Page:Journal of botany, British and foreign, Volume 9 (1871).djvu/20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


10 MONOGRAPH OF THE GENUS XIPHION.

inillo vel elongato, limbi segraentis exterioribus obovato-spatliulatis vol cuneatis imberbibus, iiitcrioribus oblanceolatis vel linearibus, stvpe multo minoribus, erectis vel paliilis. Stamina 3, ad basin limbi segmentorura exteriorum inserta, perianthio breviora, antberis linearibus, filamentis filiformibus. Ovarium inferum, prismatico-cylindricum, triloculare, ovulis in loculo pluribus biseriatis horizontalibus ; stylus cum periantliii tubo connatus ; stigmata 3, petaloidea, crista bifida lobis lanceolatis dentatis instructa. Capsula coriacea, apice loculicide trivalvis, seminibus in loculo multis subglobosis. — Herbre perennes, bulhos(i;,fol'm duris grami- noideiSyJloribus speciosis soUlariis vel panels cariileo-violaceis veljiavis.

Selection of Generic synonyms.

X/>7i/o«, Tournef. Inst. i. 362. t. 189; Miller, Gard. Diet. edit. 6; Klatt, LinuBca, xxiv. 568.

Xijjhion, section Eiixiphion, Parlatore, Fl. Ital. iii. 304 ; Alcfeld, Bot. Zeit. 18G3, p. 297, ex parte.

Iris, Linn. Sp. Plant. 55, ex parte; Lam. Eucyc. iii. 292, et auct. mult, ex parte.

Iris, subgenera Xiphium, Hermodactijloides, et Scorpiris, Spacli, Ann. Sc. Nat. ser. 3. vol. v. p. 91-3 ; Walpers Ann. vol. i. p. 816.

Sisyrinchiiim, Tournef. Inst. i. 365, ex parte.

Morcea, Tenore, Ker et Sweet, ex parte.

BiapJiane et Thelysia, Salisb. Hort. Trans, i. 303-4 (nomina sola).

Juno, Tratt. Answ. torn. i. p. 135.

Thelysia, Parlatore, Fl. Ital. iii. 316.

Gynandiris, Parlatore, Nuov. Gen. p. 49 ; Fl. Ital. iii. 308 ; Godr. Fl. Franc, iii. 246; Klatt, Linmea, xxiv. 576.

Neubeckia, Alefeld, Bot. Zeit. 1863, p. 297, ex parte.

Costia, Willk. Bot. Zeit. 1860, p. 131; ^Yillk. et Lange, Fl. Hisp. i. 144.

Coresanthe, Alefeld, Bot. Zeit. 1863, p. 298 ; Klatt, Linnrea, xxiv. 573.

Vieusseuxia, llochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss, ii. 305, ex parte.

Key to Subgenera and Species.

§ Eiixiphion. Segmenta interiora limbi erecta, exterioribus tequilonga vel pauUuluui breviora. Filamenta libera. Bulbus membranaceo-tunicatus.

Tubus supra ovarium subnuUus vel brevissimus.

Lamiua segmentorum exteriorum liuibo paiidurifonni duplo breviore.

Perianthium violaceum 1. X. vulgare.

Periauthium lutescens 2. X. lusitanicum.

Lamina segmentorum exteriorum limbo ciuieato ex-

cedens Z. X. latifolium.

Tubus supra ovarium productus, cyliiulricus. Limbus periantliii violaceus, 2-3-i3olliearis.

Segmenta exteriora lamina 1 poll, lata in ungucm

cite angustata A. X. tingitanum.

Segmenta exteriora 8-9 lin. lata, dimidio inferiore

sensim angustato 5. X. JiUfolium.

Limbus periantliii lutescens, l5-2-pollicaris .... 6. X. junceum. Bulbus fibroso-tunicatus.

Tubus 2-3-uncialis. Folia vix ultra 1 lin. lata . . . 7. X reticulaium. Tubus nuUus. Folia 3-4 lin. lata 8. X diversifoUum.

�� �