Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/647

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 LIJST IV Minimum hoeveelheid Jaarlllks toe te laten uit de Vereenigde Staten 61 231 324 326 373 8373 2391, 3391, 4391, 5391, ex 8391 397 447 509 667, 668, 669, 670, 671, 672, 674 Paardevleesch, gezouten Soyakoeken Portland cement Chilisalpeter, synthetische inbegrepen Draadnagels, spijkers en krammen Getrokken draad, ijzer en staal Sloten en onderdeelen daarvan Bladzink Gepelde rijst Lucifers Over-, voering- en zeemleder 675 Schoeisel, voornamelijk van leder Ex 3675, Schoeisel, ander ex 5675 4713, 5713, Manufacturen van kunstzijde ex 7726, ex 8726 4714, 5714, Manufacturen van kunstzijde en ex 7726, mengsels ex 8726 717, 4726 Manufacturen van katoen, gebleekt 718, 719, 720, Manufacturen van katoen, bedrukt, ex 5726 geverfd, bontgeweven 723, 724, 725, Manufacturen van wol en mengsels 726, 2726 741, 742, Lint, band, elastiekbanden, enz. ex 2742 754, 2754 Heeren bovenkleeding (zonder rubber) 756, 2756 Dames bovenkleeding met inbegrip van bovenkleeding voor kleine kin- deren (zonder rubber) 1.000 ton 2.500 ton 80 ton 4.508 ton synthetische sal- peter 738 ton 2.762 ton 1.000 kg 69 ton 3.500 ton 11.149 kg-onder voor- waarde dat het geheele contingent wordt ge- bruikt voor papieren luci- fers, verpakt in vouwers van niet meer dan 25 lucifers, en kennelijk voor advertentie doeleinden 148 ton toegestaan voor de statistische nummers 667, 668, 669, 670, 671, 672, 674, zonder een contin- gent voor elk afzonder- lijk statistiek nummer vast te stellen. Het is evenwel goed verstaan, dat het grootste deel van dit contingent zal worden gebruikt voor den invoer van Chroomgelooid gei- tenleder; geen vergroo- ting van contingent zal plaats vinden voor den invoer van Chroomge- looid overleder, Java- of rundbox en lakleder 10.000 paar 7.700 paar van rubber 1.410 kg 170 kg 2.114 kg 20.164 kg 25.000 kg 7.500 kg 4.500 kg 5.500 kg Beetie A Nederland Statistiek Nummer 1555 Artikelen