Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/623

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 1531 LIJST I-Voortgezet Sectle A Nederland Tarietwet Mnopolie 19 Tariefpot Artkelen Maatstai Rechten ng Ex 104 II Oleo stearine: B indien gebruikt als grondstof voor: de fabricage van margarine, de technische industrie, of reexport, al dan niet bewerkt: 1) indien vloeibaar bij 15° C 100 kg f 0.70


netto 2) andere -- ---- vri --- Aanteekening. Vrijstelling van de crisisbelasting, welke wordt geheven ten tijde van den invoer, of restitutie daarvan, indien deze be- lasting inderdaad wordt be- taald, kan worden verkregen indien deze vetten worden gebruikt als grondstof voor: a) de fabricage van margarine; b) de technische industrie, c) reexport, al dan niet be- werkt. Ex 104 II Grease stearine: B indien gebruikt als grondstof voor: de fabricage van margarine, de technische industrie, of reexport, al dan niet bewerkt: 1) indien vloeibaar bij 15° C 100 kg f 0.70 - netto 2) andere


vrij


-

Aanteekening. Vrijstelling van de cnsisbelasting, welke wordt geheven ten tijde van den invoer, of restitutie daar- van, indien deze belasting inderdaad wordt betaald, kan worden verkregen indien deze vetten worden gebruikt als grondstof voor: a) de fabricage van margarine; b) de technische industrie; c) reexport, al dan niet be- werkt. Ex 118 Schrijfmachines en onderdeelen daarvan waarde 10 pet.


Ex 118 Reken- en optelmachines, en on- derdeelen daarvan waarde 10 pet.


Ex 118 Boekhoudmachines en onderdee- len daarvan waarde 10 pet.


Ex129I Tabak in bladen; Seedleaf-, Mary- land- , Kentucky- en Virginia 100 kg f 1.40


types netto Ex 143 VI a Personen automobielen waarde 15 pet.