Page:Latin for beginners (1911).djvu/305

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

REVIEWS 279


Adjectives first and second declensions

aequus maximoa plurimus singuli bini medius posterns superus ducenti minimus primus tardus duo opportunus reliquus terni exterus optimus secundus iinus inferus pessimus THIRD DECLENSION alacer, alacris, alacre humilis, humile peior, peius audax, audax ingens , ingens , plus celer, celeris, cclere interior, interius prior, prius citerior, citerius lenis, lene recens, recena difficilia, difficile maior, mains similis, simile dissimilis, dissimile melior, , melius tres, tria facilis, facile minor, minus ulterior, ulteriue gracilis, gracile ndbilis , nobile Adverbs acriter magis optime proxime audacter magnopere parum quam bene maxime paulo statim facile melius plQrimum tam fere prope undique fortiter multum propius Conjunctions Prepositions atque, ac qu2 de causa circum aut quam ob rem contra aut . . . aut simul atque or inter et . . . et simul ac Ob nam trans Verbs CONJ. I CONJ. 11 c6nor moror obtineo valeS - hortor vex6 perterred vereor CONJ. III abdS dSd5 patior reverter cad6 defends premo sequor cogndscd egredior proficiscor sUtud consequor incendS pr6gredior subsequor contend5 incolo quaerS suscipio cupi5 insequor recipid trado curr5 occidd relinqu6 traho CONJ. IV pervenio