A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרסקא - פרע

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎פרסקא ‎'השק; ‎Ms. ‎M. ‎האפרסקין) ‎peaches ‎(and) ‎almonds... ‎although ‎resembling ‎one ‎another ‎are ‎heterogeneous. ‎Maasr. ‎I, ‎2 ‎Y. ‎ed. ‎(Bab. ‎a. ‎Mish. ‎ed. ‎האפ׳). ‎Y. ‎Peah ‎VII, ‎20a ‎bot. ‎(v. ‎פנקריסין); ‎a. ‎e. ‎-- ‎[Tosef. ‎Maasr. ‎I, ‎1 ‎הפרסקין, ‎read; ‎הפיסטקין.]

‎רסקאe, ‎ר׳.פרסיאe ‎f ‎ch. ‎sams. ‎Y.reah ‎vII. ‎20a ‎bot. ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎חדא ‎אריסא ‎לון ‎אפיק ‎the ‎tenant ‎brought ‎out ‎one ‎peach ‎for ‎them ‎of ‎which ‎they ‎and ‎the ‎drivers ‎ate ‎\&c.; ‎(Keth. ‎112a ‎וכ׳ ‎כאילפס ‎דהוה ‎אפדסקא ‎a ‎peach ‎as ‎large ‎as ‎a ‎pot ‎\&c.); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎פרסקיא, ‎פרסיק׳, ‎פיר׳. ‎Y. ‎Kil. ‎I, ‎27a ‎bot. ‎פרסקיה ‎קדריה ‎מינהון ‎נפיק ‎מה ‎(R. ‎S. ‎to ‎Kil. ‎I, ‎4 ‎קירדו ‎פרסיקיא ‎read ‎קרויה ‎or ‎קרוי) ‎what ‎comes ‎out ‎of ‎them ‎(nut ‎engrafted ‎on ‎peach)? ‎(vαρuα ‎reρrtkα) ‎Persian ‎walnuts ‎(also ‎called ‎basilice ‎nuces, ‎v. ‎פסלקאות). ‎- ‎[Hull. ‎141b ‎פרסקי,, ‎v. ‎next ‎w.]

‎'יסתקיe ‎m. ‎pl. ‎(v. ‎פרדסקין) ‎boxes, ‎caskets ‎used ‎as ‎bird's ‎nests. ‎Hull141b ‎ותפשה ‎מ ‎רבא ‎לה ‎אהדר ‎(Ms. ‎M.פרסקי; ‎Ms. ‎R. ‎2 ‎פרקיקי ‎or ‎פרסקי; ‎Ms. ‎FF. ‎פרטקיה; ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note) ‎R. ‎had ‎boxes ‎set ‎around ‎it ‎(the ‎bird ‎that ‎he ‎let ‎fy), ‎and ‎then ‎caught ‎it.

‎פרסתקיה, ‎v. ‎uE. ‎I, ‎27b, ‎v. ‎מיסתתא.

‎ערסתין, ‎v ‎ארהין.

‎יסתביןe ‎aan. ‎n ‎s ‎-. ‎v. ‎מריסרא. ‎רעe ‎(b. ‎h; ‎cmp. ‎פרם, ‎פרס) ‎1) ‎tc ‎tear, ‎destroy; ‎to ‎loosen, ‎disarrange; ‎to ‎neglect ‎the ‎hair. ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎29-30-30 ‎(ed. ‎Fr. ‎p. ‎139b), ‎v. ‎דפא. ‎Sot. ‎III, ‎8 ‎ורעתe ‎. ‎. ‎ורעc ‎האיש, ‎v. ‎פרם. ‎Sifra ‎Emor, ‎ch. ‎I, ‎Par. ‎2 ‎וכ׳ ‎פורעים ‎אדם ‎שבני ‎כדרך ‎in ‎the ‎same ‎way ‎that ‎ordinary ‎men ‎(in ‎mourning) ‎neglect ‎their ‎hair ‎and ‎tear ‎their ‎garments; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎to ‎uncover. ‎Ib. ‎(ref. ‎to ‎Lev. ‎XXI, ‎10) ‎[read.] ‎ובגד ‎יפרע ‎לא ‎ראש ‎אמר ‎אילו ‎ראשו ‎ת'ל ‎סוטה ‎של ‎יפרום ‎ולא ‎יפרע ‎לא ‎יכול ‎יפרום ‎לא ‎if ‎the ‎text ‎read, ‎the ‎head ‎. ‎. ‎. ‎and ‎the ‎garment ‎. ‎. ‎., ‎I ‎might ‎have ‎thought ‎it ‎meant, ‎he ‎shall ‎not ‎uncover ‎the ‎head ‎\&c. ‎in ‎the ‎sense ‎in ‎which ‎par ‎a ‎is ‎used ‎in ‎connection ‎with ‎the ‎faithless ‎wife ‎(Num. ‎V, ‎18); ‎v. ‎Hor. ‎12b. ‎Pesik. ‎Shor, ‎p. ‎77a ‎וכ׳ ‎ראשיהם ‎את ‎פורעין ‎they ‎uncovered ‎their ‎heads ‎(when ‎the ‎royal ‎proclamation ‎was ‎read, ‎v. ‎פרוסטגמא); ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎27 ‎וכ׳ ‎את ‎ופרעו. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎פורעין ‎ולא.. ‎.. ‎הטרחתי ‎לא ‎I ‎have ‎not ‎put ‎you ‎to ‎trouble, ‎I ‎have ‎not ‎ordered ‎you ‎to ‎read ‎the ‎Sh'nr ‎a ‎standing ‎on ‎your ‎feet ‎and ‎uncovering ‎your ‎heads, ‎but ‎'when ‎thou ‎sittest ‎\&c. ‎(Deut. ‎VI, ‎7). ‎Hull. ‎91a ‎השחיטה ‎בית ‎להן ‎פרע ‎uncover ‎the ‎place ‎of ‎cutting ‎for ‎them ‎(show ‎them ‎that ‎the ‎animal ‎has ‎been ‎cut ‎ac- ‎cording ‎to ‎the ‎ritual); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎רועe; ‎f. ‎פרועה; ‎pl. ‎פרועים, ‎פרועין; ‎רועותc. ‎Cant. ‎R. ‎to ‎VIII, ‎4 ‎(ref. ‎to ‎פרע, ‎Ex. ‎XXXII, ‎25) ‎נקוב ‎אלא ‎פ׳ ‎אין ‎pare ‎a ‎means ‎hollowed ‎(made ‎void); ‎Num. ‎R. ‎s. ‎7 ‎צרוע ‎לשון ‎אלא ‎פ׳ ‎אין ‎parהfa ‎is ‎a ‎figurative ‎expression ‎for ‎leprous ‎(v. ‎Lev. ‎XIII, ‎45). ‎Ib. ‎ראש ‎פרוע, ‎ראש ‎פרועי ‎bareheaded. ‎Ib. ‎s. ‎19 ‎פ׳ ‎כאשה ‎ונראו ‎and ‎they ‎appeared ‎like ‎a ‎woman ‎with ‎uncovered ‎head; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Trnsf. ‎to ‎uncover ‎one's ‎selffor ‎a ‎human ‎need. ‎Yoma. ‎77a ‎(ref. ‎to ‎z. ‎VIII, ‎16) ‎כלפי ‎. ‎. ‎. ‎והיו ‎עצמן ‎פורעין ‎שהיו ‎מטה ‎(מטה ‎euphem. ‎for ‎מעלה) ‎they ‎uncovered ‎themselves ‎and ‎committed ‎a ‎nuisance ‎towards ‎heaven; ‎Kidd. ‎72b ‎מפריעין ‎Hif. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎86 ‎לע'ז ‎עצמו ‎פורע ‎שהיה ‎(Yalk. ‎ib. ‎פרע ‎145 ‎פוער), ‎v. ‎פוטינוס; ‎a. ‎e. ‎-- ‎3) ‎to ‎uncover ‎the ‎corona, ‎to ‎split ‎the ‎membrane ‎and ‎pul ‎it ‎down. ‎Sabb. ‎XIX, ‎2. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎11; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎4) ‎[to ‎solve ‎a ‎connection ‎(Lat. ‎solvo; ‎cmp. ‎לוה),] ‎a) ‎to ‎pay ‎a ‎debt. ‎B. ‎Bath. ‎5a ‎בתוך ‎רעתיךe ‎. ‎.. ‎הקובע ‎וכ׳ ‎זמני ‎if ‎a ‎person ‎fixes ‎a ‎time ‎(in ‎a ‎note) ‎for ‎his ‎neighbor, ‎and ‎the ‎latter ‎says, ‎I ‎have ‎paid ‎thee ‎within ‎the ‎term ‎assigned ‎to ‎me, ‎he ‎is ‎disbelieved ‎(he ‎is ‎not ‎admitted ‎to ‎an ‎oath); ‎בזמנו ‎שיפרע ‎ולואי ‎(for ‎we ‎say,) ‎would ‎that ‎a ‎man ‎paid ‎his ‎debt ‎when ‎it ‎is ‎duel ‎Ib. ‎6a ‎לא ‎כאומר ‎דמי ‎פרעטי, ‎v. ‎לוה; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎as ‎ab. ‎Keth. ‎19b ‎ביתו ‎בתוך ‎פ׳ ‎שטר ‎. ‎. ‎. ‎אסור ‎a ‎man ‎should ‎not ‎keep ‎a. ‎satisfied ‎document ‎of ‎indebtedness ‎in ‎his ‎house. ‎Shebu. ‎VII, ‎7 ‎פ׳ ‎שהיא ‎מעידה ‎אחד ‎ועד ‎and ‎if ‎there ‎is ‎one ‎witness ‎against ‎her ‎testifying ‎that ‎it ‎(her ‎dowry) ‎has ‎been ‎paid. ‎B. ‎Bath. ‎X, ‎7; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎78 ‎(play ‎on ‎עין ‎עלי ‎פרת, ‎Gen. ‎XLIX, ‎22) ‎העין ‎אותה ‎מן ‎לך ‎לפרוע ‎עלי ‎it ‎is ‎for ‎me ‎to ‎pay ‎thee ‎for ‎that ‎eye ‎(for ‎protecting ‎thy ‎mother ‎from ‎Esau's ‎lustful ‎eye); ‎ib. ‎s. ‎98 ‎וכ׳ ‎אותה ‎לך ‎לפרוע ‎עלי; ‎Yalk. ‎ib. ‎133 ‎עין ‎אותו ‎לפרוע ‎עלי. ‎--5) ‎מן ‎פ׳ ‎to ‎settle ‎with; ‎to ‎punish. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎11 ‎יחידי ‎אלא ‎פ׳ ‎לא ‎. ‎. ‎. ‎הקב'ה ‎כשפ׳ ‎when ‎the ‎Lord ‎punished ‎the ‎generation ‎of ‎the ‎flood, ‎he ‎punished ‎singlehanded ‎(not ‎through ‎several ‎angels). ‎B. ‎Mets. ‎IV, ‎2 ‎וכ׳ ‎להפרע ‎עתיד ‎הוא ‎. ‎. ‎. ‎מאנשי ‎שפ׳ ‎מי ‎he ‎who ‎punished ‎the ‎men ‎of ‎the ‎generation ‎of ‎. ‎. ‎., ‎will ‎punish ‎him ‎who ‎does ‎not ‎stand ‎by ‎his ‎word ‎(although ‎the ‎court ‎cannot ‎compel ‎him); ‎Tosef. ‎ib. ‎III, ‎14; ‎B. ‎Mets. ‎47b, ‎sq. ‎וכ׳ ‎לפרע. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎10, ‎beg. ‎Cant. ‎R. ‎toVIII, ‎14 ‎מאומה ‎פירע ‎הקביה ‎אין ‎וכ׳ ‎the ‎Lord ‎punishes ‎no ‎nation ‎here ‎below ‎before ‎degrad- ‎ing ‎its ‎genius ‎above; ‎a. ‎fr. ‎Nif. ‎נפרע ‎1) ‎to ‎uncover ‎one's ‎self ‎(for ‎a ‎human ‎need). ‎Ber. ‎62a'וכ ‎מעומד ‎נפרעין ‎אין ‎you ‎must ‎not ‎uncover ‎yourself ‎standing, ‎but ‎only ‎after ‎you ‎are ‎seated ‎(Ms. ‎FF. ‎עד ‎יפרע ‎שישב), ‎v. ‎Pi. ‎-- ‎2) ‎with ‎מן, ‎to ‎collect ‎payment ‎from; ‎trnsf.. ‎to ‎call ‎to ‎account, ‎punish. ‎B. ‎Bath. ‎5b, ‎a. ‎e. ‎ליפרע ‎הבא ‎בשבועה ‎אלא ‎יפרע ‎לא ‎. ‎. ‎. ‎he ‎who ‎comes ‎to ‎collect ‎from ‎heirs, ‎cannot ‎collect ‎except ‎on ‎oath. ‎Shebu. ‎l. ‎c. ‎הנפרעת ‎וכ׳ ‎אלא ‎תפרע ‎לא ‎בפניו ‎שלא ‎she ‎who ‎claims ‎(her ‎dowry) ‎in ‎the ‎husband's ‎absence ‎(suing ‎the ‎estate), ‎can ‎get ‎it ‎only ‎on ‎oath; ‎וכ׳ ‎יפרעו ‎לא ‎היתומים ‎וכן ‎and ‎so ‎heirs ‎cannot ‎collect ‎(from ‎heirs) ‎\&c. ‎Ber. ‎l. ‎c. ‎וכ׳ ‎שנפרעין ‎כשם, ‎v. ‎ספדן. ‎B. ‎Mets. ‎l. ‎c., ‎v. ‎supra. ‎Sifra ‎Ahire, ‎ch. ‎XII, ‎Par. ‎9 ‎וכ׳ ‎להיפרע ‎דיין ‎אני ‎I ‎am ‎the ‎judge ‎(having ‎the ‎power) ‎to ‎punish, ‎and ‎can ‎be ‎relied ‎upon ‎to ‎pay ‎reward; ‎הוא ‎אני ‎וכ׳ ‎ליפרע ‎ועתיד ‎. ‎. ‎שפרעתי ‎I ‎am ‎he ‎that ‎punished.. ‎.., ‎and ‎that ‎shall ‎punish ‎you ‎\&c.; ‎a. ‎fr. ‎Pi. ‎פירע ‎1) ‎to ‎disarrange, ‎esp. ‎to ‎mutilate, ‎unman. ‎Sot. ‎13b ‎ופירעו ‎.. ‎. ‎בא ‎Gabriel ‎came ‎and ‎unmanned ‎him ‎(used ‎as ‎play ‎on ‎פטיפרע); ‎Yalk. ‎Gen. ‎145 ‎ופרעו ‎וסרסו ‎. ‎. ‎. ‎בא. ‎-- ‎2) ‎to ‎uncover. ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎14c ‎top ‎שישב ‎עד ‎פי׳ ‎לא ‎he ‎did ‎not ‎uncover ‎(himself) ‎\&c., ‎v. ‎supra. ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎XXXII ‎וכ׳ ‎עצמה ‎את ‎ירעהe ‎she ‎uncovered ‎herself ‎and ‎sat ‎down ‎\&c. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מפורע; ‎f. ‎מפורעת. ‎Ib. ‎Hull. ‎30a, ‎a. ‎e. ‎שהיטה ‎מפ׳ ‎an ‎open ‎(gaping) ‎cut. ‎Hif. ‎הפריע ‎to ‎uncover, ‎v. ‎supra. ‎רעe ‎I ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎disarrange; ‎to ‎tear ‎open, ‎un- ‎cover. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XLIII, ‎16 ‎(v. ‎Hull. ‎91aquot. ‎in ‎preced.). ‎Targ. ‎Num. ‎V, ‎18; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎Zפרי; ‎pl. ‎פריעין, ‎פריעי. ‎Targ. ‎O. ‎Lev. ‎XIII, ‎45. ‎Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XXXII, ‎25; ‎a. ‎e.. ‎v.