Page:Curtis's Botanical Magazine, Volume 73 (1847).djvu/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


Tab. 4275–4278.

VICTORIA regia

Victoria Water-Lily.


Nat. Ord. Nympæaceæ. § Euryaleæ.–Polyandria Polygynia.

Gen Char. Victoria, Lindl. Calycis tubus subglobosus, ovario adhærens, ad oram in torum expansus, limbo 4-partito deciduo colorato. Petala numerosa, fauci seu toro calycis inserta; exteriora patentissima, calycem superantia, interiora sensim angustiora acuminata rigida staminiformia; omnia basi in annulum v. torum connata. Stamina plurima, subduplici serie inserta, fertilia; filamenta subulata petaloidea, sed rigida firma basi monadelpha, demum erecta: antheræ introrsæ, infra apicem insertæ, lineari-elongatæ, adnatæ. Filamenta interiora subbiserialia sterilia, basi monadelpha. Ovarium inferum globosum, vertice concavo-campanulatum radiatum centro rostratum, multiloculare, loculis uniseriatim regulariter in circulum dispositis, pluriovulatis, ovulis parietalibus, funiculis reticulatis affixis: stylis nullis (in campanulam sulcatam tubum calycis vestientem connatis, Lindl.); stigmatibus maximis tot quot loculis, ad marginem verticis campanulati quasi articulatim insertis, lato-lanceolatis compressis carnosis erectis, medium versus ad angulum inflexis deciduis dorso stigmatosis. Fructus baccatus globoso-campanulatus v. cyathiformis, truncatus, supra campanulatus, intus rostratus, plurilocularis, loculis polyspermis. Semina ovali-globosa, nucamentacea.

Herba ingens, aquatica, fluvios placidos Cisandinos Americæ australis habitans. Radix perennis? foliis giganteis, natantibus, orbiculatis, peltatis, planis, margine ubique elevatis, radiatim alque reticulatim nervosis, nervis subtus valde elevatis; floribus maximis speciosis albo-roseis, pedunculis longe extantibus; petiolis, pedunculis, ovariis, nervisque subtus insigniter aculeatis.


Victoria regia (Tab. nostr. 4275–4278.)

Victoria regia, Lindl. Monogr. Vict. 1837, ined. cum ic. Bot. Reg. Misc. 1838. p. 9. D'Orbigny, in Ann. des Sc. Nat. v. 13. p. 57. Walp. Repert. 1. p. 106. Schomburgk, in Views in the interior of Guiana, p. 2. frontispiece.

Nymphæa Victoria, Schomburgk in litt.

Euryale Amazonica, Poepp. in Froriep, Notizen, 35. p. 9. Reise, v. 2 p. 432.

Victoria Cruziana, D'Orbigny, l. c. p. 57 ("foliis utrinque concoloribus, petalis cunctis concoloribus roseis")


It has always been our endeavour to commence a New Year in this Magazine with some eminently rare or beautiful plant; but never had we the good fortune on any occasion to devote a Number to a production of such pre-eminent beauty, rarity, and we may add celebrity, as that now presented to our Subscribers; worthy, as we have no doubt they will agree with us in thinking,

january 1st, 1846.

B