A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/סרך - סרס

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎in ‎the ‎bowels, ‎it ‎will ‎cling ‎to ‎it ‎(v. ‎טרומיטא); ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎to ‎confound, ‎v. ‎infra. ‎Pa. ‎סריך ‎same, ‎1) ‎to ‎clutch; ‎(cmp. ‎טפס) ‎to ‎diomb. ‎Bets. ‎11a ‎וסליקו ‎סרוך ‎סרוכי ‎they ‎clutched ‎and ‎climbed ‎up. ‎B. ‎Kam. ‎20a ‎וכ׳ ‎סליק ‎סריך ‎it ‎climbed, ‎came ‎up ‎and ‎ate ‎&c. ‎Ib. ‎ולמסלק ‎לסרוכי ‎(not ‎לסרוכיה; ‎Ms. ‎F. ‎למיסרך, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎30) ‎to ‎climb ‎up; ‎a. ‎e. ‎--- ‎2) ‎to ‎cling ‎to, ‎adhere. ‎Hull. ‎111a ‎מסריך ‎סרוכי ‎חלב ‎(not ‎סרוכיה) ‎milk ‎adheres ‎(and ‎penetrates), ‎opp. ‎שריק ‎מישרק ‎glides ‎of. ‎Ab. ‎Zar. ‎22b ‎אבתרה ‎מסדיך ‎(Ms. ‎M. ‎סריך ‎מישרך) ‎he ‎clings ‎to ‎her ‎(runs ‎atter ‎her). ‎- ‎3) ‎(v. ‎preced.) ‎to ‎confound. ‎Pes. ‎51a ‎משום ‎מילתא ‎דמססרכי(Ms. ‎Mדסריכי; ‎Ms. ‎O. ‎במילתא ‎מילתא ‎דמסרבי, ‎v. ‎סיב ‎II) ‎because ‎they ‎confound ‎one ‎thing ‎with ‎another ‎(if ‎you ‎permit ‎them ‎one ‎thing, ‎they ‎will ‎allow ‎themselves ‎another); ‎מילתא ‎סררכי ‎נמי ‎אינשי ‎הנך ‎(Ms. ‎M. ‎סריכי, ‎Ms. ‎O. ‎במילתא ‎מילתא ‎מסרבי) ‎those ‎people ‎(ignorant ‎Jews) ‎will ‎likewise ‎confound ‎&c.; ‎a. ‎e. ‎thpe. ‎איסריך ‎to ‎cling ‎to. ‎Ab. ‎Zar. ‎l. ‎c. ‎דמיסריך ‎כרון ‎Rashi ‎(ed. ‎דמיגרי), ‎v. ‎גרי.

סרך ‎m. ‎(preced.) ‎clinging ‎to, ‎following ‎the ‎example ‎of; ‎habit. ‎Nidd. ‎67b ‎בתה ‎ס׳ ‎משום ‎because ‎her ‎daughter ‎might ‎follow ‎her ‎example ‎(and ‎make ‎the ‎mother's ‎ex- ‎ceptional ‎act ‎a ‎rule ‎for ‎all ‎occasions). ‎Hull. ‎106a ‎נטילת ‎תרומה ‎ס׳ ‎משום. ‎. ‎. ‎the ‎washing ‎of ‎hands ‎before ‎a ‎meal ‎on ‎secular ‎food ‎was ‎introduced ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎uniformity ‎with ‎T'rumah ‎(to ‎make ‎it ‎a ‎habit). ‎Y. ‎Yoma ‎III, ‎40b ‎bot., ‎sq. ‎ס׳ ‎טבילת ‎an ‎immersion ‎required ‎merely ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎uniformity; ‎Bab. ‎ib. ‎30a ‎טבילה ‎ס׳. ‎Y. ‎Bicc. ‎III, ‎64d ‎bot.; ‎Y. ‎Hag. ‎II, ‎78b ‎ס׳ ‎נטילת ‎washing ‎of ‎hands ‎(before ‎meals) ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎uniformity ‎(v. ‎supra).

סרכא, ‎סיר׳ ‎ch. ‎same, ‎1) ‎adhesion, ‎cohesion. ‎Bets. ‎40a ‎דמשכא ‎ס׳ ‎משום ‎on ‎account ‎of ‎the ‎adhesion ‎of ‎the ‎skin ‎(because ‎the ‎hide ‎is ‎hard ‎to ‎fay ‎unless ‎the ‎animal ‎is ‎watered ‎before ‎slaughtering). ‎--[In ‎ritual; ‎ס׳ ‎an ‎adhesion ‎of ‎lobes ‎of ‎the ‎lungs ‎to ‎each ‎other ‎or ‎to ‎the ‎chest. ‎-- ‎2) ‎climbing, ‎v. ‎סריכא. ‎-- ‎3) ‎habit. ‎Ab. ‎Zar. ‎30a ‎דגברא ‎ס׳ ‎נקיטה ‎she ‎is ‎supposed ‎to ‎have ‎adopted ‎her ‎husband's ‎habits. ‎Snb. ‎51b ‎נקט ‎בעלמא ‎ס׳ ‎(v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l.) ‎he ‎merely ‎used ‎the ‎customary ‎phraseology. ‎Ber. ‎16a ‎סרכיה ‎נקט, ‎v. ‎דוושא. ‎-- ‎*4) ‎(cmp. ‎b. ‎h. ‎שדיג) ‎branch, ‎scion ‎of ‎a. ‎figtree. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎I, ‎I ‎(prov.) ‎תאינתא ‎דאקים ‎ס׳ ‎a ‎scion ‎which ‎confirms ‎(the ‎reputation ‎of) ‎the ‎fig ‎tree, ‎i. ‎e. ‎a ‎good ‎son ‎of ‎a ‎good ‎father; ‎(Yalk. ‎Sam. ‎134 ‎תניתא ‎ברכא ‎(some ‎ed. ‎ברכה), ‎prob. ‎to ‎be ‎read; ‎תינתא ‎דמקים ‎ברכא). ‎-- ‎[סרכי, ‎Yalk. ‎Gen. ‎116, ‎v. ‎שרכא].

סרכא ‎m. ‎(סרך, ‎Saf. ‎of ‎ערך, ‎ארך; ‎cmp. ‎ארבן ‎I, ‎a. ‎אריכא) ‎manager, ‎commander. ‎Targ. ‎Prov. ‎VI, ‎7 ‎(h. ‎text ‎שטר). ‎- ‎Pl. ‎סרכין, ‎סרכיא, ‎סר׳. ‎TargaabbDeut. ‎I ‎15. ‎Ib. ‎XX, ‎5; ‎a. ‎fr.

סרכונא, ‎v. ‎טרכנותא.

סרכן ‎m. ‎(v. ‎סרכא) ‎leader, ‎officen ‎(corresp. ‎to ‎h. ‎גגיד). ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XLI, ‎41. ‎Targ. ‎I ‎Chr. ‎XI, ‎2 ‎(two ‎versioms, ‎with ‎ארכון ‎a. ‎ס׳, ‎combined); ‎a. ‎fr. ‎- ‎Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XXIV, ‎1 ‎חכמתא ‎סרכן ‎מיכאל ‎Michael, ‎the ‎prince ‎(angel) ‎of ‎wisdom.

סרמיטין, ‎סרמיסין, ‎v. ‎חמיסין.

סרנא, ‎סרני, ‎סרנייא, ‎v. ‎סדן ‎ch.

סרנוקא ‎m. ‎(v. ‎next ‎w.) ‎choking, ‎suffocation. ‎Targ. ‎Ps. ‎LXVIII, ‎21 ‎(Ms. ‎סרניקתא; ‎v. ‎Ber. ‎8a). ‎Targ. ‎Job ‎VII, ‎15 ‎סירנוקא ‎Ms. ‎(Ar. ‎סרוככא; ‎ed. ‎שרנוקא ‎שיר׳).

סרניק, ‎סרנק ‎(= ‎סניק, ‎v. ‎סנק) ‎to ‎close, ‎stop. ‎Targ ‎Ps. ‎LXIII, ‎12 ‎(h. ‎text ‎יסכר).

סרניקתא ‎f., ‎v. ‎סרנוקא.

סרס I, ‎Pi. ‎סיס ‎(cmp. ‎הרס, ‎רסס) ‎to ‎destroy, ‎uproot; ‎to ‎mutilate, ‎esp. ‎to ‎make ‎impotent. ‎Tosef. ‎B. ‎Batb. ‎IV, ‎7 ‎וכ׳ ‎לסרס ‎רשאי ‎איו ‎דבש ‎חלות ‎ed. ‎Zuck. ‎(oth. ‎ed. ‎לירש) ‎ir ‎the ‎honey- ‎combs ‎of ‎a ‎bee-hive ‎are ‎sold, ‎the ‎purchaser ‎must ‎not ‎uproot ‎(tear ‎out) ‎all ‎of ‎them ‎at ‎the ‎same ‎time, ‎but ‎must ‎leave ‎the ‎outermost ‎cakes ‎&c. ‎Sot. ‎36a ‎סידסתן ‎מלמטה ‎it ‎(the ‎wasp ‎צרעה) ‎mutilated ‎them ‎at ‎their ‎lower ‎extremities. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎I, ‎1 ‎סירסו ‎made ‎him ‎impotent. ‎Kidd. ‎25a ‎וכ׳ ‎שסרסו ‎עבד ‎a ‎slave ‎whom ‎his ‎master ‎muti- ‎lated ‎by ‎injury ‎to ‎his ‎testicles. ‎Sabb. ‎10b ‎שימס ‎הרוצה ‎וכ׳ ‎if ‎one ‎desires ‎to ‎emasculate ‎a ‎cock, ‎let ‎him ‎take ‎off ‎his ‎comb, ‎and ‎he ‎will ‎thereby ‎be ‎emasculated ‎(without ‎an ‎operation). ‎Ib. ‎11 ‎1a ‎מסרס ‎אחר ‎במססרס ‎if ‎one ‎adds ‎to ‎the ‎mutilation ‎caused ‎by ‎another ‎person; ‎a. ‎fr. ‎- ‎B. ‎Bath. ‎V, ‎3 ‎ומסרם ‎נחלין ‎ג׳ ‎נוטל ‎the ‎buyer ‎takes ‎three ‎broods, ‎after ‎which ‎the ‎owner ‎may ‎make ‎the ‎bees ‎impotent ‎of ‎propa- ‎gation; ‎ib. ‎80a ‎וכ׳ ‎מסרסן ‎במה ‎by ‎what ‎means ‎does ‎one ‎make ‎them ‎impotent?. ‎. ‎. ‎By ‎feeding ‎them ‎with ‎mustard. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎מכרסן ‎חרדל ‎לא ‎mustard ‎does ‎not ‎make ‎them ‎im- ‎potent ‎&c. ‎- ‎Trnsf. ‎to ‎disarrange, ‎upset; ‎to ‎transpose. ‎Ib. ‎(another ‎interpret. ‎of ‎ומסרס, ‎Mish. ‎l. ‎c.) ‎בסירוס. ‎. ‎נוטל, ‎v. ‎סירוס. ‎Ib. ‎119b ‎(ref. ‎to ‎Num. ‎XXVII, ‎2) ‎ודרשהו ‎המקרא ‎סרס ‎invert ‎the ‎order ‎in ‎which ‎the ‎persons ‎are ‎mentioned ‎in ‎that ‎verse, ‎and ‎interpret ‎it. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎2l, ‎beg. ‎(ref. ‎to ‎Ps. ‎XXXVI, ‎7) ‎וכ׳ ‎המקרא ‎סרס ‎transpose ‎the ‎verse, ‎and ‎explain ‎it; ‎'thy ‎kindness ‎is ‎as ‎far ‎above ‎thy ‎judgments, ‎as ‎the ‎mountains ‎are ‎above ‎the ‎great ‎deep'. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎5 ‎(ref. ‎to ‎מי, ‎Ex. ‎V, ‎2) ‎וכ׳ ‎ים ‎מי ‎אותו ‎סרס ‎transpose ‎mi ‎and ‎read ‎yam, ‎the ‎sea ‎made ‎thee ‎know ‎the ‎Lord; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎[Lev. ‎R. ‎s. ‎12 ‎מסרסתו, ‎read; ‎מסטרתו, ‎v. ‎סטר.]--- ‎Paat. ‎pass. ‎מסורס ‎upside ‎down, ‎transposed ‎&c. ‎Nidd. ‎III, ‎5 ‎מס׳. ‎. ‎יצא ‎if ‎the ‎embryo ‎came ‎out ‎with ‎its ‎feet ‎foremost. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎11 ‎(ref. ‎to ‎Ex. ‎XX, ‎24) ‎וכ׳ ‎מס׳ ‎מקרא ‎זה ‎this ‎verse ‎must ‎be ‎interpreted ‎by ‎transposition, ‎wherever ‎I ‎shall ‎come ‎and ‎bless ‎thee, ‎there ‎I ‎shall ‎allow ‎my ‎Name ‎(the ‎Tetragramm- ‎maton) ‎to ‎be ‎pronounced. ‎Mech. ‎B'shall., ‎Vayass'a, ‎s. ‎t. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎70 ‎(ref. ‎to ‎Gen. ‎XXVIII, ‎22) ‎הפרשה ‎היא ‎מסורסת ‎the ‎accounts ‎of ‎the ‎section ‎are ‎not ‎in ‎chronological ‎order, ‎opp. ‎וכ׳ ‎הסדר ‎על; ‎a. ‎e. ‎Hithpa. ‎הסתרס, ‎Nithpa. ‎נסתרס ‎1) ‎to ‎be ‎emasculated. ‎Sabb. ‎110b ‎וכ׳ ‎מסתרס ‎והוא, ‎v. ‎supra. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎86; ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎(cmp. ‎עקי) ‎to ‎be ‎uprooted, ‎removed. ‎Snh. ‎93b ‎נסתרסה ‎וכ׳ ‎Yע ‎idolatry ‎was ‎uprooted ‎in ‎their ‎days ‎(in ‎the ‎days ‎of ‎Hanania, ‎Mishael ‎&c.). ‎Mekh. ‎Mishp. ‎s. ‎20 ‎[read] ‎שלא ‎ממקומה ‎בראשית ‎שבת ‎תסתרס ‎to ‎intimate ‎that ‎the ‎weekly ‎Sabbath ‎is ‎not ‎to ‎be ‎removed ‎from ‎its ‎place, ‎i. ‎e. ‎that ‎it ‎must ‎be ‎observed ‎also ‎in ‎the ‎Sabbatical ‎year; ‎Yalk. ‎Ex. ‎354. ‎Mekh. ‎l. ‎c. ‎וכ׳ ‎שלש ‎יסתרסו ‎טלא ‎that ‎the ‎three ‎festivals