Hymni i Flamurit

From Wikisource
Jump to: navigation, search

Albanian lyrics[edit]

Rreth flamurit të përbashkuar,
me një dëshirë e një qëllim.
Të gjithë atje duke u betuar,
të lidhim besën për shpëtim.
Prej lufte veç ai largohet,
që është lindur tradhëtor.
Kush është burrë nuk frikohet,
por vdes, por vdes si një dëshmor.
Në dorë armët do t'i mbajmë,
të mbrojmë atdheun në çdo kënd.
Të drejtat tona ne s'i ndajmë,
këtu armiqtë s'kanë vend.
Prej lufte veç ai largohet,
që është lindur tradhëtor.
Kush është burrë nuk frikohet,
por vdes, por vdes si një dëshmor.

Original text of the poem[edit]

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atij duk' ju betuar
Të lidhim besën për shptim
Prej lufte veç ay largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!
Në dorë armët do t'i mbajmë
Të mprojmë atdhenë më çdo kënt,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënt.
Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmi dhe,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!
O flamur, flamur, shenj' e shenjtë,
Te ty betohemi këtu,
Për Shqipërin' atdhen' e shtrenjtë,
Për nder' edhe lavdimn' e tu.
Trim, burrë quhet dhe nderohet
Atdheut kush iu bë ther
Për jet' ay do të kujtohet
Mi dhet, mi dhe si një shenjtor!

English translation[edit]

United around the flag,
With one desire and one goal.
Let us pledge our word of honour,
To fight for our salvation.
Only he who is a born traitor,
Averts from the struggle.
He who is brave is not daunted,
But falls – but falls a martyr to the cause.
With arms in hand we shall remain,
To guard our fatherland round about.
Our rights we will not bequeath,
Enemies have no place here.
Only he who is a born traitor,
Averts from the struggle.
He who is brave is not daunted,
But falls – but falls a martyr to the cause.

External links[edit]