Page:A Book of Czech Verse.pdf/104

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

V. Holan
(Born 1905)

NEŠTĚSTÍ

Jak kupec v zubech svých
zkoušívá peníz němě—
mrak hryže luny jih.
A přece leží ve mně

ti z živoucích i ti
ze zamýšlené práce
po důlním neštěstí
v temnotách evokace.

Kolikrát bůh tě ved
tou šachtou, kde teď vane
zdviž dechu, naposled
spuštěná v nedoufané.

96