Page:Ten Tragedies of Seneca (1902).djvu/22

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
[Lines 1—3
 

DRAMATIS PERSONÆ.

Juno. Hercules. Lycus. Megara. Amphitryon. Theseus. Chorus Thebanorum.

ARGUMENTUM.

Lycus a Creonte, Herculis foceio, rege Thebano, propter fcelera in exfilium miffus, abfente jam Hercule apud inferos, ut inde Euryfthei juflu peteret Cerberura (ubi & Thereum in vinculis detentum, qui cum Pirithoo defcenderat ad rapiendam Profer- pioam, liberavit) occafionem oblatam an-ipit, &, per feditionem Creonte cum duobus filiis ca;fo, regnum Thebanum occupat. Megaram Herculis uxorem ad uuptias foUicitat, abnuenti vim paiat. Opportune reverfus Hercules, Lycum ceterofque illius fadtionis, interiicit. hasc tam feliciter gefta Juno non ferens iramittit illi furorem, quo correptus uxorem fuam cum liberis interficit. Quod ubi ad fe reverfus intellexit, doloris impatientia vix Amphytrionis atque Thefei precibus detentus, ne fibi mortem infen-et, cum Thefeo Athenas purgandus proficifcitur.

ACTUS PRIMUS.

JUNO sola.

Juno Jovis furta, pellices, nothos, Herculem autem maxime ftomachatur. qui ab inferis reverfus objedla infania uxorem & liberos occidit.

Soror Touantis (hoc enim folum mihi Nomen relictum eft) femper alienum Jovem, Ac templa fummi vidua deferui ǣtheris;