A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/סמך - סמכו

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎סמד ‎those ‎to ‎be ‎ordained ‎outside ‎of ‎Palestine; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎4) ‎to ‎lean, ‎to ‎rely. ‎Ber. ‎9a, ‎a. ‎fr., ‎v. ‎כדיי. ‎Erub. ‎65b ‎וכ׳ ‎על ‎נסמוך ‎let ‎us ‎rely ‎on ‎the ‎opinion ‎of ‎\&c.; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Trnsf. ‎a) ‎to ‎support; ‎to ‎find ‎support ‎for ‎an ‎opinion ‎or ‎a ‎rule, ‎(v. ‎אסמכתא). ‎Y. ‎Shebi. ‎X, ‎39c ‎bot. ‎(ref. ‎to ‎Deut. ‎XV, ‎3) ‎לפרוזבול ‎סמכו ‎מיכן ‎וכ׳ ‎here ‎they ‎found ‎a ‎support ‎for ‎the ‎prosbol ‎as ‎a. ‎Biblical ‎institution, ‎expl. ‎וכ׳ ‎סמכוהו ‎הלל ‎בשהתקין ‎when ‎Hillel ‎had ‎instituted ‎it, ‎they ‎supported ‎it ‎by ‎reference ‎to ‎\&c. ‎-- ‎b) ‎(with ‎ענין) ‎to ‎bring ‎under ‎the ‎same ‎rule ‎laws ‎which ‎are ‎joined ‎in ‎the ‎Hiblical ‎text. ‎Yeb. ‎4a ‎(ref. ‎to ‎Ex. ‎XXII, ‎17 ‎a. ‎18) ‎וכ׳ ‎לו ‎עניין ‎סמכו ‎they ‎brought ‎the ‎subject ‎(verse ‎1) ‎close ‎to ‎it ‎(verse ‎I8) ‎(to ‎intimate) ‎as ‎the ‎punish- ‎ment ‎for ‎the ‎one ‎is ‎stoning, ‎so ‎is ‎it ‎for ‎the ‎other. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎שסמכו ‎מפני ‎וכי ‎can ‎we ‎put ‎a ‎person ‎to ‎death ‎on ‎an ‎intimation ‎suggested ‎merely ‎by ‎the ‎neighborhood ‎of ‎two ‎subjects? ‎(v. ‎סמוכים, ‎infra). ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎סמוך; ‎f. ‎סמוכה; ‎pl. ‎סמוכים, ‎סמוכין; ‎סמוכות ‎a) ‎near, ‎close ‎by. ‎Meg. ‎3b ‎וכל ‎לו ‎הס׳ ‎and ‎all ‎(the ‎inhabited ‎area) ‎adjoining ‎it. ‎Men. ‎98a, ‎a. ‎e. ‎בס׳ ‎על ‎the ‎preposition ‎al ‎means ‎immediately ‎on. ‎Sifre ‎Num. ‎131 ‎וכ׳ ‎ס׳ ‎פרשיות ‎הרבה ‎many ‎sections ‎(in ‎the ‎Torah) ‎adjoin ‎one ‎another, ‎and ‎yet ‎are ‎(mentally) ‎as ‎far ‎from ‎one ‎another ‎\&c. ‎Sabb. ‎I, ‎2 ‎למנחה ‎ס׳ ‎near ‎Minhah ‎time; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Esp. ‎סמוכין, ‎סמוכים ‎the ‎interpretation ‎founded ‎on ‎the ‎fact ‎of ‎local ‎junction ‎of ‎texts ‎(v. ‎supra). ‎Yeb. ‎l. ‎c. ‎מנין ‎התורה ‎מן ‎ס׳ ‎where ‎is ‎it ‎intimated ‎that ‎Biblical ‎texts ‎are ‎to ‎be ‎interpreted ‎on ‎the ‎basis ‎of ‎proximity? ‎Answ. ‎(ref. ‎to ‎Ps. ‎CCXI, ‎8); ‎they ‎are ‎arranged ‎\&c. ‎Ib. ‎דלא ‎מאן ‎ס׳ ‎דריש ‎he ‎who ‎does ‎not ‎adopt ‎the ‎interpretation ‎based ‎on ‎textual ‎proximity. ‎Ber. ‎10a; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎b) ‎strong, ‎hardened. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎9 ‎עליהם ‎ס׳ ‎לבה ‎her ‎heart ‎is ‎hardened ‎towards ‎them ‎(and ‎their ‎presence ‎will ‎prevent ‎her ‎from ‎confessing ‎her ‎guilt); ‎cmp. ‎גוס ‎I. ‎Nif. ‎נסמך ‎1) ‎to ‎be ‎adjoined. ‎Ber. ‎l. ‎c. ‎וכ׳ ‎נסמכה ‎למה ‎why ‎has ‎the ‎section ‎referring ‎to ‎Absalom ‎(Ps. ‎III) ‎been ‎joined ‎to ‎that ‎relating ‎to ‎Gog ‎and ‎Magog ‎(Ps. ‎I)? ‎Tanh. ‎Huck. ‎20 ‎וכ׳ ‎להר ‎ונ׳ ‎and ‎is ‎close ‎to ‎the ‎mountain ‎opposite. ‎M. ‎Kat. ‎28a; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎to ‎be ‎ordained. ‎Snh. ‎l. ‎c., ‎v. ‎supra. ‎Yoma ‎87a ‎ליסמך ‎שראויין ‎who ‎are ‎worthy ‎to ‎be ‎ordained; ‎a. ‎fr. ‎Pi. ‎סימך ‎to ‎support, ‎prop. ‎Y. ‎Maasr. ‎II, ‎50a ‎top ‎המסמך ‎בגפנים ‎he ‎who ‎props ‎vines. ‎Yalk. ‎Ex. ‎244 ‎אתה ‎ומסמך ‎עוזר ‎וכ׳ ‎thon ‎art ‎a ‎helper ‎and ‎supporter ‎to ‎all ‎\&c.; ‎a. ‎e. ‎rPart. ‎pase. ‎מסומך, ‎pl. ‎מסומכין. ‎Kel. ‎II, ‎2 ‎מ׳ ‎שלא ‎יושבין ‎(vessels ‎or ‎fragments ‎of ‎vessels) ‎resting ‎without ‎the ‎need ‎of ‎a. ‎support. ‎Hif. ‎הסמיך ‎to ‎pack, ‎tread. ‎Y. ‎Maasr. ‎l. ‎c. ‎מסמיך ‎ברגליו ‎working ‎with ‎his ‎feet ‎is ‎he ‎who ‎packs ‎(sheaves ‎\&c.; ‎Y. ‎B. ‎Mets. ‎VII, ‎beg. ‎11b ‎מקמץ). ‎Hithpa. ‎הסתמך, ‎Nithpa. ‎נסתבך ‎to ‎lean ‎one's ‎self. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎45, ‎end ‎וכ׳ ‎על ‎מפתבכת ‎היתה ‎was ‎leaning ‎on ‎her ‎hand- ‎maid. ‎Sifre ‎Num. ‎131 ‎וכ׳ ‎מסתמך ‎והיה ‎and ‎he ‎went ‎off ‎leaning ‎on ‎his ‎stick; ‎a. ‎e. ‎סמ ‎I, ‎Eסמי ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎press, ‎lay ‎hands ‎on. ‎tean ‎on. ‎Targ. ‎Am. ‎V, ‎19. ‎Targ. ‎Ex. ‎XXIX, ‎10; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎to ‎support, ‎uphold. ‎Targ. ‎Ps. ‎LI, ‎14; ‎a. ‎e. ‎-- ‎3) ‎tc ‎rest ‎on; ‎to ‎rely, ‎feel ‎safe. ‎Targ. ‎II ‎Sam. ‎I, ‎6. ‎Targ. ‎Ps. ‎LXXXVIII, ‎8. ‎Ib. ‎LXXI, ‎6; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Hag. ‎20b ‎דעתייהו ‎סמכא ‎מיסמך ‎their ‎mind ‎is ‎at ‎rest ‎(they ‎feel ‎safe ‎that ‎they ‎cannot ‎be ‎seen). ‎סמכא ‎Ab. ‎Zar. ‎71b ‎דעתיה ‎סמכא ‎he ‎feels ‎sure ‎(of ‎his ‎bargain); ‎a. ‎fr. ‎-4) ‎to ‎bring ‎close, ‎join. ‎Y. ‎Sabb. ‎III, ‎5d ‎bot., ‎v. ‎אדירא. ‎Yeb. ‎119a ‎וכ׳ ‎מיעוטא ‎סמוך ‎bring ‎close, ‎i. ‎e. ‎add ‎\&c., ‎v. ‎מיעוטא; ‎Kidd. ‎80a; ‎a. ‎e. ‎--Esp. ‎to ‎ordain ‎(v. ‎preced., ‎a. ‎Targ. ‎Deut. ‎XXXIV, ‎9). ‎Snh. ‎13b ‎(expl. ‎זקנים ‎סמיכת, ‎v. ‎סמיכות) ‎סבי ‎מיסמך ‎ordaining ‎of ‎elders. ‎Ib. ‎ליה ‎סמכין ‎ממש ‎בידא ‎ליה ‎סמכין ‎בשמא ‎או ‎Ms. ‎M. ‎must ‎they ‎ordain ‎him ‎by ‎actually ‎putting ‎a ‎hand ‎on ‎him, ‎or ‎merely ‎by ‎calling ‎his ‎name? ‎Ib. ‎סמיך ‎לא ‎וחד ‎and ‎one ‎alone ‎cannot ‎ordain? ‎Ib. ‎14a ‎סמכיה.. ‎. ‎. ‎ור'מ ‎was ‎it ‎R. ‎J. ‎ben ‎B. ‎that ‎ordained ‎R. ‎Meir? ‎Ib. ‎מלמיסמכיה ‎מיטמר ‎הוה ‎Ms. ‎M. ‎was ‎on ‎his ‎guard ‎not ‎to ‎be ‎ordained. ‎Ib. ‎לנא ‎סמוכו ‎appoint ‎for ‎us ‎as ‎teachers, ‎v. ‎חמיסין; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎סמיך, ‎סמיך ‎a) ‎ordained. ‎Pes. ‎49a ‎סמיבי ‎בני ‎תרי ‎two ‎sons ‎both ‎of ‎whom ‎were ‎ordained ‎teachers. ‎-- ‎b) ‎near, ‎adjoining. ‎Targ. ‎Y. ‎I ‎Num. ‎XXI, ‎14. ‎Ib. ‎II, ‎5; ‎12, ‎a. ‎e. ‎(interch. ‎with ‎סמוכין). ‎Targ. ‎Y. ‎Deut. ‎VI, ‎7. ‎- ‎Snh. ‎7b ‎וכ׳ ‎ליה ‎וס׳ ‎and ‎next ‎to ‎it ‎follows ‎\&c.; ‎ib. ‎107a; ‎a. ‎fr. ‎Pa. ‎סמך ‎I)to ‎press, ‎stamp, ‎make ‎a ‎thick ‎mass. ‎Pes. ‎116a ‎וכ׳ ‎לסבוביה ‎וצריך ‎and ‎you ‎must ‎make ‎it ‎a ‎thick ‎mass ‎so ‎as ‎to ‎be ‎emblematical ‎of ‎clay ‎(v. ‎הרוסת). ‎-- ‎2) ‎to ‎secure, ‎esp. ‎to ‎refer ‎to ‎a ‎depositary ‎for ‎payment; ‎to ‎draw ‎an ‎order ‎for. ‎Y. ‎Kidd. ‎III, ‎64a ‎top ‎לוי ‎גבי ‎סמכיה ‎he ‎referred ‎him ‎to ‎Levy ‎(as ‎his ‎depositary). ‎Ib. ‎זבונה ‎גבי ‎. ‎. ‎. ‎סמכון ‎they ‎secured ‎the ‎teacher ‎by ‎a ‎deposit ‎with ‎a ‎merchant. ‎Y. ‎Shebu. ‎VII, ‎38a ‎top, ‎כהפא. ‎Y. ‎B. ‎Mets. ‎IV, ‎beg. ‎9; ‎a. ‎e. ‎Af. ‎אסמך ‎1) ‎to ‎give ‎an ‎order ‎to. ‎Ib. ‎דאסמיכתני.. ‎. ‎בעי ‎אנא ‎I ‎want ‎to ‎collect ‎the ‎money ‎for ‎which ‎thou ‎hast ‎given ‎me ‎an ‎order ‎(at ‎the ‎banker's). ‎-- ‎2) ‎to ‎lean ‎on; ‎to ‎find ‎support; ‎to ‎give ‎support. ‎Y. ‎Ber. ‎II, ‎4c ‎מסמכין ‎. ‎.. ‎מילה ‎כל ‎וכ׳ ‎מן ‎לה ‎whenever ‎a ‎proposition ‎is ‎not ‎evident, ‎they ‎try ‎to ‎support ‎it ‎by ‎a ‎large ‎number ‎of ‎Biblical ‎passages; ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎22 ‎מסמכינן, ‎v. ‎אתר. ‎M. ‎Kat. ‎5a ‎אקרא ‎אסמכה ‎gave ‎it ‎support ‎by ‎reference ‎to ‎a ‎Biblical ‎verse. ‎Ber. ‎19b ‎וכ׳ ‎על ‎אסמכינהו ‎.. ‎מילי ‎כל ‎they ‎lean ‎all ‎rules ‎of ‎the ‎Rabbis ‎on ‎the ‎law, ‎׳Thon ‎shalt ‎not ‎deviate, ‎v. ‎סור ‎I; ‎a. ‎e. ‎-- ‎3) ‎to ‎make ‎substantial, ‎put ‎a ‎thick ‎layer ‎on. ‎M. ‎Kat. ‎13b ‎מעבין ‎אסמוכי ‎mabbin ‎(Mish. ‎II, ‎5) ‎means ‎covering ‎with ‎a ‎heavy ‎layer, ‎opp. ‎אקלושי, ‎v. ‎קלש. ‎Pthpe. ‎אסתמיך ‎to ‎lean; ‎to ‎rely. ‎Targ. ‎Jud. ‎XVI, ‎26. ‎Targ. ‎Is. ‎L, ‎10; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Yeb. ‎42b ‎וכ׳ ‎ואזיל ‎מסתמיך ‎R. ‎A. ‎walked ‎leaning ‎on ‎the ‎shoulder ‎of ‎\&c. ‎Y. ‎Ber. ‎II, ‎4b; ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎III, ‎83c ‎bot. ‎וכ׳ ‎מיסתמיך ‎הוה ‎יוחנן ‎ר׳ ‎R. ‎J. ‎was ‎(walking) ‎leaning ‎on ‎\&c.; ‎a. ‎fr.

‎טמ ‎II ‎m. ‎(preced.) ‎support, ‎help. ‎Targ. ‎O. ‎Gen. ‎II, ‎18 ‎(ed. ‎Vien. ‎סמך; ‎Y. ‎סמיך). ‎Targ. ‎Y. ‎I ‎Deut. ‎XXXIII, ‎7 ‎סמיך ‎(Y. ‎II ‎במך); ‎s. ‎e.

‎במכא ‎c ‎(preced.) ‎)socket, ‎base. ‎TargO.Ex. ‎XXXVIII, ‎27. ‎Targ. ‎Ez. ‎XXXIX, ‎11 ‎ס׳ ‎(h. ‎text ‎חסמת); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎סמכין, ‎סמכיא. ‎Targ. ‎O. ‎Ex. ‎l. ‎c. ‎Ib. ‎XXVI, ‎19. ‎Targ. ‎Job ‎XXXVIII, ‎6; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎[reclining, ‎banguet. ‎Targ. ‎II ‎Esth. ‎I, ‎4. ‎-- ‎3) ‎reliance; ‎ס׳ ‎ברtrustworthy ‎in ‎reporting ‎traditions. ‎Kidd. ‎44a ‎הוא ‎ס׳ ‎בר ‎אבין ‎can ‎Abin ‎be ‎relied ‎upon?; ‎Yeb. ‎64b ‎וכ׳ ‎דס׳ ‎אבין ‎(corr. ‎acc.) ‎A. ‎is ‎a ‎trustworthy. ‎authority, ‎Isaac ‎. ‎. ‎is ‎not. ‎-- ‎Pl. ‎סמכי ‎בני. ‎Kidd. ‎31b ‎וכ׳ ‎ס׳ ‎ב׳ ‎חמשה ‎Abimi ‎had ‎five ‎sons ‎who ‎were ‎authorities ‎in ‎traditional ‎law ‎during ‎the ‎life-time ‎of ‎his ‎own ‎father.