Page:United States Statutes at Large Volume 111 Part 3.djvu/791

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


PROCLAMATION 6982—APR. 1, 1997 111 STAT. 2879 Annex (continued) -7- Section B. (con.)- (3). (con.); Product Mane wn<jMnr 1-(2,6-0«chlorophenyl)«ndoUn-2-oo« 15362-40-0 3-(2.6 -Dlch(oroph«nyl)-S -iiiethytltox»ol*-4 -c«rbanyl chtorldt 4462-SS-9 1-(2,S-01chloraFh(nyl>plp*r«)nc hydrochloride 41202- 77- 1 tran«-(±}-4 -(3,4-Olchloroph«nyt)-1.2,3,4-t*trahydro-1 -niphthyt(acthyl)Maioniijiichlorfde 79617-99-S cU-2 -(2,4-D1chtorophcfiyl)-2-(1N-1.2,4-trlazol-1 -ylMthyl)-1,3-d)oi(ol*n-4 -ylMthanot 67914-8S-6 o.3-DlchlorotolMn* 620- 20- 2 2', 3' -Dl dte)iyadM« w (n* 4097- 22-7 DItnMtrol d<(ac*tatt) (INNM) 84- 19-5 Diethyl •thoxyMthyterMMlonita 87- 13 -8 3,3-Dltthyl-S -(hydroxyMthyl)pyrldlnt-2.4(1M,3H)-dlon* 20096-03 -1 DUthyUtllbMtrot dibutyrat* (INNM) 74664-03-2 DUthyUtllbMtrel dlproplonat* (INNM) 130-80 -3 (Z)-3 -a-(4-(2,4-Olfluoro-0 -hydroxylBlnob*nzyl)plp«rldlno]cthyt}-6,7,8,9-t(tr*hydro-2 - •Mthyt-4N -pyrldoC1,2-a]pyrlaldln-4-aM 132961-05 -8 1-(4.4'-Difluorob«uhydryl)plptr*zln* 27469-60-9 6-a.9 -Dlftuoro-11-S,17-0-dlhydroxy-16-o-Mthyl-3 -oxoandro«t*-1,4-di«n*-17-t-carboxyllc acid 28416-82-2 2-<2,4-Dlfluoroph«iyl)-1,3-bli(1M-1,2,4-trlaiol-1 -yl>propan-2 -ol 123631-92-5 1-(2,4-Dlfluoroi3henyl)-6,7-d1fluoro-1,4-dlhydro-4-oxoquinatlnc-3-cirboxytlc acid 103995-01-3 (E>-(*)-2 -(2,4-Olflooroph«nyl)-1 -a -t4-(2,2,3,3-t»traflooropropoxy)»tyryl]-1H-1,2,4- trlaiol-1 -yl>-3 -(1H-1,2,4-trlaiol-1-yl)propan-2 -ol 141113-28-2 (lt)-2 -(2,4-Dlfluoroph«nyl)-3 -(1H-1,2.4 -trtazo(-1 -yl)propanc-1,2-diol 141113-41 -9 2,4'-OlfliJOro-2 -(1N-1,2,4-trlaiol-1 -yl)acttoph«non« hydrochloride 86386-75-6 1-(2,3-Dlhydro-1.4-tMnzodloxln-2 -ylcarbanyl)piperazlne hydrochloride 70918-74 -0 10.11-Dlhydro-5H-dibcnz(b,f]azepine 494- 19-9 10,11-Dlhydro-5H-dlbcnzo(a,d]eyclohcpten-S-one 1210-35 -1 3-(9,10-Olhydro-9,10-ethanoanthraccn-9 -yl)acrylaldehyde 38849-09- 1 N-{5-C(1,4-0ihydro-2-Mthyl-4 -oxoquinazolln-6 -ylMthyl)iMthylaiiiino]-2 -thenoyl}- L-glutai»tc acid 112887-68 -0 N-(S,6-Dlhydro-6-iiiathyl-2-aulfimoyl-4H-thlcnot2,3-b]thlopyr8n-4 -yt)*ceta«iide 7,7-dioxlde 120298-38-6 (4s,6S>-S,6-Dihydro-6 -aethyl-4H-thleno[2,3-blthiopyran-4-ot 7,7-dloxlde 147086-81-5 S,6-Dlhydro-4 -oxo-4H-thlcnoC2,3-b]thllne-2-«ulfana«{de 105951-31-3 S,6-Dihydro-4-oxo-4H-thlenoC2,3-b]thllne-2-*ulfonaailde 7,7-dioxide 105951-35 -7 «1l(,3R,5S>-3,5-Olhydroxy-2 - ((E)-(3S)-3 -hydroxyoct-1-cnyl]cyelopcntyl)acetic acid 56188-04-6 1,1- O llio pr apo xycycl oh exan c 1132-95 -2 Dllaopropyl photphorofluorldata 55-91-4 5,6-0lMthoxylndan-1 -one 2107- 69-9 1,1-DlMthoxy-2-(2-iRithoxyethoxy)ethane 94158- 44-8 3,4-Diwthoxy-B -aethylphenethylMiilne 55174-61- 3 (R)-6,7-OlMthoj(y-2-Mthyl-1 -(3,4,S-triaethoxybcnzyl)-1,2.3,4-tetrahydroltoqulnaUne -•dIbcnzoyl-L-tartarIc acid (1:1) 104832-01-1 a,a-Dlmthoxy-2 -nltrotolticna 20627-73-0 3,4-Dliiethoxyphenethylanlne 120- 20-7 5,6-0lMthoxypyrlaldln-4 -ylaailne 5018-45-1 6,7-DlMthoxyqulnazollne-2,4(1N,3H)-dlone 28888-U -O 4'-(2-(OiiBethylaaino>athoxy]-2 -phcnylbutyrcphenone 68O47-07-4 (S>-4 -(D-(2-Dlaethylaalnoethyl)-1N-lndol-5 -yl]aethyt)oxazolldln-2 -ofW 139264-17 -8 (2S.3R)-4-Dlaethylamino-3 -Mthyl-1,2-d<phenytbutan-2-ol 38345-66 -3 3-Diiiiethyla«inciiiethyl-1,2,3,4-tetrahydro-9 -iBathylcarbazot-4-one 132659-89 -3 2-(Dliiiethylaalnothlo)acetMide hydrochloride 27366- 72- 9 Dlaethyl cyanocarbonlaldodithloata 10191-60 -3 2,2-Dlacthylcyctopropanccarboxainlde 75885-58 -4 (3aR,4b$,4ll,4aS,5aS)-4 -(5,S-0iinethyl-1,3-d{oxotan-2- yt)hexahydrocyclopropa[3,4]cyclepcnta[1,2-b]furan-2(3H)-one 39521- 49-8 (S)-N, -N- DlM thyl -[3-(2-t hlc nyl)-3 -(1-na phthy toxy >propy ll am i ne- -photphor lc aci d (1:1) 161005-84-1 OiMthyU2-C5 -(1H-1,2,4-trlazol-1 -ylMthyl)lndol-3-yl]cthyl>aiiiinc 144034-80 -0 1-(5-(4,5-Dlphenyl{nldazol-2 -ylthlo)ptntyl]-1 -h«ptyl-3-(2.4 -difluorophenyl)urea 130804-35-2 1,2-Dlphcnyt-4 -(2-phenylthloethyl)pyrazolldine-3,5-d1one 3736-92-3 2,2-Dlphenyl-4-piperldinovaleronltrlle 5424-11 -3 3,3-Diphenyltetrahydrofuran-2 -ylldcne(dlMthyl)Mmoniun bromide 37743-18-3 Otaodiua 2,5-dihydro-5 -thioaxo-1N-tetrazol-1 -yli*cthanesulfonate 66242-8 2-8 (S>-1,4-Dlthia-7-aza«piro[4.4]nanane-8-carboxytlc acid 124492-04-2 Enexolone dihydrogen photphate (INNN) 18416-35 -8 9-l, 11- (-Epox y-1 7, 21 -dihydr oxy- 16- a-Mt hylpre gna-1,4 -dle ne-3,2 0-dl one 24916-90 -3 9-l,11-«-Epoxy-17-o,21-dihydrexy-16-l -Bethylenapre«na-1,4-diane-3,20-dlone 981- 34- 0 2,3-Epoxypropyl 4-(2-iBethexyethyl)phenyl ether 56718-70-8 Ethchlorvynol earbanate (INNM) 74283-25-3 (S,S)-N -(1-Ethoxycarbanyl-3-phenylpropyl)a(anlnc 82717-96 -2 2-Ethoxy-S-ftuoropyrinldln-4(1H>-one 56177-80- 1 Ethyl N-t2-I(acetylthlo)iiiethyl]-3 -(o-tolyl)-1-oxopropyl>-L-Bethionate 136511-43-8 Et hyl 4 -(2- anl no-4-c hlor oa nll ino)plpe rt dln« -1-c ar boxy ta te 53786- 45- 1 Ethyl (S)-3 -(4-aainophenyl)-2 -phthatlaldoproplanate hydrochloride 97338-03-9 Ethyl 2-(2-anlno-1,3-thlazol-4 -yt)-2 -hydroxylalnoacetatc 64485-82- 1 Et h yl (S)-3 r( 4-[bl «(2 -chl or oethy l) a«l no]phe nyl}- 2-phtha ll nld opropl onat c h yd roch lo rid e 94213- 26-0 Ethyl 2-(2-chtoro-4,5-dlfluorobenxoyl)-3 -(2,4-dlfluoroantllno)acrylate Ethyl 7-chloro-1 -(2,4-difluoraphenyt)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxonaphthyrldine-3-carboxylate 100491-29-0 Ethyl 3-(2-chtoro-4,5-dlfluorophenyl)-3-hydroxyacrylatc 121873-00 -5 Ethyl 4-(S-chloro-2,3-dlhydro-2-oxo-1N-benzliiildazol-2 -yl)piperidine-1-carbaxylate 53786-46 -2 Ethyl (7-chloro-2,4-dloxo-1,2,3,4-tetrahydroqulnazolin-1-yl)acetate 112733-45-6 Ethyl 7-chloro-2-oxaheptanoate 78834-75-0 Ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoatc, In the for* of a solution in toluene Ethyl (1-cyanocyclohtxyl}ac«ttte 133481-10-4 Ethyl 2-eyarM-3 -ethoxyacrylate 94- 05 -3 Ethyl [3-(cyanonethyl)-4-oxa-3,4-dihydrophthalazin-1 -yl]acetate 122665-86-5 Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4 -oxo-1,4-dihydroquinoline-3 -cBrboxylate 9B349-25-8