Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/639

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 LIJST II-Voortgezet Artikelen 762 Blauwmaanzaad 764 Andere tuin- en veldzaden: Bieten- (uitgezonderd suikerbieten-) Kool- Peen- Boerenkool- Mangelwortel- Radijs- Spinazie- Rapen- Rutabaga- Bloem- Alle andere tuin- en veldzaden, n. a. g . 769 Spliterwten 774 Kool in natuurlijken staat 775 Zuurkool 775 Uien, ingemaakt of in pekel 776 Cichorei, gemalen of anders bewerkt 777 (a) Cacao en chocolade, ongesuikerd 777 (b) Cacao en chocolade, gesuikerd: In reepen of blokken, elk tien of meer Am. ponden wegende In eenigen anderen vorm, al dan niet bewerkt, van een waarde van 10 dollarcent of meer per Am. pond 777 (c) Cacao boter 802 Jenever 912 Etiketten, voor kleedingstukken of andere artikelen, naar de waarde geheel of voor een overwegend gedeelte van katoen of andere plantaardige vezels 1005 (a) (1) Touwwerk, kabels inbegrepen, geteerd of ongeteerd, samengesteld uit drie of meer strengen, elke streng samengesteld uit twee of meer garens, naar de waarde geheel of voor een overwegend gedeelte van sisal Elk van de hiervoren vermelde artikelen, indien in doorsnede kleiner dan drie vierde van een inch, zal onderhevig zijn aan een bijkomend invoerrecht van 16 dollarcent per 100 Am. ponden 3 dollarcent per Am. pond 6 dollarcent per Am. pond 3 dollarcent per Am. pond 3 dollarcent per Am. pond 2 dollarcent per Am. pond 3 dollarcent per Am. pond 3 dollarcent per Am. pond 4 dollarcent per Am. pond 4 dollarcent per Am. pond 3 dollarcent per Am. pond 3 dollarcent per Am. pond 1f4 dollarcent per Am. pond 1% dollarcent per Am. pond 25% ad val. 25% ad val. 3 dollarcent per Am. pond 1% dollarcent per Am. pond netto gewicht 2 dollarcent per Am. pond 20% ad val. 12%%ad val. 2.50 dollar per proof gallon 25% ad val. 1 dollarcent per Am. pond 7%%ad val. Tariefwet van de Vereenigde Sta- ten van 1930 Paragraaf 1547 Rechten