geƿrytū mid gódū ƿyllan ·
⁊ ƿearð aƿend of ƿulfe to sceape.

Hyre ge-euenlæhton · eac hyre cnihtas · 101
protus · et iacinctus · on synderlicre drohtnunge ·
⁊ hyre digol-nysse eallum be-dyrndon.

Philippus ðá se fæder forƿearð on mode · 104
⁊ séo modor claudia · mid murcnunge ƿæs for-numen ·
⁊ eall seo mægð ón mode ƿearð astyred ·
⁊ sohten  mæden mid mycelre sarnysse.

Hi axoden æt ƿyccum ⁊ æt ƿisum dryum · 108
eac æt heora leasum godum · be þære godes þinene.

Him ƿearð þá gesǽd to soþū þinge. 110
 ðá godes hí ge-gripon for hyre godnysse ·

Þá gelyfde se fæder þære leasunga 112
⁊ hét asmiðigen · of smeatū golde
hyre anlycnysse · ⁊ þá ƿurðode
sƿá sƿá halige gydenan · ac hit ƿæs gold sƿá þeah.

Þa æft̅ þrym gearū · þæs þe heo gecyrred ƿæs 116
geƿát se abbod þe hyre ealdor ƿæs ·
⁊ þá gebroðra sona ceosan ongunnen ·
eugenian to abbude · for hyre árfæstan life ·
⁊ nyston  heo ƿǽs ƿimman sƿa þeah.

Ða ƿearð  mæden mycclum hoh-ful · 121
hú heo æfre ƿæras ƿissian sceolde.

Ne dorste sƿá þeah hí ealle gedréfan · 123
⁊ hyra geþeaht forseon · ác fæng to ðam hade.

Hƿæt ða eugenia hym eallū gebysnode 125
mid goddre gedrohtnunge · tó godes þeoƿdome ·
⁊ mid cárfulnysse · þonne hyred geƿissode.

Hyre ge-uðe þá se ælmihtiga ƿealdend. 128
 heo untrume menn mihte gehælan ·
sƿá hƿylcne sƿá heo geneosode licgende on sare.

Heo aflygde eac sƿylce þá fulan deofla · 131
fram ofsættum mannum · þurh soðne geleafan ·

Þa ƿæs sum ƿíf ƿælig ón æhtū · 133
melantia gecyged · sƿiðe þearle ge-dreht ·
mid lang-sumum feofore · ⁊ com tó ðære femnan ·

Eugenia þá hí gesmyrode · mid gehalgodū ele · 136
⁊ eac gemearcode mid rode-tacne ·
⁊ heo  reðe attor eall út aspáƿ · þe hyre dærede ·
⁊ ƿearþ gehǽled þurh  halige mæden ·
þa bead seo ƿydeƿe þā mædene sceattas
for hyre hæle · ác heo hí forsóc ·
⁊ tihte ðá oþre  heo hí dælde ·
þearfū ⁊ ƿædlum for ðam geƿissan eadleane.

Ðá geƿænde seo ƿydeƿe ham to hyre agenū 144
⁊ com siððan gelóme · mid leasū mode
to þā ƿlytegan mædene · ƿende  heo cniht ƿære ·
⁊ mænig-fealde sceattas hyre unmæðlice bead ·
ác þa þa heo geseah ·  seo soðfæste fæmne
hyre laca ne rohte · ne hyre rununga ·
þá ƿearð heo mid yfele · eall afylled ·
⁊ gebrǽd hí seoce mid bysmor-fullum geþance ·

Heo bæd þá eugenian ·  heo hí geneosode · 152
⁊ ongan hyre sæcgan hyre sƿeartan geþohtas ·
cƿæð  heo ƿære ƿydeƿe on þā geare ·
⁊ hyre ƿer læfde unlytle æhta
on lande · ⁊ on feo · ⁊ ón fore-ƿyrcendū ·
⁊ unc næs gemæne · man on ðysū lyfe ·

Nu ís mín mod aƿend mycclū to ðe · 158
 þu hlaford beo þæra æhta ⁊ mín ·

Ic ƿene  hit ne sy únrihtƿisnysse · ætforan gode 160
þeah ðe þú ƿifes brúce · ⁊ blysse on lífe ·

Ða andƿyrde eugenia þyssere olecunge · 162
⁊ cƿæð to þam ƿife · mid þisū ingehyde ·
 ða geƿylnunga þissere andƿeardan ƿorulde ·
synt sƿiðe sƿicole · þeah þe hí gesƿæse beon ·
⁊ þæs lichoman lustas gelóme be-pæceð ·
⁊ tó sarnissū gelædað þa þe hi sƿiðost lufiað ·

Æft̅ þissere tihtinge ⁊ on oðrū larū · 168
beclypte seo myltestre  clæne mæden ·
⁊ ƿolde hí gebygan to bismorlicū hæmede ·

Hƿæt ða eugenia · hí gebletsode · 171
⁊ cƿæð to ðære sceande ·  heo soðlice ƿære
galnysse ontendnyss · ⁊ gramena mæge ·
þeostra gefæra · ⁊ mid sƿeartnysse afylled ·
Deaðes dohtor ⁊ deofles fætels ·

Habban þine æhta þine gelícan · 176
ƿé habbað ealle ðing mid þā ælmihtigan drihtne ·

Ðá ƿearð melantia micclū of-sceamod · 178
ƿende  heo ƿolde hyre ƿord ameldian ·
buton heo sylf on ǽr hit openlice cydde ·

Færde þá ardlice tó alexandrian byrig · 181
to þā heah-geræfan · þe ƿæs ge-haten philippus ·
eugenian fæder · þeah seo fule  nyste ·
⁊ begann hí tó ƿrægenne · ⁊ ƿolde forsæcgan ·
cƿæð  heo eode to hyre licgendre ·
on læces híƿe · ⁊ hí ƿolde for-lycgan ·
gif heo  bysmor forberan ƿolde ·
ác ic hrymde sona mid sarlicre stæmne
oþ an minra ƿimmanna me ƿið hine ahredde ·

Ða gelyfde philipp þære facen-fvllan segene · 190
⁊ sƿiðe gehát-heort · hét hí ge-fæccan ·
⁊ eac ða ge-broðra · ealle gebundene ·
⁊ heold hí on bendū · ⁊ on blindū cƿearterne ·
oð he mid ƿytū ·  ƿíf geƿræce ·

Þá com se dǽg þe se dema gesætte · 195
⁊ ƿæron gegeorcode (sic) þá reðan ƿyta ·
⁊ ƿurdon gefætte æt-foran þā deman ·
þa únscildigan cristenan · on sƿærtū racentægū ·

Ða cƿ̅ · philipp · mid fullū graman · 199
to eugenian his agenre dehter ·

Sege þu forscyldeguda hƿí ƿoldest ðu besƿican 201
 mære ƿíf melantian mid foligre
⁊ on læces híƿe hí forlicgan ƿoldest ·

Ða cƿæð eugenia ·  heo eaþe mihte · 204
þæs forlyres un-hlisan hí beladian ·
⁊ melantian onsage mid soðe ofer-drifan ·
gif philipp ƿolde gefæstnian mid aþe ·
 seo lease ƿrægistre ne ƿurde fordæmed ·

Ðá sƿór philippus  he friðian ƿolde · 209
þa leasan ƿudeƿan · ðeah þe heo gelignod ƿurðe ·

Þa bæd eugenia  seo ƿyln sceolde 211
sæcgan þam deman hú hit gedón ƿære ·
⁊ hu heo hyre hlæfdian ƿið hyre lustas ahrædde ·
⁊ se gerefa hét eac þá cnihtas · melantian hyredes ·
cyðan be ðison gif hí þis gehyrdon ·

Þa cƿæð seo ƿyln ·  heo ƿyste · gefyrn · 216
hú eugenia ferde fracodlice on forlygre ·
⁊ ƿolde þá æt nehstan · hyre hlæfdian gebysmrian ·
butan heo mid hreame · hyre hræddinge ofclypode ·
þis ƿitan (sic) þás hyred-men · þe ic þider clypode ·

Ða sædon þa hyred-menn  hit soð ƿære · 221
⁊ ealle mid aðe eugenian forlugan ·

Þa ƿearð se geræfa · þearle gebolgen · 223
⁊ axude eugenian · hu heo ana mihte
ealle þa geƿytan aƿægan mid aðe ·
oððe þurh ænige sƿutelunge hí sylfe aclænsian ·

Hƿæt ðá eugenia seo æþele fæmne · 227
cƿæð  heo ƿolde hi sylfe be-diglian ·
⁊ criste anum hyre clænnysse healdan ·
on mægðhade ƿuniende · mannum uncuð ·
⁊ forðy underfænge æt fruman þa gyrlan ·
ƿær-lices hades · ⁊ ƿurde ge-efsod ·

Æft̅ þysū ƿordū heo to-tær hyre geƿædu · 233
⁊ æt-æƿde hyre breost · þam breman philippe ·
⁊ cƿæð him tó · þu eart mín fæder ·
⁊ þin gebædda claudia · gebær mé tó mannū ·
⁊ ðás ðine gesætlan synd mine gebroðra ·
auitus · ⁊ særgius · ⁊ ic soðlice eom
eugenia gehaten · þin agen dohtor ·
⁊ ic for cristes lufe · forlǽt eoƿ ealle ·
⁊ middan-eardlice lustas sƿá sƿá meox forseah ·

Her synd eac þá cnihtas · þe ic cydde mine digolnysse · 242
protus · et iacinctus · þine fostercyld ·
mid ðam ic becóm to cristes scole ·
⁊ þǽr ón drohtnode oð þisne andƿærden dǽg ·
⁊ ðam ic ƿylle æfre oð ende þeoƿian ·

Ðá oncneoƿ philippus sƿá sƿá fæder eugenian · 247
⁊ auitus · ⁊ særgius · hyra agene sƿyster ·
⁊ hyra hyred-cnihtas · hí eadmodlice cyston ·

Þis ƿearð sona gecyd · claudian · þære mæder · 250
⁊ heo mid ƿundrunge ƿearð befangen ·
⁊ tó eugenian cóm mid ealre blysse ·

Hi þá gefreteƿodon · þa fæmnan mid golde 253
hyre un-þances · ⁊ úp gesætton to hím ·

Þa clypode þæt [sic @ Skeat] folc ·  crist ƿære soð god · 255
⁊ hí ealle herodon þonne hælend mid ƿuldre ·

Eugenia hæfde ǽr geþingod · 257
þære leasan melantian to hyre leofan fæder ·
 heo mid ƿytū ne aƿrǽce hyre ƿelhreoƿan ehtnysse ·
ac crist sylf asende sƿægende fýr
ufan of heofonum · þæt [sic @ Skeat] menn onhaƿoden
to melantian botle · ⁊ hit mid ealle forbernde ·
sƿá  ðǽr næs to lafe nanðing þe hyre ƿæs ·

Þa ƿurdon gefullode · philippus · ⁊ claudia · 264
⁊ heora tƿægen suna · mid soðum geleafan ·
⁊ seo mæste mæniu · þæs mennisces gebeah ·
to cristes bigengum · ⁊ þá cristenan gegododon ·

Ðá ƿurdon geædniƿode on ðam eahteoðan geare · 268
þá for-lætenan cyrcan · ⁊ seo geleaffulnyss ƿeox ·

Philippus þa asende tó seuéro þam casere · 270
⁊ sæde  þá cristenan sƿiðe fremoden ·
his cyneríce · ⁊ romaniscere leode ·
⁊ hí ƿǽl ƿyrðe ƿæron ·  hí ƿunodon butan æhtnysse
on ðære ylcan byrig · þe hé hí ǽr of adræfde ·

Þa geþafode se casere  ðam geræfan · 275
⁊ alexandria seo burh sona ƿearð afylled
mid mycclū cristen-dome · ⁊ manegū cyrcum ·
⁊ ón ge-hƿylcū burgū · blissoden þá cristenan ·
⁊ mid ƿurðfulnysse · god ƿurðodon ·

Eac for þysū intigan ·  ægyptisce folc · 280
for-lætenū gedƿylde · gelyfde ón drihten ·

And [sic @ Skeat] philippus forgeaf fæla eahta þā cristenū · 282
him to gemænan brice · ⁊ hí gemundode ·

Æfter þisum gelamp ·  ða leasan hæðenan · 284
ƿrægdon philippū · to ðam fore-sæden casere
sædon  hé forléte þa lifiendan godas ·
⁊ ealle þa burh-ƿaræ ge-bigde to criste ·
þá ƿearð se casere sona ge-yrsod ·
⁊ bebead philippe ·  he buge to his godū ·
oððe ƿære be-næmed · ƿurð-scipes · ⁊ æhta ·

Þá dælde philipp digollice his æhta · 291
geond ealle þa scyre cyrcū · ⁊ þearfū ·
⁊ þurh mycelne geleafan · manega oðre getrymode ·
sƿá  ða cristenan hine gecuron tó bisceope ·

Ðá æft̅ tƿælf monðū gemunde se casere 295
hƿæt him gesǽd ƿǽs · ⁊ sænde frā rome ·
oðerne gerefan · mid reðum bebode ·
sƿá  hé hét acƿellan þone cristenan philippū ·
gif hit soð ƿære · sƿá him gesǽd ƿǽs ·

Ða com se geréfa · ⁊ hine acƿællan ne dorste · 300
on þæs folces geƿytnysse for heora freond-rædene ·
ác asende sume · þe sædon  hí ƿæran
on criste ge-lyfede · ác hí lugon sƿá þeah ·

Ðá eoden tó cyrcean mid sƿiðlicū facne · 304
⁊ ðone mæran biscop · on his ge-bædū ofslogan ·
ác hé ƿunade sƿá ðeah on þā ƿundū cucu ·
geond þreora daga fǽc · ⁊ gefrefrode þa cristenan ·
⁊ sƿá mid martyr-dome · siþþan geƿát ·
to ðam lifigendan drihtne þe he on life ƿurðode ·

Eugenia hæfde · ær þán asteald 310
mynecena mynster · mid mycelre gehealdsūnysse ·
⁊ seo modor claudia · hit micclum gegodode ·
⁊ hí þǽr be-byrgdon þone bisceop philippū ·
⁊ hí siþþan ealle endemes færdon ·
seo modor · ⁊ seo dohtor to ðære mæran rome byrig ·
⁊ ðá gebroðru samod · særgius · ⁊ auitus ·
⁊ þa romaniscan ƿytan · hí ƿél under-fængon ·
⁊ for þære ealdan cyððe þæs æðelan philippes ·

Þa gesætton þá ƿytan sona þa cnihtas · 319
on tƿā heafod-burgū · on healicū ƿurð-mynte ·
ænne on affrican · ⁊ oðerne on cartagine ·

Eugenia þá ƿunode ón rome · 322
⁊ hire coman to gehƿylce mǽdenu ·
⁊ heo hí gebegde mid hyre gebysnunge tó criste ·
⁊ hí ón mægð-hade ƿunodon · þurh hyre mynegunge ·

Þa ƿǽs on rome byrig sum cyne-boren mæden · 326
basilla gehaten · on hæðen-scype ƿunigende ·
seo ƿolde gehyran þá halgan lare ·
of eugenian muþe · ác heo ne mihte hire genealecean ·
forðan þe cristen-dóm ƿǽs · þær ónscunigend-lic ·

Ða sende eugenia þa tƿægen halgan · 331
protū · ⁊ iacinctū · to ðam hæðenen mædene ·

Hƿæt þá basilla mid blysse · hí under-fæng · 333
⁊ deges · ⁊ nihtes mid þā deorƿurðum halgū
godes lare be-eode · ⁊ hyre gebæda ne ge-sƿác ·
oððæt [sic @ Skeat] cornelius · þæra cristenra biscop
hi dearnunga gefullode · frā eallū fulnyssū ·

Þa ƿurdon gelome þa leofan mædenu · 338
Eugenia · ⁊ basilla · ⁊ eac se biscop ·
on sunder-spræce · sƿiðe gebysgode ·
⁊ digel-lice on nihtū · hi symble · geneosodon
⁊ hæfdon heora gerihtu · mid þam halgan biscope ·

Þurh ðas tƿá mædena · manega oðre becoman 343
to cristes geleafan · ⁊ tó clænre drohtnunge ·

Ðurh claudian becoman eac clæne ƿudeƿan · 345
mid godū ƿyllan · to godes geleafan ·
⁊ fæla cnihta on crist gelyfden ·
þurh ðá tƿægen halgan · protū · et iacinctum ·

Basilla hæfde enne hæðene ƿogere · 349
pompeius gecýged · sƿiðe æðel-boren ·
þā ge-uðe sé casere ·  kyneborene mæden ·
ác heo hæfde gecoren crist hyre tó bryd-guman ·
⁊ þone hæðenan ƿogere forþí habban nolde ·

Þá gesohte se cniht þæs kaseres fétt · 354
⁊ þa romaniscan ƿytan mid ƿop-licre ceorunge
hī mid spræcon · ⁊ ðá mædena ƿregdon ·
eugenian · ⁊ basillan · biddende his fultumes ·

Hƿæt þá se casere cƿæð him tó andsƿare · 358
 basilla sceolde gebúgan to ðam cnihte ·
oþþe hí mán to-heoƿe · mid heardū sƿurde on tƿá ·

And [sic @ Skeat] eugenian hé hét his godū geoffrian · 361
oððe hí man mid ƿýtū ƿélreoƿlice acƿealde ·

He hét eac acƿællan · ealle þa cristenan · 363
gif hí noldon búgan to ðam bysmorfullū hæðen-scype ·

Þá nolde basilla · brydguman geceosan · 365
nænne butan crist þe heo gecoren hæfde ·
⁊ ƿearð þá gemartyrod · for hyre mægðhade ·
æt hám on hire huse · mid heardū sƿeorde ·

Æfter þysū ƿordū · þa tƿægen godes halgan · 369
prot · ⁊ iacinctus · ƿurdon sona gelæhte ·
⁊ hí sceoldon geoffrian · heora lác þam godum ·
oððe hí sylfe sceoldon · hī beon geoffrode ·

Hi ƿurdon þá gelædde · tó þære laðan ánlicnysse · 373
ác heo to-feol sona tó heora fotum for-molsnod ·
sƿá raðe sƿá þá halgan hi to gode gebædon ·

Þa cƿæþ se déma ·  hí mid dry-cræfte · 376
þá anlicnyssa tó-ƿurpon · ⁊ ƿearð ge-bolgen ·

Hét þá be-hæfdian ða halgan cyðeras · 378
⁊ hí sƿá ferdon · mid síge to criste ·

Ðás martyras næron næfre on life 380
þurh ƿíf besmytene · ác hí ƿunedon on clænnysse ·
oð heora lifes ænde · mid mycclū geleafan ·

Æfter þysū ƿearð ge-leaht seo geleaffulla eugenia · 383
⁊ to þā hæðenan temple getogen mid ge-ðreate ·
 heo þære gydenan diane · godes ƿurðmynt gebude ·

Ðá gebǽd eugenia · hi to ðam ælmihtigan gode · 386
⁊  deofles tempel · grund-lunga to-feoll ·
⁊ on eorðan besanc · mid eallum his anlicnyssū ·

Þá hét se casere · ahón anne ƿeorc-stán · 389
on hyre halgan sƿúran · ⁊ hí bescufan on ða ea ·

Eac sé stán to-bærst · ⁊ heo sæt up on þam ƿætere · 391
 ðá cristenan tócneoƿan  crist ƿæs mid hyre ·
seðe hƿilon ǽr þone halgan petrū ·
be ðære hand gelædde · úpp on þam heagan brymme ·
  ða sælican yða hine forsƿelgan ne mihton ·

Ðá hét se casere hí siððan bescufan 396
ón byrnende ofen · þǽr þǽr hate baðu ƿæron ·
ac þæt [sic @ Skeat] fyr ƿearð acƿænced · ⁊ þá baðu acolode ·
⁊ ealle ða ontendnyssa · mid hyre to-cyme adƿæscte ·

Heo ƿearð þá gebroht · into blindū cƿearterne · 400
⁊ geond tƿæntig daga · hyre næs getyðod
æniges big-leofan binnan ðam þeostrū ·
ác se hælend cō mid heofonlicū leohte ·
⁊ brohte ðam mædene · mærne big-leofon ·
snaƿ-hƿitne hláf · ⁊ on-lihte ðæt cƿeartern ·

Þa cƿæð se hælend to ðam halgan mædene · 406

Eala ðú eugenia · ne beo þú afyrht · 407

Ic eom þin hælend · þe þu healice ƿurðost · 408
⁊ mid eallū mode · ⁊ mægne lufast ·

On þam dæge þa scealt cuman to me · þe ic com tó mannum · 410
⁊ on minre gebyrd-tide · ðú bíst on heofonū gebroht ·

Þá cóm se cƿællere · on cristes akenned-nysse dæge · 412
ásend frā þam casere · ⁊ he  mæden acƿealde ·

Heo ƿearð þa gemartyrod · ⁊ cristene menn hí bebyrgdon · 414

Ða ƿeop seo modor · mid mycelre sarnysse · 415
æt hyre byrgene · oþ [sic @ Skeat]  heo hí geseah ·
on gastlicre gesihðe · mid golde gefræteƿode
mid ðam heofonlicum ƿerode · þus hí frefrigende ·

Mín modor claudia · me hæfð gebroht 419
min hælend crist · to his halgena blysse ·
⁊ minne fæder gelogode on þære heah-fædera getele ·
⁊ þu cymst tó ús · nú on sunnan-dæg ·

Seo modor geƿát ða of ƿorulde to heofonū 423
on ðam sunnan-dæge · ⁊ þa suna hí be-stodon ·
Sergius · ⁊ Auitus · ⁊ hí siððan þurh-ƿunodon ·
on ðam soðan geleafan · oð heora lifes ende ·

Sy ƿuldor · ⁊ lóf · þam ƿel-ƿyllendan drihtne · 427
on ealra ƿorulda ƿoruld · ealra hís ƿel-dæda · Amen.