Page:Latin for beginners (1911).djvu/231

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.

LENTULUS REACHES HOME 207


adflictati * nee sOlem discemere nee cursum tenere poteramus et omnia praesentem mortem intentabant. Tris dies* et tris noetis* sine remis velisque agimur. Quarto die' primum terra visa est et violenter in saxa, quae non longe a litore aberant, deieeti sumus. Turn v6r6 maiora perieula timebamus ; sed nauta quidam, vir fortissimus, 5 ex nave in fluetus iratOs desiluit *ut funem ad litus portaret; quam rem summo labdre vix eflfeeit Ita omnes servati sumus. GrStils igitur et honorem Neptuno debemus, qui deus nos e perieulo eripuit Nune Athenis* sum, quo eonfugi ut mihi paueas boras ad quietem darem.* Quam primum autem aliam navem eondueam ut iter ad ic Italiam reliquum conficiam et domum' ad meos earos revertar. Saluta nostrum Publium amleissime et valetudinem tuam eura diligenter. 'Kakndis Martiis." LXIV. LENTULUS REACHES HOME • PUBLIUS VISITS POMPEII WITH HIS FATHER Post paueos dies navis M. Cornell Lentuli portum Miseni* petiit, qui portus non longe a Pompeiis situs est ; quo in portu classis Rornana 1 5 pCnebatur et ad pugnas navalis omabatur. Ibi naves omnium generum eonspici poterant. lamque incredibili celeritate navis longa qua Len- tulus vehgbatur litori adpropinquavit ; nam non solum vento sed etiam remis impellebatur. In alta puppe stabat gubemator et non proeul aliqul milites ROmani eum armis splendidis, inter quos elarissimus erat 20 I^entulus. Deinde servl remis eontendereeessaverunt"; nautae velum contraxerunt et aneoras iecerunt. Lentulus statim e navi egressus est et "ad villam suam properavit. Eum lulia, Publius, totaque familia exeeperunt "Qui eom plexus, quanta gaudia fuerunt 1 "Postridie eius diel Lentulus filiS su5 dixit, " VenI, ml Publi, mfieum. 25

  • adfllctiti, perf. passive part tossed about. * What construction ? • diS,

§50*- 35- * ut. . .portiret, § 501. 40. » Athinis, § 501. 36. 1. * darem, cf. portiretf 1. 6. ^ Why not ad domum? * Kalendis lUrtils, the Calends ox first of March; abl. of time, giving the date of the letter. • Misenum had an excellent harbor, and under the emperor Augustus became the chief naval station of the Roman fleet See map of Italy. *® Why is the infinitive used with cesslvirunt? " See Plate I, Frontispiece. " Observe that these words are exclamatory. i» PostridiS eius di€l, on the next day.