Kde domov můj

From Wikisource
Jump to: navigation, search
Kde domov tvůj  (1834) 
by František Škroup and Josef Kajetán Tyl
Kde domov můj? (English: Where is my home?) is a piece of music written by the composer František Škroup and the playwright Josef Kajetán Tyl. It was performed for the first time by Karel Strakatý in the Stavovské divadlo in Prague on December 21, 1834. Soon after Czechoslovakia was formed in 1918, the first strophe of the song became the Czech part of the national anthem. The split of Czechoslovakia in 1992 also divided the Czechoslovak anthem. The Czech Republic's national anthem has been legally adopted unextended, in its single-strophe version.— Excerpted from Kde domov můj? on Wikipedia, the free encyclopedia.
Sheet music for Kde domov můj?

Original Czech lyrics[edit]

Kde domov můj, kde domov můj
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled,
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.

Kde domov můj kde domov můj
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v těle čilém
mysl jasnou vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar
to je Čechů slavné plémě
mezi Čechy domov můj
mezi Čechy domov tvůj!

English translation[edit]

Where is my home, where is my home?
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home.

Where is my home, where is my home?
If, in a heavenly land, you have met
Tender souls in agile frames,
Of clear mind, vigorous and prospering,
And with a strength that frustrates all defiance,
That is the glorious race of Czechs,
Among Czechs (is) my home,
Among Czechs, my home.