Translation:Ōðer Bōc Petrus

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
For other English-language translations of this work, see 2 Peter.
Ōðer Bōc Petrus
by Peter, translated from Greek by Wikisource

1 Hēafodƿeard[edit]

1. Simon Petrus, þegn and ǣrendraca Iesus Crīstes, þǣm þā habbaþ gefangen gelīcne ƿeorþne gelēafan mid ūs on þǣre rihtƿīsnesse ūres Godes and Hǣlendes Iesus Crīstes:

2. Ǣr ēoƿ and friþ sīen manigfealded on þǣre geƿitnesse Godes and Iesus ūres Dryhtnes,

3. sƿā His godcund miht hafaþ gifen ūs eall þing þā gelimpaþ līfe and ƿilsumnesse, þurh þǣre geƿitnesse his se þe hēt ūs þurh his āgnan þrym and his ƿeorþ;

4. þurh þæt þe hē hafaþ gifen ūs his ƿeorþlīcan sƿīðe grēatan hāt; sƿā þæt þurh þās mægen gē ƿeorðan dǣlnimendas þæs godcundan geċyndes. hæbbende ūtgān fram þǣm gunde þæt is on þǣre ƿorulde þurh gālscipe.

5. Gēa, and for ilcan intingan giefende ealle geornnesse, gief ēac on gelēafan ƿeorþ, and on ƿeorðe geƿitnesse;

6. and on geƿitnesse geƿealdenmōd; and on geƿealdenmōde geþolemōd; and on geþolemōd geƿilsumnesse;

7. and on geƿilsumnesse brōðorlufe; and on brōðorlufe lufe.

8. For þȳ gif þās þing sīen ēoƿer and manigfealden, þonne hīe fornȳdaþ ēoƿic tō ƿesenne unīdele ne unƿǣstmbǣre on þǣre geƿitnesse ūres Dryhtnes Iesus Crīstes.

9. For þȳ hē se þe nafaþ þās þing is blind, sēonde synderlīce þæt is nēah, hæbbennde forgoten þā clǣnsunge fram his ealdum synnum.

10. Þæs brōðru, ƿesaþ geornran tō macienne þīn hāt and þīne cēosunge geƿisslīc. For þȳ gif gē dōn þās, gē nā ætspeornen.

11. For þȳ þus ēoƿ rīclīce bēoþ gifen þone ingang in þæt ēcelīce Cynerīce ūres Dryhtnes and Hǣlendes Iesus Crīstes.

12. Þæs nille ic forgietan tō gemanienne ēoƿ þisra þinga, þēah þe ge cnāƿaþ hīe sind gesete on þǣm gengan sōðe.

13. Ic þence hit ƿesan riht, sƿā lang sƿā ic in þissum stealle sitte, tō aƿeccenne ēoƿic ūpp þȳ ic ēoƿ gemanie;

14. cnāƿende þæt sēo framaƿeorpung mīnes stealles cymþ hraðe, sƿā sƿā ūre Dryhten Iesus Crīst hafaþ gebirhted mē.

15. Gēa, ic sceal gesēcan þæt gē ā gemunen þās efne æfter mīnre āfōre.

16. For ƿē ne folgodon cræftige acræfted lēasspell, þǣr ƿē gycȳðdon þā mihte þæs tōcymes ūres Dryhtnes Iesus Crīstes, ac ƿē ƿǣron geƿitan his cyneþrymes.

17. For þe Hē andfangen fram Gode þǣm Fæder āre and þrym, þǣr sēo stefn cōm tō Him fram þǣm Cyneþrymfæstan Þryme, "Þes is Mīn lēofa Sunu on þǣm Ic līcie."

18. Ƿē hīerdon þās stefne cuman fram Heofonum þǣr ƿē ƿǣron mid Hum on þǣm hālgan bēorge.

19. Ƿē hæfdon þæt fæstre ƿord fōrecƿides; and gē dōþ ƿel þæt gē hīersumien him, sƿā lēohtfæte scīnende on doercre stōƿe, oþ se dæg dagaþ, and se morgensteorra arīseþ ēoƿrum heortum:

20. cnāƿende þis ǣrost, þæt nǣnig fōrecƿide þæs Geƿrites is tō ānlēpigre āreccunge.

21. For þū nān fōrecƿide ǣfre cƿōm æfter þone ƿillan menn; ac hālgan menn Godes sprǣcon, ƿesende geƿeged fram þǣm Hālgan Gāste.

2 Hēafodƿeard[edit]

1. Ac lēase ƿīregan ēac arison ongemang þāra lēoda, sƿā sƿā lēase tǣcendas ēac bēoþ ongemang ēoƿer, þā bringaþ dēogollīce ƿælgrimme dƿeolan, ætsæcende efne þone Mægester þe bohte hīe, bringende him sƿifte ætlǣtnesse.

2. Manīge sculon folgian heora bealosīðas, and þæs se ƿeg þæs sōðes sceal ƿesan bismerod.

3. And on gītsunge hīe sculon cīepan ēoƿic mid gēapum ƿordum: þāra gesetness hēræfter gēaro ne abīdeþ, and heora cƿealm ne slǣpeþ.

4. For þǣm gif God ne sparode engelas þǣr hīe gyltodon, ac aƿearp hīe ofdūne tō Tartarus, and gesetede hīe on dīcas þystre, tō ƿesenne gehealden oþ dōm;

5. and ne sparode þā ealdan ƿorulde, ac hēold Noe mid seofonum ōðrum, boda rihtƿīsnesse, þǣr Hē brōhte drencflōd on þā ƿorulde þāra gālfullena;

6. and ƿendenda þā byrig Sodoman and Gomorran on æscum, dēmende hīe on heora cƿealm, settende hīe tō bȳsne tō þǣm þā ƿoldon lifigan mānfullīce;

7. and sparode rihtƿīsne Loth delivered righteous Lot, þe sƿīðe sƿanc ymb þæt gālsume līf þāra yfelena

8. (for þǣm se rihtƿīsa mann dƿeligende ongemang heora, ƿæs þrōƿod on his rihtƿīsan sāƿle fram dæge oþ dæg for þȳ hē seah and hīered unlaga):

9. se Dryhten cnāƿeþ hū mann sparaþ þā ƿilsuman of costnunge tō healdenne þā unrihtƿīsnesse under þǣm ƿīte þæs dæges dōmes;

10. ac hēafodlīce þā þā þe gangaþ æfter þǣm flǣsce on þǣre gālsumnesse fȳlðe, and hataþ geƿeald. Bræsene, ānƿille, hīe ne drǣdaþ tō sprecenne yfel ƿord be ƿealdendum;

11. ac engelas, þēah hīe sīen māran on mihte ond cræfte, ne bringaþ beceoriendne dōm ƿiþ hīe fōre þǣm Dryhtne.

12. Ac þās, tō uncnāƿendum ƿihtum, geboren tō gecyndelīcum dēorum tō ƿesenne genumen and forloren, sprecende yfel ƿord ymb þing þāra þe hīe ne cnāƿaþ, sculon þǣr hīe forlēosaþ forloren ƿeorðan,

13. andfōnde þā lēana unrihtƿīsnesse; menn þā þencaþ dæges gamen lustfulness ƿesan, glemmas and onsundnessa, plegende on hoera lēasunge þā hƿīle þe gæmeniende ēoƿ;

14. hæbbende ēagan full ēacad on forlægere, and þā ne cunnon endian heora synne; inbringende unfæste gāstas; bæbbende heortan cræftig on græde; cildru ƿærnesse;

15. ætsæcende þone rihtan ƿeg, hīe dƿelodon, hæbbende folgod þone ƿeg Balaames þæs Suna Bosores, þe lufode þā lēana unrihtƿīsnesse;

16. ac hē ƿæs cīded for his āgnan unhīersumnesse. Dum eosol spræc mid menn stefne and forestæp þā ƿēdunge þæs bȳdles.

17. Þās sind ƿellan lēas ƿæteres, ƿolcnas fram storme gedrifen; tō þǣm þe sēo sƿeartness þystre hafaþ geƿorden gehealden ā.

18. For þȳ hīe cƿeðende grēat asƿellendu ƿord ǣmmettignesse inbringaþ on þǣm gālscipe þæs flǣsces, þurh unālīfednesse, þā þā sind sōþlīce aflēonde fram him þā ƿuniaþ on ƿōge;

19. abēodende frēodōm hīe, þā hƿīle hīe selfe sind þēoƿas gundes; for þȳ mann is gebrōht on clammum be hƿǣm oferƿinnþ hine.

20. For gif, æfter hīe habbaþ aflogen fram þǣre fȳlðe þǣre ƿorulde þurh þā geƿitnesse þæs Dryhtnes and Hǣlendes Iesus Crīstes, hīe sind eft gebunden on hire and oferƿunnen fram hire, sēo æfterre byrdness is ƿyrse þonne sēo ǣrre.

21. For þȳ þe hit sīe betere him þæt hīe ne nā cnēoƿen þone ƿeg rihtƿīsnesse, þonne þæt hīe æfter cnāƿende hine hīe aƿenden fram þǣm hālgan bode þe ƿæs asend him.

22. Ac hit hafaþ gelumpen hīe æfter þǣm sōðan bīcƿide, "Se hund eft ƿendeþ tō sīnum spiƿe," and "sēo sū þe ƿæs ƿæsced eft ƿendeþ tō hire plegende on fenne."

3 Hēafodƿeard[edit]

1. Nū, lēofas, is þis þæt ōðer ǣrend þe ic hæbbe ēoƿ geƿriten; ond on heora bǣm ic astyrie ēoƿere mōdas þurh þā myndgunge ēoƿer;

2. þæt gē sculen gemunan þā ƿord þā ƿǣron gesprocen ǣr be þǣm hālgum bȳdlum, and þā bodu ūru þāra ǣrendracena þæs Dryhtnes and Hǣlendes:

3. cnāƿende þis ǣrost, þæt on þǣm æftermestum dagum sculon bysmeriendas cuman, gangende æfter heora āgnum gālscipum,

4 and secgende, "Hƿǣr is þæt hāt his tōcymes? For þȳ, siþþan þǣm dæge þā þā þā fæderas ƿurdon slǣpende, eall þing gelǣstaþ sƿā hīe ƿǣron siþþan þǣm onginne gesceaftes."

5 For hīe georne forgietaþ þis, þæt þǣr ƿǣron heofonas siþþan gēarodagum, and on eorðan gescieped of ƿætere ond ongemang þæs ƿæteres, þurh þæt ƿord Godes;

6 þurh þone þe sēo ƿoruld ƿæs, ƿesende flēdu mid ƿætere, cƿæl.

7 Ac þā heofonas þe nū sind, and sēo eorðe, þurh ilce ƿord hafaþ geƿorden gehordod oþ fȳr, ƿesende healden oþ þone dæg dōmes and cƿealmes mānfullra manna.

8 Ac ne forgietaþ þis ān þing, lēofas, þæt ān dæg is þǣm Dryhtne sƿā þūsend geara, ond þūsend gēara is sƿā ān dæg.

9 Se Dryhten nis slāƿ ymb his hāt, sƿā sume tellaþ slǣƿþe; ac is ūs geþyldig, neillende þæt nān nō cƿelle, ac þæt ealle cumen tō behrēoƿsienne.

10 Ac se dæg þæs Dryhtnes sceal cuman sƿā sƿā þēof on nihte; ond on þǣm þā heofonas sculon acƿelan on grēatum sƿēge, and þā gesceaft bēoþ molten on þearlum hāte, and sēo eorðe and þā ƿeorc þā sind on hire bēoþ forbærned.

11 Þæs for þȳ þe eall þās þing bēoþ forcƿeled þus, hƿelc gecynd lēoda scodldon gē ƿesan on hālgum līfe and ƿilsumnesse,

12 sēcende and georne giernende þone cumendan dæg Godes, þe nȳdeþ þā bernendan heofonas tō meltenne, and þā gesceaft sculon meltan mid þǣm þearlan hāte?

13 Ac, æfter his hāte, ƿē sēcaþ nīƿe heofonas and nīƿe eorðan, on þǣm þe rihtƿīsness abītt.

14 Þæs, lēofas, for þȳ gē sēcaþ þās, ƿesaþ georne tō ƿesnne gefunden on friðe, lēas ƿammes ond gyltlēas on His sihþe.

15 Be þǣm þolemōde ūres Dryhtnes tō hǣlo; sƿā sƿā ūre lēofa brōðor Paulus ēac ƿrāþ ēoƿ, æfter þǣm ƿīsdōm þe ƿæs him gifen;

16 sƿā ēac on eallum his ǣrendgeƿritum, sprecende on him þisra. On him, þǣr sind sumu þing þā sind earfoþ tō understondenne, þā þā dƿǣsan and ungeþingedan gebīgaþ, sƿā hīe dōþ on ōðrum Geƿritum, tō heora āgnan cƿealme.

17 Þæs gē lēofas, cnāƿende þās ǣr, ƿariaþ, þȳ læs þe gānde mid þǣm ƿōge þāra yfelena, ge feallen on ēoƿere staðolfæstnesse.

18 Ac ƿeaxaþ on þǣre āre and andgiete ūres Dryhtnes ond Hǣlendes Iesus Crīstes. Him sīe se þrym ge nū ge ā. Sōþlīce.


Copyright.svg PD-icon.svg This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.
Original:

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

 
Translation:

The standard Wikisource licenses apply to the original work of the contributor(s).

This work is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License.


Nuvola apps important.svg

The Terms of use of the Wikimedia Foundation require that GFDL-licensed text imported after November 2008 must also be dual-licensed with another compatible license. "Content available only under GFDL is not permissible" (§7.4). This does not apply to non-text media.

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license, which allows free use, distribution, and creation of derivatives, so long as the license is unchanged and clearly noted, and the original author is attributed.