Page:Journal of botany, British and foreign, Volume 9 (1871).djvu/67

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NEW SPECIES OF PHANEROGAMOUS PLANTS. 57

margine oblusis fasoiculato-spinosis, spinis ad 10 parvis gracilibus, areolis tomentosis, floribus 6-8 poll, diam., calyois tubo 3-4-pollicari cyliiidnco hirsuto, bracteolis pavvis ovato-lauceolatis iiicurvis rubris obsito, foliolis calycinis 3-4-seriatis lanceolatis recuvvis acuminatis pallide coccineis externis angustioribus, coroUinis 2-3-seriatis obovato-oblongis suljerectis apiculatis sanguiueis fulgidis, staminibus petalis brevioril)us, stylo stauii- nibus longiore, stigmatibus ad 15 subulatis radiantibus. — Hovt. Kevv., of unknown history ; perhaps a hybrid between C. Pitajmja, Jacq., and some scai'let-flowered Cactus. — Bot. Mag. t. 5856.

Cissus PAUCIDENTATA^ Enid (Fitace(s) . — Vide Joiirn. Bot. No\. VIII. p. 374.

C. SEXANGULARIS, Efnst. — Vide Journ. Bot. Vol. VIII. p. 3H.

Clematis (Flammula) c^sariata, Hance (Rannnculacea). — Vide Jonm.Bot.Yol.YUl. p. 71.

CffiLOGYNE psittacina, m/". tlvTTOiiJ, ReicU. /..(Orcltidece) ; labelli lacinia antica cuneato-oblonga nee cordata, carina in nervo medio melius expressa ; pseudobulbus 5-6 poUices altus, costis validis septeui obtusis, pyriformis, diphyllus ; folium plicatura, cuneato-oblongum, acutuin, ultra pedale ; pedunculus (?) ; sepala ligulata, acuta, pallide viridia, valde cari- nata ; petnla linearia, acuminata ; labellum trilidum ; lacinia^ laterales seini-^ ovatge, antice acutangulse, lacinia media cuneato-ovata acuta ; cnrinulae transversiB acutanguUe, biseriatte in basi coiifluentes, anterius usque in basin lacinia", anticre divergentes, utrinque biseriatce, seria mediana valde obliterata ; color albus, lacinise laterales fusco pictse, fundus rufus, cari- nulse oranes atro-brunneas ; columna trigoua, antice super androclinium expansa, superne denticulata, albida antica flava, lineis brunneis geminis antica sub fovea, fovefe limbus infcrne bideutatus. — Very nearly related to Cmlogyne speciosa, Liudl., yet widely differing both in colour and in the crests. Originally only known from Amboyna. Obtained from Messrs. Veitch, who got it from their lamented collector, Hutton. — Gard. Chron. 1870, p. 1053.

Cotyledon (Echeveria) atropukpurea, Bal-er {Crmmlacece) ; breviter caulescens, glabra, foliis dense rosulatis atropurpureis glaucis obovato-spathulatis ultra duplo longioribus qnam latis acutis dimidio inferiore spathulatim augustatis, ramorum floriferorura confertis valde ^ reductis, floribus 20-25 svd)a!quilateraliter racemosis, bracteis linearibus pedicellis patentibus subsequantibus, sepalis lanceolatis sequalibus patulis corolla saturate rubra distinctc pcntagoua subtriplo brevioribus. — Hab. Mexico? Hort. Saunders, from M. De Smet, of Ghent.— 7^r/. Bot. t. 198.

C. (Echevekia) carmcolor, Baker ; acaulis, glabra, foliis dense rosulatis crassis oblauccolato-spathulatis triplo longioribus quam latis i acutis pallide glauco-rubris, ramorum floriferoruni nunicrosis confertis, floribus 6-12 in raceunnn pequilaterale niodice densum dispositis, bracteis linearibus, pedicellis erecto-patentibus brevioril)us, sepalis lanceolatis sub- sequalibus, corolla coccinea distincte ])eutagona triplo brevioribus. — Hab. Mexico? Hort. Saunders.— ^^/. Bot. t. 199.

C. UECiPiENS, Baker; acaulis, glabra, foliis parvis pallide viridibus subteretil)us obtusis basi auriculatis, ramorum sterdium numerosis densis, ramorum floriferorum laxioribus similibus erecto-patentibus, floribus 12- 15 in corymbum densum ratnis scorpioideis dispositis, pedicellis snb- nuUis, sepalis linearibus siequalibus ascendentibus corolla alba nullo modo pentagona duplo brevioribus, coroUaj scgmentis falcato-patentibus tubo

�� �