Page:Miscellaneousbot02brow.djvu/184

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


168 ON THE PROTEACE.E OF JUSSIEU.

199] 35. LOMATIA.

Embothrii species. Smith, Cavan.

Char. Gen. Calyx irregularis, foliolis distinctis secundis. Stamina apicibus concavis calycis immersa. Glandules hypogynse tres, secundae. Ovarium pedicellatum, poly- sperraum. Stylus persistens. Stigma obliquum, dilatatum, subrotundum, plaiiiusculum. Folliculus ovali-oblongus. Semina apice alata ; ala marginata disco evasculoso.

Habitus. Frutices. Folia alterna, in plerisque divisa, v. dentata, rariiis integerrima, quandoque in eodem frutice varia. Racerm terminates, interdum axillares, elongati, laxi, nunc abbreviati, corgmbosi, paribus pedicellorum uni- bracteatis. Flores ochroleuci. Involucrum nullum. Seminis nucleus farina sulphured conspersus.

Etym. Xwfxa, margo, ob seminum alam marginatam.

1. L. silaifolia, foliis bipinnatifidis glaberrimis : pinnulis cuneato-linearibus lanceolatisve incisis acutis mucronatis reticulato-venosis, racemis glaberrimis elongatis divisis simplicibusve.

Embothrium silaifolium. Smith, New Holl. 23, t. 8. Willd. Sp. PL I, p. 537.

Embothrium herbaceum. Cav. Ic. 4, p. 60, t. 388.

Hab. In Novae Hollandiae ora orientali ; prope Port Jackson : in campis et ericetis. (ubi v. v.)

2. L. tinctoria, foliis pinnatifldis bipinnatifidisve (raro indivisis) glabris : pinnulis linearibus distichis uninervibus subaveniis obtusiusculis mucronulatis, racemis elongatis glabris indivisis.

Embothrium tinctorium. Labill. Nov. Holl. 1, p. 31, tab. 42 et 43.

Hab. In Insular Diemen campis et collibus. (ubi v. v.)

200] 3. L. ferruginea, foliis bipinnatifidis tomentosis :

�� �