Page:Modern Czech Poetry, 1920.djvu/78

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.
60
JAROSLAV VRCHLICKÝ.
 

6. JAK DRAHOKAM.

 

Věř, pel na křídle motýla,
lesk na višni
se, duše spanilá
tak nepyšní,
jak světu já, že sám
tě mám
a v srdci tebe nosím
jak drahokam!

Sto polibků ti posílá
má duše v snách,
tys do ní rozlila
zář, vůni, nach.
Teď všecko v světě mám
že sám
ve svém srdci tebe nosím
jak drahokam!

Eklogy a písně“ (1880).


 

7. NÁPIS NA STARÝ POHÁR.

 

Ve stříbro zasazený rubin
plá trojím věnce do kola,
dí: Hleď pijáku, co z mých hlubin
do tvého nitra plápolá!

A v zlato vrytý s graciemi
se vznáší Apoll na voze,
dí: Požitkem buď věren zemi,
leč myšlenkou spěj k obloze!