Page:A History of the Inquisition of the Middle Ages-Volume I .pdf/588

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
568
APPENDIX.

III.

Bull Relieving Inquisitors from Obedience to their Superiors.

(Archives de I'lnquisition de Carcassonne. — Doat, XXXII. fol. 15.)

Clemens episcopus servus servorum Dei dilectis filiis fratribus ordinum prse- dicatorum et minorum inquisitoribus haereticae pravitatis per diversas Burgondiae et Lotharingioe partes auctoritate apostolica deputatis et in posterum deputandis, salutem et apostoUcam benedictionem. Catholicae fidei negotiura quod pluri- mum insidet cordi nostro in vestris prosperari manibus et de bono in melius pro- cedere cupientes, ac volentes omne ab eo impedimentum et omne obstaculntn removeri, praesentium vobis auctoritate mandamus quatinus in eodem negotio de divino et apostolico favore et omni humano timore postposito constanter ac intrepide procedentes circa extirpandam haereticam pravitatem, tarn de Burgon- dia quam de Lotharingia cum omni vigilantia omnique studio laboretis, et si forsitan inagister et minister generalis, aliique priores et ministri provinciales, ac custodes sen guardiani aliquorum locorum vestrorum ordinum praetextu quo- rumcumque privilegiorum seu indulgentiarum ejusdem sedis dictis ordinibus con- cessorum ac concedendorum in posterum, vobis vel vestrum alicui seu aliquibus injunxerint seu quoquo modo praeceperint ut quoad tempus et quoad certos ar- ticulos certasve personas negotio supersedeatis eidem, nos vobis universis et singulis auctoritate apostolica districtius inhibemus ne ipsis obedire in hac parte vel intendere quomodolibet praesumatis. Nos etiam privilegia seu indulgentias hujusmodi ad hunc articulum tenore praesentium revocantes, omnes excommuni- cationis, interdicti et suspensionis sententias, si quas in vos vel vestrum aliquos hac occasione ferri contingent, irritas prorsus decerniraus et inanes. . . . Non enim aliqua eis super hujuscemodi inquisitionis negotio vobis immediate a prae- dicta sede commisso et committendo facultas vel jurisdictio attribuitur seu po- testas. Datum Viterbii, Idus Julii, pontificatus nostri anno tertio (15 Jul. 1267).

IV.

Eugenius IV. to the Archbishop of Narbonne.

(Archives de I'lnquisition de Carcassonne. — Doat, XXXV. fol. 184.)

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Archiepis- copo Narbonensi et ejus suffraganeis Carcassonae, Saucti Pontii Thomeriarum, Agathensi et Aletensi episcopis, salutem et apostolicam benedictionem. Scripsit nobis vestra fraternitas dilectum filium fratrem Petrum de Turelule, inquisitorem haereticae pravitatis in provincia Narbonensi, intendere a nobis aliqua suum offi- cium Inquisitionis et jurisdictionem vestram tangentia petere et impetrare, sup- plicastisque ut eum in brevi de eo et exorbitantiis suis a jure intenderetis sedem apostolicam informare, nollemus interea quicquam praedicto in vestrum et prae- latorum provinciae praejudicium facere aut concedere ; ad quae respondentes fate- mur praedictum Inquisitorem aliquando significasse justam sibi fore qæuaerimoniam.