Page:A History of the Inquisition of the Middle Ages-Volume I .pdf/599

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
579
APPENDIX.

praesentia domini cpiscopi et dictorum inqiiisitoium. Et facta publicatione ite- rum fuit requisitus semel, secundo et teitio si volebat aliquid aliud dicere ad deffensionem suani vel aliquas legitimas exceptiones proponere, dixit quod non, nisi sicut dixerat; et fuit sibi assignata dies super liiis (iiie inventa sunt contra eum in inquisitione et sibi publicatis in presentia prajdictorum ... ad audien- dam deffinitionem suam in octava Sti Vincentii (29 Jan.) in burgo. (Registre de rinquisition de Carcassonne.)

XV.

Bull of Gregory XI. Releasing a "Pexariach."

(Doat, XXXV. fol. 134.)

Gregorius episcopus servus servorum Dei dilecto filio inquisitori lieretice pravitatis in partibus Carcassonensibus, auctoritate apostolica deputato, salutem et apostolicam benedictionem. Humilibus supplicum votis libenter anivuimus eaque favore prosequimur opportuno ; sane petitio pro parte Bidonis de Podio Guillermi, laici, Burdegalensis diocesis, nobis nuper exhibita, continebat quod ipse qui dudum cum nonnullis dampnatis societatibus per regnum Francie dis- currentibus, qui de Pexariacho nuncupabantur, et de heresi fuerunt veliementer suspecte, per lieresim hujusmodi quam secundum quod testes contra eum super hoc producti deposuerunt, confessus, extiterat ad perpetuum carcerem condemp- natus et in eo ex tunc continue stetit, suam penitentiam humiliter faciendo, et vere penitens et a predicta heresi discedens ad gremium et unitatem sancte ma- tris ecclesie redire desiderat quamphirimum et affectat ; quodque illi qui eum propter hujusmodi heresim auctoritate apostolica condemnarunt, liberandi eum ab hujusmodi carceribus, quamvis sit contritus et redire velit, ut perfertur, nul- 1am habent potestatem, quare pro parte dicti Bidonis nobis fuit humiliter sup- plicatum ut providere ei in premissis de benignitate apostolica dignaremur; nos, hujusmodi supplicationibus incRnati, discretioni tue prefatum Bidonem si in ju- dicio conscientie tue tibi videatur, quod ad hoc ipsius Bidonis merita suffragan- tur, liberandi a predicto carcere et sibi alias pcnitentias salutares auctoritate apostolica imponendi, hujusmodi heresi per eum primitus abjurata, tibi tcnore presentium concedimus facultatem. Datum apud Pontcm-sorgie, Avenionensis diocesis, secundo Idus Mali, Pontificatus nostri anno primo (14 Maii, 1371).

XVI.

Monition of the Archbishop of Narbonne in 1329 to Protect Penitents wearing Crosses.

(Doat, XXVII. fol. 107.)

Quoniam illis qui poenitentiam sibi impositam proper crimen hacresis ngunt improperia obloquentium vcl detrahentium quandoque dant materiam retrahendi