Page:Miscellaneousbot01brow.djvu/89

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
71
BOTANY OF TERRA AUSTRALIA.

DESCRIPTIONS OF PLANTS FIGURED [585 IN THE ATLAS.
FLINDERSIA.

Ord. Nat. Cedreleæ.
Syst. Linn. Pentandria Monogynia, inter Cedrelam et Calodendrum.

Char. gen. Stamina decem, dorso urceoli hypogyni inserta: alterna sterilia. Capsula 5-partibilis; segmentis singulis divisis dissepimento longitudinali, demum libero, utrinque dispermo. Semina erecta, apice alata.


Flindersia australis. Tab. 1.

A tree of moderate size, observed September, 1802, both in flower and with ripe capsules, in the woods and thickets near the head of Broad Sound, on the east coast of New Holland, in about 23° S. lat. The examination of Broad Sound was completed at the same time by Captain Flinders, to commemorate whose merits I have selected this genus from the considerable number discovered in the expedition, of which he was the able and active commander.

DESC. Arbor, trunco pro ratione altitudinis mediocris crasso, coma irregulari, ramis patulis, ramulis teretibus umbellatis cortice fusco cinereo rugoso, gemmis foliorum apicibusque ramulorum gummiferis. Folia alterna, ad apicem ramuli conferta, exstipulata, petiolata, composita, ternata vel cum impari opposito-pinnata 2-3-juga; foliola oblongo-elliptica (in ramulis sterilibus quandoque lanceolata), integerrima glaberrima plana pellucido-punctata, dum 2-3 uncias longa 12-15 lineas lata. Petiolus communis angulatus mediocris; partialium laterales brevissimi, terminalis foliorum inferiorum 3-4 lineas æquans. Paniculæ terminales confertæ, ramis ramulisque alternis patentibus, pube brevi instructis; bracteis parvis subulatis. Flores parvi albi, odore debili haud ingrato. Calyx brevis 5-fidus, extus pubescens, laciniis æqualibus semiovatis acutis, persistens. Petala 5 sessilia oblongo-ovata obtusa plana, extus tenuissime pubescentia, basi disci staminiferi inserta, æstivatione imbricata. Stamina decem, infra apicem extus disci hypogyni inserta, petalis breviora. Filamenta [596 5 antherifera cum petalis alternantia, prope basin disci inserta; 5 sterilia petalis opposita, breviora, in disco paulo altius imposita: omnia glabra compresso- filiformia conniventia; Antheræ conniventes ovato-cordatæ acuminatæ glabræ flavicantes, juxta basin affixæ, loculis appositis longitudinaliter dehiscentibus: Pollen flavum globosum læve. Discus hypogynus ovarium laxe circumdans,