A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עריסות - ערכאה

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎rכריפק ‎11 ‎מעריסתן ‎from ‎their ‎cradle ‎(earliest ‎childhood). ‎Gen. ‎R.. ‎s. ‎53, ‎v. ‎נדנד. ‎Y. ‎Macc. ‎lI, ‎beg. ‎31c ‎ודרך ‎ביום ‎ע׳ ‎ע'ג ‎לו ‎ישב ‎וכ׳ ‎ביום ‎ע׳ ‎ע'ג ‎התינוק ‎if ‎he ‎sat ‎down ‎on ‎a ‎cradle ‎in ‎day ‎time ‎(and ‎caused ‎a ‎child's ‎death); ‎where ‎it ‎is ‎customary ‎to ‎place ‎a ‎child ‎in ‎the ‎cradle ‎in ‎day ‎time, ‎he ‎does ‎not ‎go ‎into ‎extile ‎(to ‎the ‎city ‎of ‎refuge, ‎because ‎his ‎act ‎is ‎one ‎of ‎criminal ‎neglect); ‎a. ‎fr.

‎עריסות ‎f(cאריסות. ‎Tosef. ‎Hall. ‎II,5 ‎בסוריא ‎ע ‎את ‎פוטר ‎ed. ‎(ed. ‎Zuck. ‎האריסין, ‎Var. ‎עריסיו, ‎read ‎העריסין) ‎declared ‎tenancy ‎tenants) ‎in ‎Syria ‎exempt ‎from ‎priestly ‎gifts. ‎-- ‎Pl. ‎עריסיות. ‎Tosef. ‎Ab. ‎Zar. ‎II, ‎8 ‎עיריס׳ ‎ed. ‎Zuck. ‎(corr. ‎acc.; ‎Var. ‎אריס׳).

‎עריפה ‎f ‎(ערף) ‎breaking ‎the ‎neck ‎(of ‎the ‎heifer, ‎Deut. ‎XXI, ‎4), ‎use ‎of ‎the ‎stem ‎ערף. ‎Meg. ‎II, ‎5 ‎העגלה ‎לעריפת ‎for ‎the ‎ceremony ‎of ‎\&c. ‎Y. ‎Sot. ‎IX, ‎23c ‎בע׳ ‎as ‎regards ‎the ‎ceremony ‎of\&c. ‎Ib.d ‎bot. ‎וכ׳ ‎עריפתה ‎מקום ‎the ‎place ‎where ‎a ‎heifer ‎has ‎been ‎kkilled; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Sifre ‎Deut. ‎306 ‎(ref. ‎to ‎יערף, ‎Deut. ‎XXXII, ‎2) ‎הריגה ‎אלא ‎ע׳ ‎אין ‎the ‎verb ‎araf ‎means ‎to ‎kill; ‎Yalk. ‎ib. ‎942.

‎עריין ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎כרן ‎to ‎frighten) ‎powerful, ‎violent ‎man. ‎-- ‎Pl. ‎עריצים. ‎Y. ‎Ber. ‎IV, ‎8a, ‎v. ‎רמס. ‎Y. ‎Meg. ‎IV, ‎74d ‎bot. ‎עריציך ‎מכף ‎והמושיעך ‎הגואלך ‎who ‎redeems ‎thee ‎and ‎saves ‎thee ‎from ‎the ‎hand ‎of ‎thy ‎oppressors; ‎Treat. ‎Sof'rim ‎XIV, ‎5.

‎עריק ‎m. ‎(ערק) ‎fugitive, ‎hunted ‎Targ. ‎Is. ‎X, ‎18 ‎(h. ‎text ‎נסס).

‎ערירי ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎ערר, ‎cmp. ‎ערהI) ‎stripped.] ‎lonely, ‎ehildless. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎44. ‎Yeb. ‎55a ‎(ref. ‎to ‎Lev. ‎XX, ‎20a. ‎21) ‎ע׳ ‎הולך ‎. ‎. ‎. ‎קוברן ‎בנים ‎לו ‎יש ‎if ‎he ‎had ‎children ‎(at ‎the ‎time ‎he ‎committed ‎the ‎sin), ‎he ‎will ‎bury ‎them; ‎if ‎he ‎had ‎none, ‎he ‎will ‎remain ‎childless. ‎Y. ‎Snh. ‎VII, ‎24c ‎לצורך ‎בע׳ ‎לידון ‎יצאת ‎it ‎is ‎specified ‎(in ‎Lev. ‎XX, ‎20) ‎for ‎a ‎purpose, ‎namely ‎for ‎the ‎punishment ‎of ‎driri ‎(death ‎without ‎leav- ‎ing ‎issue). ‎-- ‎Pl. ‎ערירים. ‎Ib. ‎ע׳ ‎. ‎. ‎. ‎יהיו ‎ע ‎דתימר ‎אתר ‎כל ‎וכ׳ ‎ימותו ‎wherever ‎the ‎text ‎says, ‎'they ‎shall ‎be ‎lonely', ‎it ‎means, ‎they ‎shall ‎be ‎without ‎children, ‎where ‎it ‎says, ‎'they ‎shall ‎die ‎ionely, ‎it ‎means ‎they ‎shall ‎bury ‎their ‎children ‎(v. ‎supra); ‎a. ‎e. ‎-- ‎[ערירין,Y. ‎Keth. ‎VI, ‎30d ‎אשכחינון ‎ע׳, ‎v. ‎כרר ‎I.] ‎רP ‎(b. ‎h.) ‎[to ‎connect ‎join,] ‎1) ‎(b. ‎h.) ‎to ‎range, ‎arrange, ‎place ‎in ‎order. ‎Y. ‎Yoma ‎II, ‎end, ‎40a ‎(ref. ‎to ‎Lev. ‎I, ‎8, ‎a. ‎12) ‎'וכ ‎עורך ‎אחד ‎כהן ‎one ‎priest ‎places ‎two ‎limbs ‎on ‎the ‎altar ‎\&c.; ‎Sifra ‎Vayikra, ‎N'dab., ‎Par. ‎4, ‎ch. ‎VI. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎78 ‎תפלה ‎לערוך ‎כח ‎בי ‎יש ‎(Yalk. ‎ib. ‎133 ‎לסדר) ‎I ‎have ‎strength ‎to ‎offer ‎prayer; ‎מלחמה ‎לערוךי ‎כת ‎בי ‎יש ‎I ‎have ‎strength ‎to ‎give ‎battle. ‎Yalk. ‎l. ‎c. ‎כנגדו ‎מלחמה ‎וע׳ ‎gave ‎him ‎battle. ‎Tanh. ‎B'huck. ‎6 ‎שלהן ‎לפניכם ‎ואערוך ‎I ‎will ‎set ‎a ‎table ‎before ‎you ‎(in ‎the ‎hereafter), ‎v. ‎infra. ‎Ned. ‎20b ‎והפכו ‎שלחן ‎לו ‎ערכתי ‎I ‎prepared ‎a ‎table ‎for ‎him, ‎but ‎he ‎upset ‎it ‎(euphem. ‎for ‎unnatural ‎gratification); ‎a. ‎e. ‎[In ‎Talm. ‎mostly ‎הדיינין-[.סדר ‎עורכי ‎(= ‎דין ‎עורבי ‎הדיינין ‎לפני) ‎those ‎who ‎arrange ‎arguments ‎before ‎the ‎judges, ‎pleaders, ‎advocates, ‎who ‎advise ‎their ‎clients ‎what ‎to ‎say ‎or ‎not ‎to ‎say ‎before ‎court. ‎Ab. ‎I, ‎8 ‎עצמך ‎תעש ‎אל ‎הד׳ ‎כע׳ ‎do ‎not ‎make ‎thyself ‎to ‎be ‎like ‎legal ‎advisers, ‎עתצ ‎i. ‎e. ‎be ‎careful ‎as ‎judge ‎not ‎to ‎suggest ‎an ‎advice ‎to ‎one ‎ofthe ‎litigants; ‎Y. ‎B. ‎Bath. ‎IX, ‎17a ‎top ‎כערכי; ‎Y. ‎Keth. ‎IV, ‎29a ‎bot. ‎וכ׳ ‎לגלות ‎שלא ‎הד׳ ‎כע׳ ‎עצמך ‎תעש ‎אל ‎do ‎not ‎make ‎thyself ‎to ‎be ‎like ‎\&c., ‎that ‎is, ‎yon ‎must ‎not ‎reveal ‎to ‎an ‎individual ‎his ‎case ‎(how ‎to ‎argue). ‎Bab. ‎ib. ‎52b; ‎86a ‎עשינו ‎ד׳ ‎כע׳ ‎עצמינו ‎we ‎have ‎made ‎ourselves ‎to ‎be ‎like ‎\&c. ‎(I ‎ought ‎not ‎to ‎have ‎suggested ‎an ‎advice). ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎ערוך; ‎f. ‎ערוכה ‎\&c. ‎Sabb. ‎119b ‎דלוק ‎ר ‎ומצא ‎לביתו ‎וכשבא ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎ושלחן ‎when ‎he ‎comes ‎home ‎and ‎finds ‎the ‎lamp ‎lighted, ‎the ‎table ‎set ‎and ‎the ‎couch ‎spread, ‎the ‎good ‎angel ‎says ‎\&c.; ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎(cmp. ‎Syr. ‎ערךי, ‎P. ‎Sm. ‎2990) ‎to ‎work ‎dough ‎(contrad. ‎to ‎לוש); ‎to ‎roll, ‎shape ‎\&c. ‎Pes. ‎III, ‎4w ‎וכ׳ ‎עורבת ‎ואחת ‎לשה ‎אחת ‎one ‎woman ‎kneads, ‎another ‎works ‎and ‎shapes ‎the ‎dough, ‎and ‎a ‎third ‎one ‎bakes. ‎Ab. ‎Zar. ‎IV, ‎9 ‎עמו ‎עורכין ‎ולא ‎לשין ‎לא ‎you ‎must ‎not ‎knead ‎nor ‎work ‎and ‎shape ‎dough ‎with ‎him. ‎Neg. ‎II, ‎4 ‎כעורבת ‎in ‎the ‎position ‎of ‎a ‎woman ‎working ‎dough; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎as ‎ab. ‎Erub. ‎54a ‎(ref. ‎to ‎וכ׳ ‎ערוכה, ‎II ‎Sam. ‎XXIII, ‎5) ‎וכ׳ ‎משתמרת.. ‎. ‎. ‎צ׳ ‎אם ‎if ‎the ‎Law ‎is ‎worked ‎into ‎thy ‎two ‎hundred ‎and ‎forty-eight ‎limbs, ‎it ‎will ‎be ‎preserved ‎\&c. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XIV ‎(read:] ‎ע׳ ‎ופת ‎לושה ‎פת ‎kneaded ‎(common) ‎bread ‎and ‎well--worked ‎bread; ‎Yalk. ‎ib. ‎662 ‎עריכה ‎(corr. ‎acc.). ‎Hif. ‎העריך ‎[to ‎place ‎side ‎by ‎side; ‎cmp. ‎נקש ‎llif.] ‎to ‎compare; ‎to ‎value; ‎esp. ‎(v. ‎Lev. ‎XXVII, ‎2c13) ‎to ‎dedicate ‎the ‎value ‎of ‎a ‎person ‎or ‎of ‎an ‎animal ‎unfit ‎for ‎the ‎altar. ‎Arakh. ‎I, ‎1מעריכיןונערכין ‎הכלall ‎persons ‎are ‎fit ‎to ‎dedicate ‎or ‎to ‎be ‎the ‎subjects ‎of ‎dedication. ‎Ib. ‎מעריך ‎לא ‎אבל ‎נערך ‎may ‎be ‎the ‎subject ‎of ‎dedication, ‎but ‎cannot ‎dedicate ‎(his ‎vow ‎is ‎invalid). ‎Ib. ‎VI, ‎5 ‎עצמו ‎את ‎המעריך ‎he ‎who ‎dedicates ‎his ‎own ‎value. ‎Tanh. ‎l. ‎c. ‎[read:] ‎מעריכין ‎אתם ‎גיהנם ‎מעריכת ‎. ‎. ‎. ‎נפשותיכם ‎את ‎לפני ‎yon ‎value ‎before ‎me ‎your ‎lives, ‎andI ‎shall ‎save ‎you ‎from ‎the ‎range ‎ofGehenna ‎(v. ‎עריכה), ‎and ‎set ‎\&c. ‎(v. ‎supra); ‎a. ‎fr. ‎Nif. ‎נערך ‎to ‎be ‎the ‎subject ‎of ‎valuation, ‎to ‎be ‎valued. ‎Arakh. ‎I, ‎1, ‎a. ‎fr., ‎v. ‎supra. ‎Ib. ‎II, ‎1 ‎נערכין ‎אין ‎Var., ‎v. ‎ערך.

‎ערן ‎עריך ‎ch. ‎same, ‎to ‎wore, ‎knead ‎Targ.Is. ‎XII, ‎25 ‎דעריך ‎(h ‎text ‎ירמס). ‎-- ‎Men. ‎56a ‎הוא ‎ואפה ‎הוא ‎דע׳ ‎when ‎he ‎himself ‎kneaded ‎and ‎baked; ‎וכ׳ ‎חבריה ‎דעריך ‎when ‎his ‎neighbor ‎kneaded ‎and ‎gave ‎it ‎to ‎him, ‎and ‎he ‎baked. ‎Y. ‎Shebu. ‎VI, ‎37a ‎bot. ‎חבירתה ‎גבי ‎מיערוך ‎אזלת ‎she ‎went ‎to ‎knead ‎her ‎bread ‎at ‎her ‎neighbor's. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎עריך, ‎pl. ‎עריכין ‎Ibb ‎top ‎עיגולא ‎גו ‎ע׳ ‎. ‎. ‎. ‎אשכחון ‎they ‎found ‎the ‎two ‎denars ‎(that ‎were ‎missed) ‎worked ‎into ‎the ‎cake. ‎Plhpe. ‎איעריך ‎to ‎be ‎worked ‎in. ‎Ib.a ‎bot. ‎עיגולא ‎גו ‎איערכו, ‎v. ‎supre.

‎דהY ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎preced.) ‎1) ‎order, ‎arrangement. ‎Ned. ‎22b ‎הוא ‎ישראל ‎ארן ‎של ‎שערכה ‎because ‎it ‎(the ‎Book ‎of ‎Joshua) ‎contains ‎the ‎arrangement ‎of ‎the ‎Land ‎of ‎Israel. ‎-- ‎Pl. ‎ערכים, ‎constr. ‎ערכי. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎VI, ‎4; ‎Pesik. ‎Vayhi, ‎p. ‎7a ‎sq. ‎המשנה ‎ע׳ ‎שש, ‎v. ‎משנה. ‎--המלחמה ‎ע׳ ‎order ‎of ‎battle, ‎arrangements ‎proclaimed ‎before ‎the ‎battle ‎(v. ‎מערכים). ‎Y. ‎Sot. ‎VIII, ‎beg. ‎22b ‎(ref. ‎to ‎Mish. ‎ib. ‎6) ‎אבל ‎וכ׳ ‎המ'מספקין ‎בע ‎but ‎in ‎connection ‎with ‎the ‎proclamation ‎of ‎the ‎regulations ‎of ‎battle ‎(the ‎Mishnah ‎says ‎only), ‎'they ‎have ‎to ‎supply ‎water ‎\&c. ‎Ib. ‎כן ‎המ׳ ‎בע׳ ‎אף ‎thee ‎same ‎is ‎the ‎case ‎with ‎ordinances ‎of ‎battle ‎(they ‎must