A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/ספן - ספק

From Wikisource
Jump to: navigation, search

ספן ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎brighten, ‎scour; ‎v. ‎thpe. ‎- ‎2) ‎to ‎regard. ‎Targ. ‎II ‎Esth. ‎I, ‎12. ‎Ib. ‎VII, ‎9 ‎(10). ‎-- ‎3) ‎to ‎look ‎out ‎for, ‎provide, ‎store; ‎(of ‎a ‎bird's ‎ovary) ‎to ‎be ‎fructified. ‎Bets. ‎7a ‎מארעא ‎דספנא ‎ביעי ‎eggs ‎laid ‎by ‎a ‎hen ‎that ‎was ‎fecundated ‎by ‎friction ‎in ‎the ‎dust, ‎v. ‎דכרא. ‎Hull. ‎58a ‎מארעא ‎בדספנא ‎if ‎the ‎hen ‎was ‎fructified ‎by ‎frictio ‎&c. ‎Ithpe. ‎אסתפן ‎1) ‎to ‎be ‎brightened, ‎scoured. ‎Targ. ‎Y. ‎Lev. ‎VI, ‎21 ‎(cmp. ‎Tosef. ‎Nidd. ‎VIII, ‎11 ‎הצפינן, ‎quot. ‎s. ‎v. ‎צפוון ‎I). ‎-- ‎2) ‎to ‎be ‎provided, ‎laid ‎in. ‎Koh. ‎R. ‎to ‎XI, ‎9 ‎[read;] ‎עד ‎דאיסתפנוןפריטויntil ‎the ‎money ‎which ‎he ‎owes ‎is ‎hatched ‎(brought ‎together); ‎(Pesik. ‎Shub., ‎p. ‎164b ‎מתפשר, ‎v. ‎פשר).

ספן ‎m. ‎(denom. ‎of ‎ספינה) ‎sailor, ‎captain ‎of ‎a ‎freight ‎ship. ‎Shebi. ‎VIII, ‎5, ‎v. ‎בייר. ‎Tosef. ‎B. ‎Mets. ‎IX, ‎14, ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎ספנין. ‎Sabb. ‎XV, ‎1, ‎sq. ‎הס׳ ‎קשר, ‎expl. ‎ib. ‎111b, ‎v. ‎איסטרידא. ‎Kidd. ‎IV, ‎14 ‎וכ ‎רובן ‎הסמ ‎sailors ‎are ‎mostly ‎pious ‎men. ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎III, ‎82b ‎bot. ‎וכ׳ ‎וסניו ‎איכריו ‎(not ‎איבריו) ‎his ‎farm-hands, ‎and ‎the ‎sailors ‎and ‎camel ‎drivers ‎in ‎his ‎employment.

ספנא, ‎ספונא ‎ch. ‎same. ‎Bekh. ‎8b ‎bot. ‎וכ׳ ‎לספו׳ ‎אל ‎he ‎said ‎to ‎the ‎captain, ‎untie ‎thy ‎ship. ‎-- ‎P. ‎ספנין, ‎ססגיא,. ‎סשונאי. ‎Targ. ‎I ‎Kings ‎IX, ‎27. ‎Targ. ‎Jon. ‎I, ‎5. ‎Ib. ‎6 ‎(not ‎סל׳); ‎a. ‎e. ‎-- ‎B. ‎Mets. ‎84b ‎ספונאי; ‎Yalk. ‎Prov. ‎964 ‎ספפגאי. ‎Ned. ‎50a, ‎sq.׳

ספנא ‎m. ‎(ספן; ‎cmp. ‎ספינה) ‎store-room, ‎hold. ‎Snh. ‎108b ‎דתיבותא ‎ס׳ ‎the ‎hold ‎of ‎the ‎ark.

ספסוניא, ‎Yalk. ‎Ps. ‎656, ‎v. ‎סימפוניא.

ספסופא, ‎ספסופה ‎m. ‎(=אספס׳; ‎אסף)riotous ‎gath- ‎ering, ‎or ‎indiscriminate ‎capture ‎of ‎people ‎during ‎a ‎riot. ‎Y. ‎Ter. ‎VIII, ‎46b ‎bot. ‎בס׳ ‎איתציד ‎was ‎caught ‎in ‎a ‎riot.

ספסיל, ‎v. ‎בפסל.

ספסירא ‎c. ‎(ספר, ‎cmp. ‎~~~ג~~~ ‎Jos. ‎Ant. ‎XX, ‎2, ‎2) ‎sword. ‎Targ. ‎Prov. ‎XII, ‎18. ‎Targ. ‎Esth. ‎VIII, ‎15; ‎a. ‎e. ‎-- ‎B. ‎Bath. ‎21b ‎למיקטליה ‎ס׳ ‎שקל ‎he ‎took ‎up ‎a ‎sword ‎to ‎kil ‎him. ‎Y. ‎Ter. ‎VIII, ‎46b ‎bot. ‎ספסר ‎חד ‎טעין ‎carrying ‎a ‎sword; ‎וכ׳ ‎ס׳ ‎בהדא ‎with ‎this ‎sword ‎did ‎Bar ‎N. ‎kill ‎his ‎brother. ‎Snh. ‎7a ‎וכ׳ ‎דס׳ ‎אפותיא ‎עזיזא ‎רחימתין ‎כי ‎when ‎our ‎love ‎was ‎strong, ‎we ‎found ‎room ‎to ‎sleep ‎on ‎the ‎broadside ‎of ‎a. ‎sword ‎&.; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎ספסירי. ‎Targ. ‎Prov. ‎XXX, ‎14 ‎Ms. ‎(ed. ‎ספסרי).

ספסירא ‎m.=h.ספסר, ‎accountant, ‎middleman, ‎broker. ‎B. ‎Mets. ‎42b ‎וכ׳ ‎דזבין ‎ס׳ ‎a ‎middleman ‎who ‎buys ‎here ‎and ‎sells ‎there ‎(immediately). ‎Ib. ‎63b ‎לס׳ ‎זוזי ‎למיתב ‎בעי ‎והא ‎but ‎would ‎he ‎not ‎have ‎had ‎to ‎pay ‎the ‎broker?, ‎i. ‎e. ‎has ‎he ‎not ‎the ‎advantage ‎of ‎saving ‎the ‎broker's ‎fee?

ספסירותא ‎f. ‎(preced.) ‎brokers ‎work, ‎agency. ‎B. ‎Mets. ‎63b ‎ספסירותיה... ‎וזי ‎a ‎man's ‎money ‎does ‎the ‎bro- ‎kerage ‎for ‎him, ‎i. ‎e. ‎dealers ‎come ‎to ‎the ‎capitalist ‎directlys.

ספסל ‎m. ‎(v. ‎מפל ‎2) ‎frame, ‎bench, ‎stool. ‎Kidd. ‎70a ‎ס׳ ‎וכ׳ ‎רבנן ‎דאמור ‎call ‎it ‎safsal ‎(Hebrew) ‎as ‎the ‎scholars ‎do, ‎or ‎&c. ‎(v. ‎איסטבא ‎2). ‎Kel. ‎XXII, ‎3 ‎וכ׳ ‎שניטל ‎ס׳ ‎a ‎bench ‎(long ‎board) ‎which ‎has ‎lost ‎one ‎of ‎its ‎ends ‎(supports). ‎Tosef. ‎ib. ‎B. ‎Bath. ‎I, ‎12 ‎שנתפרק ‎ס׳ ‎a ‎frame ‎which ‎has ‎falllen ‎apart. ‎Mikv.V, ‎2; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎ספסלים, ‎ספמשלין. ‎Y. ‎Ber. ‎IV, ‎7d ‎top ‎וכ׳ ‎של ‎שם ‎היו ‎ס׳ ‎שמנים ‎eighty ‎benches ‎(forms) ‎of ‎students ‎were ‎there. ‎Tosef. ‎l. ‎c. ‎1I ‎שבפונדקאות ‎הס׳ ‎the ‎(movable) ‎benches ‎in ‎inns; ‎וכ׳ ‎מלמדי ‎של ‎הס׳ ‎the ‎school ‎teachers' ‎benches ‎(open ‎frames ‎serving ‎as ‎foot-rests ‎for ‎those ‎behind). ‎Kel. ‎XXII, ‎10 ‎שבמרחן ‎ס׳ ‎(used ‎as ‎singu- ‎lar) ‎the ‎(marble) ‎boardframe ‎(with ‎wooden ‎supports). ‎B. ‎Bath. ‎IV, ‎6 ‎הס׳. ‎. ‎. ‎מכר ‎לא ‎(Babli ‎ed. ‎67b ‎הספלין) ‎has ‎not ‎sold ‎(with ‎the ‎bath-house) ‎the ‎boards ‎of ‎the ‎seats. ‎Ib. ‎67b ‎הס׳ ‎בית ‎Ms. ‎H. ‎a. ‎R. ‎(ed. ‎הספלים) ‎the ‎room ‎where ‎the ‎seats ‎are ‎kept. ‎Pes ‎51a ‎נכרים ‎ספסלי ‎the ‎frames ‎on ‎which ‎gentiles ‎spread ‎their ‎goods. ‎Snh. ‎104b ‎בספסיליהן ‎אש ‎לחכה ‎(some ‎ed. ‎במפסיהם). ‎fire ‎lapped ‎their ‎benches; ‎a. ‎fr.

ספסלא, ‎ספסלה, ‎סיפ׳ ‎ch. ‎same. ‎Sabb. ‎29b ‎ס׳ ‎גרר ‎dragged ‎in ‎a ‎form ‎(for ‎the ‎students ‎to ‎sit ‎on). ‎Y. ‎ib. ‎XV, ‎beg. ‎15a ‎ס׳ ‎על ‎דמקפל ‎הן ‎he ‎who ‎folds ‎a ‎garment ‎over ‎a.. ‎frame; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎ספסלין, ‎ספסליא, ‎ספסלייה, ‎ספסלי. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Gen. ‎XV, ‎17. ‎- ‎Ber. ‎28a, ‎v. ‎יסף. ‎Y. ‎Sot. ‎I, ‎16d ‎bot., ‎v. ‎מרצעא; ‎a. ‎e.

ספסף, ‎סיפ׳ ‎(denom. ‎of ‎סוף) ‎to ‎cut ‎the ‎ends ‎of, ‎trim; ‎to ‎graee. ‎Naz. ‎VI, ‎3(39a) ‎שהוא ‎כל ‎שסי׳ ‎או ‎(Bart. ‎ששיפששף, ‎cmp. ‎שפה) ‎or ‎trimmed ‎his ‎hair ‎ever ‎so ‎little. ‎Ib. ‎39b. ‎Y. ‎ib. ‎VI, ‎55a ‎bot. ‎המספסף ‎את ‎לרבות ‎to ‎include ‎(in ‎the ‎pro- ‎hibition) ‎him ‎who ‎trims ‎his ‎hair. ‎Y. ‎B. ‎Kam. ‎VI, ‎5c ‎top ‎אבניו ‎סיפספה ‎if ‎tthe ‎fire ‎grazed ‎his ‎stones. ‎Ib. ‎מספעף ‎או ‎וכ׳ ‎והולך ‎or ‎it ‎went ‎on ‎grazing ‎(objects) ‎even ‎to ‎a ‎mile's ‎distance; ‎v. ‎סכסך ‎I. ‎-- ‎Y. ‎Bets. ‎IV, ‎62 ‎bot. ‎איזמספסספיןאותה ‎באור ‎you ‎must ‎not ‎trim ‎the ‎ends ‎of ‎a ‎wick ‎by ‎burning ‎it ‎(Bab. ‎ib. ‎32b ‎מהבהבין); ‎v. ‎פסס ‎II.

ספסר ‎m. ‎(reduplic. ‎of ‎ספר) ‎accountant, ‎expert ‎in ‎prices, ‎speculator. ‎B. ‎Mets. ‎51a ‎וכ׳ ‎ס׳ ‎בתגר ‎it ‎means ‎a ‎spec- ‎ulating ‎trader... ‎he ‎knows ‎well ‎what ‎his ‎goods ‎is ‎w ‎orth ‎&c. ‎-- ‎V. ‎ספסירא.

ספסר, ‎v. ‎ספסירא.

ספק I ‎(b. ‎h.; ‎cmp. ‎ספד), ‎Pi. ‎סיפק ‎1) ‎to ‎strike, ‎clap, ‎esp. ‎to ‎clap ‎the ‎hands ‎ayainst ‎the ‎hips ‎to ‎a ‎certain ‎tune ‎in ‎mourning ‎or ‎in ‎rejoicing; ‎cmp. ‎טפח ‎I. ‎Bets. ‎V, ‎2 ‎(36b) ‎ולא ‎וכ׳ ‎מספקין ‎you ‎must ‎not ‎clap ‎or ‎dance ‎(on ‎the ‎Sabbath ‎or ‎Holy ‎Day). ‎Tosef. ‎Sabb. ‎VI ‎(VII), ‎2 ‎וכ׳ ‎המספק ‎he ‎who ‎strikes ‎the ‎hip, ‎claps ‎hands ‎or ‎dances ‎by ‎a ‎fame ‎(a ‎su- ‎perstitious ‎practice); ‎a. ‎e. ‎-- ‎V. ‎סיפוק ‎I. ‎--- ‎2) ‎(cmp. ‎נ, ‎קקש) ‎to ‎yoin ‎closely; ‎to ‎attach; ‎to ‎engraf ‎Y. ‎Sabb. ‎V, ‎beg. ‎7b ‎חבל ‎על ‎חבל ‎במספק ‎when ‎he ‎ties ‎a ‎rope ‎to ‎a ‎rope ‎(of ‎the ‎halter). ‎Kil. ‎VI, ‎9 ‎וכ׳ ‎בחבל ‎ספקה ‎if, ‎in ‎training ‎the ‎vine, ‎he ‎attached ‎to ‎it ‎a ‎rope ‎or ‎a ‎reed ‎(with ‎which ‎he ‎fastened ‎it ‎to ‎a ‎plant). ‎Par. ‎XII, ‎1 ‎וכ׳ ‎מספקו.. ‎. ‎האזוב ‎if ‎the ‎hyssop ‎is ‎too ‎short, ‎he ‎ties ‎it ‎to ‎a ‎thread ‎&c. ‎Y. ‎Orl. ‎I, ‎61a ‎bot. ‎שסיפקה ‎ילדה ‎a ‎young ‎plant ‎(subject ‎to ‎׳Orlah) ‎which ‎one ‎engrafted ‎on ‎an ‎old ‎tree; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎V. ‎סיפוק ‎I.

ספק, ‎ספיק ‎ch. ‎same, ‎to ‎strike, ‎knock. ‎Targ. ‎Job ‎XXXIV, ‎26 ‎ספיקינון ‎ed. ‎Lag. ‎(ed. ‎Wil. ‎ספקי׳ ‎Pa.). ‎- ‎Esp. ‎to ‎clap ‎hands. ‎Targ. ‎Lam. ‎II, ‎15 ‎(ed. ‎Lag. ‎a. ‎oth. ‎ש׳); ‎a. ‎ea- ‎[Targ. ‎Koh. ‎IV, ‎16 ‎לאסתפקא, ‎read ‎with ‎ed. ‎Lag. ‎לאתשפא, ‎v. ‎סף ‎I.]

ספק II ‎(b. ‎h. ‎שפק) ‎to ‎divide, ‎distribute; ‎to ‎supply; ‎128c