Page:A Book of Czech Verse.pdf/22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

Tradiční

Hněvej ty se na mne
nebo nehněvej,
jen když mne potkáš,
pozdravení dej!
Hněvej ty se na mne
nebo nehněvej,
jen mi pozdravení dej!
A když mě potkáš,
pozdravení dáš,
budou lidé myslit,
že se nehněváš;
hněvej ty se na mne
nebo nehněvej,
jen mi pozdravení dej

 

 

Horo, horo, vysoká jsi!
má panenko, vzdálená jsi,
vzdálená jsi za horama—
vadne láska mezi náma.

Vadne, vadne, až uvadne!
není v světě pro mne žádné,
není žádné potěšení
pro mne více k nalezení!

 

14