Page:A Book of Czech Verse.pdf/28

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

F. L. ČELAKOVSKÝ
(1799–1852)

 

ZIMNÍ

Jak mi smutna přichází
ta letošní zima,
jakoby se svět zakalil
před očima mýma.

Všecky cesty, chodníčky
sněhem zapadaly,
po kterých jsme jindy, milý!
spolu chodívali.

Však je mi tak všelijak,
všude mne to souží,
jedva že mi srdce z těla
ven se nevytouží.

Je mi jako ptáčkovi,
co na poli sedá,
a na sněhu, ubožátko,
zrnička si hledá.

Hledá, hledá zrnička,
ale nenachází:
tak mi také bez milého
zima ta prochází.

 

20