A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרוזבין - פרוטיגמא

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎פרוזבין

‎יוזביןe ‎m. ‎pl. ‎(peקעd, ‎later ‎form ‎for ‎tpeעfeοrη;;) ‎ambassadors. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎4, ‎end ‎לפניו ‎פ׳ ‎ושלח ‎. ‎. ‎. ‎נטל ‎he ‎took ‎some ‎of ‎each ‎party ‎of ‎angels ‎and ‎sent ‎an ‎embassy ‎before ‎him; ‎Yalk. ‎ib. ‎130.

‎פרוזבין, ‎rarg. ‎Buth ‎IV, ‎20, ‎v. ‎מרזדוון.

‎רוזגe, ‎v. ‎פירוזג.

‎פרוזדאות, ‎רוסדאותe ‎דיות. ‎.. ‎t ‎pl. ‎(ah ‎sdspt. ‎of ‎praesidia) ‎posts, ‎guards. ‎Taan. ‎28a ‎הדרכים ‎על ‎פ׳ ‎הושיבו ‎וכ׳ ‎(Ms. ‎M. ‎פרדסייות, ‎פרדסייא; ‎Ms. ‎M. ‎2 ‎פרסדיאות, ‎פרסידאות, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎notes ‎l, ‎9) ‎they ‎placed ‎guards ‎on ‎the ‎roads ‎as ‎Joroboam ‎had ‎done ‎to ‎prevent ‎pilgrims ‎\&c.; ‎Tosef. ‎ib. ‎IV ‎(III), ‎7 ‎פרדסיאות, ‎פרדסאות ‎(Var. ‎פרסדיאות); ‎Y. ‎ib. ‎IV, ‎68b ‎bot. ‎פרסדאות; ‎Yalk. ‎Prov. ‎946 ‎פרדסיא׳. ‎Taan. ‎30b ‎יום ‎פרוסדיות ‎. ‎. ‎. ‎שביטל ‎(Ms. ‎M. ‎פרדסייאות) ‎on ‎the ‎day ‎that ‎Hosea ‎. ‎. ‎. ‎removed ‎the ‎guards ‎which ‎Joroboam ‎\&c.; ‎B. ‎Bath. ‎121b ‎פרדסאות ‎(Ms. ‎R. ‎פרדסיאות, ‎פרדסיות); ‎Gitt. ‎88a

‎פרדסיאות. ‎M. ‎Kat. ‎28b ‎פרדסאות.

‎פרוזדוגמאסרוזדגמא.סרוזדוגייאפרוזדגייא, ‎v. ‎פרוסטגמא.

‎סרוזדור ‎(פרוסדור) ‎m. ‎(pdbopon; ‎h ‎rendered ‎by ‎זד) ‎verandah, ‎vestibule. ‎Targ. ‎I ‎Kings ‎VII, ‎7 ‎פרוסדא ‎(ed. ‎Lag. ‎פורסדא; ‎corr. ‎acc.). ‎-- ‎Ab. ‎IV, ‎16 ‎לפ׳ ‎דומה ‎הזה ‎העולם ‎וכ׳ ‎(Ar. ‎'לפרוס) ‎this ‎world ‎is ‎like ‎a ‎vestibule ‎to ‎the ‎world ‎to ‎come; ‎prepare ‎thyself ‎in ‎the ‎vestibule ‎\&c. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎IV, ‎12 ‎בפ׳ ‎עליה ‎וישב ‎בא ‎he ‎(the ‎lking) ‎came ‎and ‎sat ‎down ‎in ‎judgment ‎over ‎it ‎on ‎the ‎verandah ‎(in ‎the ‎sight ‎of ‎all ‎people). ‎-- ‎Trnsf. ‎the ‎forepart ‎of ‎female ‎genitals, ‎the ‎lower ‎end ‎of ‎the ‎vagina ‎or ‎uterus. ‎Nidd. ‎II, ‎5. ‎Tosef. ‎ib. ‎III, ‎9 ‎פרסדיר ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var. ‎פרוזדור). ‎Y. ‎ib. ‎II, ‎50a; ‎a. ‎e. ‎פרוזריגמא, ‎v. ‎מיוסטגמא.

‎פרוזדיקי, ‎יוזדקe ‎pr. ‎n. ‎m. ‎(lpdEo) ‎PProdiki, ‎Plrozdag. ‎Yalk. ‎Ps. ‎842; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎12, ‎beg. ‎פרוזטוגמא, ‎valr. ‎Ps. ‎c63, ‎v. ‎מרוטוגמיא.

‎יוזמאe ‎v. ‎רדבאe ‎a. ‎מרזומא. ‎פרוזתימייא, ‎v. ‎פרותיזמיאה.

‎רוחאem. ‎(סרח) ‎1) ‎mosquito ‎o ‎gnat. ‎-- ‎Pl.פרוחי. ‎Nidd. ‎17a, ‎v. ‎באלי. ‎-- ‎2) ‎flying ‎hair, ‎curl. ‎-- ‎Pl ‎as ‎ab. ‎Sabb. ‎57b, ‎v. ‎בזיונא ‎I.

‎פיוטגמייא, ‎v. ‎רוטוגביא.

‎רוטהe ‎f ‎(פרט) ‎1) ‎small ‎change, ‎in ‎gen. ‎money. ‎Snh. ‎97a ‎(the ‎Messiah ‎will ‎not ‎come) ‎הכיס ‎מן ‎פ׳ ‎שתכלה ‎עד ‎until ‎the ‎money ‎i8 ‎gone ‎from ‎the ‎bag ‎(general ‎poverty ‎will ‎prevail). ‎Pesik. ‎Bahod., ‎p. ‎101b; ‎Yalk. ‎Ex. ‎271 ‎בראשונה ‎וכ׳ ‎מצויה ‎הפ׳ ‎שהיתה ‎(not ‎בראשון) ‎formerly ‎when ‎money ‎was ‎plentiful, ‎people ‎were ‎anxious ‎to ‎hear ‎a ‎word ‎of ‎the ‎Mishnah ‎\&c. ‎(legal ‎discussions), ‎וכ׳ ‎מצויה ‎הפ׳ ‎שאין ‎ועכשיו ‎hut ‎now ‎when ‎money ‎is ‎scarce ‎(lsrael ‎is ‎poor) ‎. ‎. ‎., ‎peole ‎9 ‎פרוטי ‎want ‎to ‎hear ‎a ‎word ‎of ‎the ‎Bible ‎\&c. ‎(cheering ‎the ‎soul); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Esp. ‎p'rutah, ‎a ‎small ‎coin, ‎one ‎eighth ‎of ‎the ‎as ‎(איסר). ‎Kidd. ‎I, ‎1. ‎Shebu. ‎VI, ‎1; ‎B. ‎Mets. ‎IV, ‎7 ‎פ׳ ‎שוה ‎the ‎value ‎of ‎a ‎P'rutah; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Ned. ‎33b ‎דרב ‎פ׳ ‎ליה ‎מהני ‎קא ‎יוסף ‎he ‎gains ‎the ‎poor ‎man's ‎penny ‎of ‎R. ‎Joseph ‎(who ‎considers ‎the ‎keeper ‎of ‎a ‎lost ‎object ‎a ‎paid ‎guardian, ‎because, ‎while ‎engaged ‎in ‎one ‎religious ‎work, ‎he ‎is ‎ex- ‎empt ‎from ‎every ‎other ‎religious ‎duty ‎that ‎may ‎arise). ‎-- ‎Pl. ‎פרוטות. ‎Y. ‎Kidd. ‎I, ‎58c ‎bot. ‎B. ‎Mets. ‎l. ‎c. ‎הן ‎פ׳ ‎חמש ‎there ‎are ‎five ‎cases ‎in ‎which ‎the ‎value ‎of ‎a ‎P'rutah ‎is ‎legally ‎recognized. ‎Ib. ‎5i5a ‎לפ׳ ‎אונאה ‎אין ‎there ‎is ‎no ‎redress ‎in ‎cases ‎of ‎overreaching ‎where ‎the ‎claim ‎is ‎only ‎P'rutahs ‎(less ‎than ‎one ‎as). ‎Ib. ‎46a ‎Ar. ‎(ed. ‎פרוטטות). ‎Pes. ‎50b ‎ארבעה ‎וכ׳ ‎בהן ‎אין ‎פ׳ ‎in ‎four ‎pennies ‎(ways ‎of ‎earning ‎a ‎liveli- ‎hood) ‎there ‎is ‎never ‎a ‎sign ‎of ‎blessing ‎\&c.; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎drop. ‎- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Kel. ‎II, ‎6 ‎פ׳ ‎מוציא ‎a ‎vessel ‎letting ‎liquid ‎out ‎in ‎drops, ‎dropping-bottle. ‎- ‎[Y. ‎Kil. ‎VIII, ‎31c ‎bot., ‎v. ‎פרוטיות].

‎ברוטוגמיא ‎פרוטג׳f ‎(porοtdtl. ‎cmp ‎וpmrd- ‎ךαuοα) ‎1) ‎being ‎just ‎married. ‎פ׳ ‎של ‎שבת ‎the ‎frsl ‎Sabbath ‎after ‎a ‎weddting. ‎Y. ‎Dem. ‎IV, ‎24a ‎top. ‎-- ‎2) ‎(by ‎confusion ‎with ‎ροyαlttα) ‎sacrifice ‎before ‎the ‎wedding, ‎in ‎gen. ‎wed- ‎ding ‎preliminaries; ‎trnsf. ‎preliminary ‎events. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XIV, ‎end ‎פלני ‎ביום ‎פ׳ ‎וקבעו ‎(not ‎פרוסט׳) ‎and ‎they ‎appointed ‎a ‎certain ‎day ‎for ‎the ‎progamia; ‎פ׳ ‎מעכב ‎ומי ‎and ‎what ‎is ‎the ‎cause ‎of ‎the ‎delay ‎(of ‎the ‎wedding)? ‎Thט ‎progamia; ‎Yalk. ‎ib. ‎663 ‎פרוזטוגמא ‎(corr. ‎acc.). ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎11, ‎beg. ‎(ref. ‎to ‎Ez. ‎XXXIX, ‎9) ‎פ׳ ‎הן ‎הן ‎שנים ‎שבע ‎ואותן ‎(not ‎פרטגמיא) ‎and ‎these ‎seven ‎years ‎(preceding ‎the ‎advent ‎of ‎the ‎Messiah) ‎are ‎the ‎progamid ‎of ‎the ‎righteous ‎in ‎the ‎days ‎to ‎come; ‎משתותא ‎אכיל ‎פ׳ ‎דעביד ‎וסימנך ‎and ‎thy ‎mne- ‎monical ‎sign ‎be, ‎he ‎who ‎prepares ‎(takes ‎part ‎in) ‎the ‎pro- ‎gamia ‎will ‎have ‎a ‎share ‎in ‎the ‎wedding ‎festival; ‎Yalk. ‎Prov. ‎944 ‎פרוטיגמא ‎(corr. ‎acc.); ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎דאכל ‎he ‎who ‎eats ‎of ‎the ‎progaimia ‎\&c.; ‎Y. ‎Shebi. ‎IV, ‎end, ‎35c.

‎פרוטומו, ‎vead)

‎רוטומיe ‎f. ‎(npootη) ‎bust, ‎esp. ‎the ‎imperial ‎bust ‎of ‎the ‎Roman ‎standards, ‎to ‎which ‎divine ‎honors ‎were ‎paid ‎(v. ‎Sm. ‎Ant. ‎s. ‎v. ‎Signa, ‎a. ‎Joseph. ‎B. ‎J. ‎II, ‎9; ‎2). ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎15 ‎[read:] ‎וכ׳ ‎למדינה ‎שלו ‎פ׳ ‎המלך ‎שלח ‎the ‎king ‎sent ‎his ‎bust ‎to ‎a ‎province ‎that ‎they ‎should ‎put ‎up ‎his ‎images ‎(copies ‎of ‎that ‎bust) ‎\&c.; ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎בשביל ‎אלא ‎לפניו ‎כורעין ‎אנו ‎אין ‎we ‎do ‎not ‎bow ‎before ‎it ‎(the ‎wood) ‎for ‎its ‎own ‎sake, ‎but ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎the ‎king's ‎bust ‎which ‎is ‎portrayed ‎on ‎it. ‎-- ‎Pl. ‎פרוטומין. ‎Tanh. ‎Shof'tim ‎9 ‎(read ‎as ‎ed. ‎Bub. ‎8) ‎בשעה ‎ומעמיד ‎ואלהיהן ‎הן ‎לדין ‎תופשן ‎העולם ‎אומות ‎את ‎ידין ‎שהקביה ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎להם ‎(ed. ‎פרטומין, ‎some ‎ed. ‎פרמוטין, ‎ed. ‎Bub. ‎פיטומין, ‎corr. ‎acc.) ‎when ‎the ‎Lord ‎shall ‎judge ‎the ‎nations ‎of ‎the ‎world, ‎he ‎will ‎arrest ‎them ‎and ‎their ‎gods, ‎and ‎put ‎up ‎their ‎busts, ‎and ‎bring ‎in ‎the ‎tablets ‎with ‎the ‎ten ‎com- ‎mandments, ‎and ‎ask ‎them, ‎did ‎they ‎(the ‎nations) ‎ever ‎care ‎for ‎you? ‎\&c.

‎יוטטותe ‎f. ‎p. ‎(v. ‎שרוטה) ‎l[drops.] ‎uncoined ‎pieces ‎of ‎metal ‎used ‎for ‎change. ‎B. ‎Mets. ‎46a ‎(Ar. ‎פרוטות).

‎רוטיe ‎f. ‎(Tporf) ‎first ‎(class). ‎Y. ‎Yoma ‎III, ‎40c ‎top ‎פ׳ ‎דשמעה ‎מילה ‎משם ‎. ‎. ‎. ‎שבפילוסין ‎שני ‎ואין ‎is ‎not ‎second ‎class ‎Pelusium ‎linen ‎better ‎than ‎first ‎class ‎Indian? ‎but