Hudibras/Additional Illustrations

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ADDITIONAL ILLUSTRATIONS

TO BUTLER'S HUDIBRAS.


PORTRAITS OF CELEBRATED CHARACTERS, IMPOSTORS,
AND ENTHUSIASTS.

1 Samuel Butler To face Title
2 Butler's Tenement To face Life, p. i
3 Portrait of Charles the Second p. vi
4 Butler's Monument in Westminster Abbey p. xiv
PART CANTO LINE PAGE
5 Montaigne I. I. 38 5
6 Tycho Brahe I. I. 126 8
7 Oliver Cromwell III. II. 216 19
8 Cornelius Agrippa II. III. 635 25
9 Robert Fludd I. I. 541 26
10 George Withers I. I. 646 30
11 Richard Cromwell III. II. 231 40
12 Alexander Ross I. II. 2 42
13 Vincent le Blanc I. II. 286 53
14 Mall Cutpurse I. II. 368 56
15 Sir William Davenant I. II. 395 58
16 Sir William Waller I. II. 499 62
17 Thomas Case I. II. 581 65
18 Adoniram Byfield III. II. 640 66
19 William Prynne I. II. 646 91
20 Henry Burton I. III. 1122 122
21 Pope Joan I. III. 1250 128
22 Bishop Warburton I. III. 1358 132
23 Albertus Magnus II. I. 438 152
24 Roger Bacon II. III. 224 155
25 Charles the First II. II. 160 160
26 Sir Kenelm Digby I. II. 227 162
27 Thomas White II. II. 14 172
28 Baptist Van Helmont II. II. 14 172
29 Robert, Earl of Essex II. II. 166 179
30 Bishop Bonner II. II. 510 193
PART CANTO LINE PAGE
31 Dr Thomas Goodwin II. II. 669 199
32 The Witch-Finder Hopkins II. III. 140 215
33 Martin Luther II. III. 155 216
34 Dr John Dee II. III. 235 220
35 Edward Kelly II. III. 237 227
36 Paracelsus II. III. 299 224
37 St Dunstan II. III. 618 236
38 Jacob Behmen I. I. 542 238
39 Nicholas Copernicus II. III. 882 249
40 Jerome Cardan II. III. 895 250
41 Scaliger II. III. 881 250
42 John Booker II. III. 173 257
43 Napier of Merchiston III. II. 409 258
44 William Lilly II. III. 1093 282
45 Niccolo Machiavelli III. I. 1313 314
46 John of Leyden III. II. 246 336
47 General Fleetwood III. II. 270 337
48 General Desborough III. II. 270 338
49 General Lambert III. II. 270 338
50 Earl of Shaftesbury III. II. 351 342
51 John Lilburn III. II. 421 344
52 Ignatius Loyola III. II. 1564 351
53 Edmund Calamy III. II. 636 353
54 Dr John Owen III. II. 638 354
55 William Lenthall III. II. 909 364
56 Sir Thomas Lunsford III. II. 1112 372
57 Sir Thomas Fairfax III. II. 1200 375
58 Alexander Henderson III. II. 1239 377
59 Colonel Hewson III. II. 1250 377
60 Christopher Love III. II. 1263 378
61 John Cooke III. II. 1550 387
62 Athanasius Kircher III. II. 1585 388
63 Joan of Arc Lady's Answer. 285 448