Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/629

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 LIJST I-Voortgezet Monopolie Maatstat Rechten heffing 2) indien meer dan 5 pet. toe- gevoegde suiker bevat- tende (uitgezonderd ana- nas): a) in verpakking tot en met 1.2 kg b) in verpakking boven 1.2 kgtotenmet5kg 3) Ananas in blik: a) in verpakking tot en met 1.2 kg b) in verpakking boven 1.2 kgtotenmet5kg Aanteekening. Het recht om de suiker belasting en de crisis suikerheffing te wijzigen blijft voorbehouden. Ex 148 III Asperges in blik: Claen in verpakkingen van: 3a 1) 1.2 kg of minder 2) meer dan 1.2 kg doch niet meer dan 5 kg 3)meerdan5kg Ex 148 II 1) Havermout en "Cereal break- en ex fast foods": 148 III in bulk Clc 2) Havermout en gort van haver: verpakt Aanteekening. De monopoliehef- fing op havermout en op gort van haver, geschikt voor menschelijke oonsumptie, zal niet meer bedragen dan 5/3 van de monopolieheffing, welke ook van kracht mocht zijn, op haver, zonder echter de hoogte van zoodanige monopoliehef- fingen vast te leggen. waarde waarde 30 pet. 15 pet. f 0.05 per kg netto f 0.05 per kg netto waarde 30 pet. f 0.075 per kg netto waarde 15 pet. f 0.075 per kg netto waarde waarde waarde waarde 30 pet. 15 pot. 10 pet. vrij 10 pet. f 0.15 per kg netto f 0.10 per kg netto f 0.10 per kg netto zie aan- teekening fzie aan- fteekening Sectle A Nederland Tariefwet 1934 Tariefpost 1537 Artikelen