Page:United States Statutes at Large Volume 44 Part 3.djvu/1011

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


TB.EA'£Y¤-»HUNGAZBY?Ls·Z `JBNESW; 1925. 944*] ~,rr.» T V-j·,f,»€·w*&.;t· V ·¤ - :2-5:; we Q in -  :’.<!’_3·> »·',i>,;Zll;; if UI- ZY·' iietfll l§i·'1y·° W law ti gig ·:’· L- .?;,§·~§:$·», ">¢ ,; ·x2"-.1,: !’ii‘-:1 ·* -~">£‘. V ,Z"F{; :;' pi ‘· T ¤$dwcc¤#hevl7ui¢ed·S¢dkebvndrEnnig¤·gs` gfriandskip,/comnwrec

24.1925; rat1Qfica+

- zlamh £6‘,¥ 1926; hyjhe President, o lJ1¤w,16i,;e1926;l€ Hungary, £pr!Z[1¥,¤ 1926; .a sagéznged a|»Budapcd;L 8bpipmber,:4,·;1926; proclaimed, Qctober 4,

 __ ,B!T'THE.PBB8IDINT*OI,TK1 Uumsn S'DA'§Z18`0!‘ Anmmca:
 is ; . ~·A PROCLAMAT10N»§ r

YWHEREAS a Treaty ·ofr_:·Friendship, Commerce and,Gonsular m§`$¤f1j}I**g6njg{¥g; Rights between- the¤Umted1States of Americaand the Kingdom of me Gum nunwy. Hungary-wasconcludedgmmhilgned bfwtheir respective Plenipoten· ’”•’°"“* tiarins at Washington ton twenty· ourth day pf June,»one thou- sandnine. hundred andttwentyeiive, the original of which Treaty, being in tbe,Eng1ish and Hungarian languages, is word for word as f0u0XY8·2i ‘ `{ ’ .' Mir- W ’ ` " . The United States of America V- Az Amerikai Egyesiilt Xllamok °°'"“°°”‘ P°'°”‘ and the- Kingdom .of_ Hungary, és a Magyar Kiralysag attol az desirous of mtrenggiening 6hajt6l vezéreltetve, hogy a k6~ bond of peace w 'ch happily zéttnk fennallé aldasos béke- prevailsvbetween them, .~by_Iar- kételékeketi oly =megall•;rod§sok rangements designed to; promote altal erdsitsékuneg, am yek hi- friondiy-iutercouse between their vatvavannakearra, hogy knlcsb- respective territories through·pro» nes terigleteiken népeikossellemi,

 responsive; to the-spirits kultur§d1e,»;ge.¤dsa6ii-ée kereekeé

nwlyoulinral, oconomic andfoom-e delmi xtbrelcvéeeine megfelel6en mercial aspirations of the peoples a 'baratnigns érintkezést el6moz·- therein!. have resolved<to·concl11de ditsak ·barats6¥i, kereskedelmi és _, aa·CDxeaty fof Friendship Oomi konzuliszerz és megétéeét ha- ' morceland Consular and taroztak elfés ecélb megghatab fonthatgmrpose have appointed mamttaikként megnevezté : — astheir ;l0l11‘fl0l'.0l1l’»l8.l`lQ82. ~ < a , ° ·· ‘ — , . »- The Presi ent zof the United az Amerikai Eiyesult Allamok *°‘°‘“"°°““““"‘°“· States of., America: Frank B. elnékez Frank · Kellogg, az Kellogg, Secretary of State of the Egyesnlt Lllamok =Seo1·etary of UnitedStates, ¤·nd· · . State··jétés , ~ ~

The Gewemero of —HlDg&l'{Y! · »Ma§yarorsztg·<,,·Kormanyz6ja:

Cwntr L6.¤¤l6% Sséehényig Envoy gr6f uéchényir Laszlo, »Magyar- EKf·£a0rdjnary‘a¤d Minister.Plen-Q orszég rendkivnlizkdvetét és meg— §0tentiary..of—i~Hungr1y_»t0 the hatalmazott minisztertaz .Amen— mted;Statee ot Amencar . J kagwesult Allamoknsl. ·· .Wbo,· having communicated to 1~ _ érvényes és—teljes·megha· eachothertheu··ful1powersiound talmazssaik k6lcs6nés·l kicseré- to be undue -form,-have, agreed léee utan a kovetkezd cikkekre upou.the».following articles: s nézveallapodtak meg:

   ~ I. Ctkk.

_The nationals of each of the Mindegyik Magas Szerz6d6 "§§§§'§_ '“;°j‘}g}0g‘ High Contracting Parties shall Fél allampolgiu-ai a magick Fel busses, ém. pemni be permitted to enter, travel and teriileteire éphetnek, azokon °°°;i.,.;,p_2m_