Page:United States Statutes at Large Volume 113 Part 3.djvu/593

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


PROCLAMATION 7207—JULY 1, 1999 113 STAT. 2111 Section A. (con.) 2. (con.) (c). (con.) Annex (con.) -5- J-a c8to xy-5 -acet ylb en z yl a cetate (R)-1,2,3,4-tetrahydropapaverine hydrochloride tran»-2-cnloro-3-{4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-1,4-naphthoquinone 1,3-dichloroacetone 3,5-dimelhylpiperidine 2,6-diaminopyrimidin-4 -ol 1-(2-chloroethyl)piperidinium chloride diethyl L-qlutamate hydrochloride tert-butyl (1 R,4S)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-enyleart)amate 2-butyl-1,3-diazaspirol4.4]non-1-en-4 -one hydrochloride tert-butyl 2-{[1 -(2-aminothiazol-4-yl)-2-(benzisothiazol-2-ylthio)-2-oxoethyliden«il aminooxy}- 2-nnethylpropionate bi$[(i»opropyioxycarbonyloxy)methyl t(R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl) -1 -methylethoxylmethyl phowhonate-fumanc acK) (1:1) (R)-{2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1 -methylethoxylmethylphosphonic acid (R)-pfopylene cartwnate 6-amino-9H-purin-9-ylethanol (R)-2-(S-aniino-9H-purin-9-yl)-1-methylethanol chloromethyl isopropyl carbonate diethyl (tosyloxy)methylphosphonate 'R)-3-chloroprbpane-1,2-diol S)-Utrityloxy)methyl]oxirane S)-z -(2-ami n o-5-c hl or o ph en yl)-4- cyclo p ro p yl-1, 1, 1-tri flu o ro b ut-3-y n-2-o l 10,10-bis((2-fluoro~4-pyridyl)n)ethyl]anthrone (S)-N -{(1S,2R)-3-[(1, 34)en r od i oxo l -5-yl sul fo nyl){ iso b utyl)ami n o]-1 -ben z yl-2 -hyd r oxy pr op yl}- 3,3-oimethyl-2-<sarcosylamino)butyramide (4R,SS,6S,7R>-1-{(3-amino-1H-indazol-5-yl)methyll-4,7-dibenzyl-3-butyl-5,6- dihydraxyhexahydro-2H -1,3-dlazepin-2-one (2S)-N q(R)-f-< 1,3-b en z od io xo l-5 -Yl)bu tyll -3,3-di eth yl-2 -{4-{ (4-me thy1pipe raz in -1-yl)- car bo ny l]phen o xy}-4 -oxo az etid in e-1-ca rtx)xam iae 2-(piperazin-1 -yl)pynmidine 4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile bromoniethylcyclopropane cydobutanecartwxylic acid

  • -••—'~

-'-• •— •- -•• J|g 'ridor4,3-b]indol-1-one 6-dihydro-2-pyridone 4,S,6,7-tetrahydrothieno(3,2-c1pyndine hydrochloride methyl 2-(2-cnlorophenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydroth ieno[3,2-c)pyridin-5-yl)acetate hydrochloride 2-br o mo -2-(2-ch lo r op h eny l)ac etic acid di*odium(2S,3R)-2^iydro)n-3 -isobutylsuccinate 7-a min o -3-<2-fu r oyl thi o meth yl)-3 -ceph em- 4-carb o xyl icaci d methyl 5-chloro-o -anisate 4-{(4-mesylamino)phenylH-oxobutyric acid benzyl (3-Tluoro-4 -morpnolinophenyl)carfoamate (3R)-3-{(S)-1-(m eth ylam in o)ethy llpy rr ol id i ne (4-cart)oxybutyl)tripnenylphosphonium bromide J3aS,9aS,9bro-3a-methyl-6^2-(2,5,5-trimethyl-1,3-dioxa^-2-yl)ethyl]-1,2,4,5,8,9,9a,9b- octahydro-3aH-cydopenta[ajnaphthalene-3,7-dione 2-amino-2',5-dichiorobenzophenone 21-<:hloro-l6-alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triane-3,20-dione 3,20-dioxopregna-1,4,9(11),1&-tetraen-2l-yl acetate uracil tetrabutylammonium (6-iodo-1 H -purin-2 -yhamide •1S,2S,3S)-2,3-b •• •• '- S- m iet by luridin e jenzyl(1-carban. 5,8-dihydro-1 -naphtt _ pot aui um (R)-N -(3-eth o xy-1-me thyl -3-o xo pr o p-1-e nyl)-2-p h eny lg lyc in e triethylaniline 1-(4-(2-d in)eth ylam in oe tho xy)[14C]phen yl)]-1,2-d iph en ylb u tan-1-o l o-chlorothlophenol cytidine S'-idihydrogen phosphate) ... (tnethyl)amlno)ethylr- '- . 1-nitrosoindoline inoaine 5'-di«odium phosphate .- tartaric acid (2:1) 2-{benzyl(tnethyl)amino)ethy1acetoacetate 2-fnethyl-1 -nitrosoindt "" inosine S'-disodium pt, 4-{1-hydrpxy-2-(methylamina)ethyl]phenol-L' 4-phenylpiperidin-4-o( 1-{4-b en zy lo xyph en yl)- 2-(4-by dr oxy -4-ph en yl-1-p iper id yl)pr op an -1-o ne 7-chloro-2-<4-methoxy-2-methylphenyl)-2,3-dihydro-SH-pyridazino[4,5-b]quinoline-1,4,10-trione, sodium salt N'-(N-methoxycarbonyl-L-valyl1-N 3-methyl hydrogen 7-chloro-1,4-dihvdro^^xoqulnoline-2,'3-dicarboxylate (S>-N -(5-(2-(2-amino-4 -oxo^,6,7,S-letrBhydro-1H L-glutamic acid 3,3,3-trifluoro-1 -isopropyl-2 -oxopropyl]-L - prolinamide ' io li ne- 2,3-d ic arb o xylate 'Pyrimido[5.4-bl[1,4]thiazin-S-yl)ethyl}•2-thenoyl]. '2-enyn-N.ethylcyclohexylamine hydrochloride (dimetnylamino)ethyl]axime-fumsiric acid (2:1) ..M ^ ,.—~. «.,... yrr-~..,-—,.. -K»'Pyfidazin-3 -yl)propane-1.2-diamine-fumancacid (2:3) 2-tt1 -(7-chloro-4-quinolyl)-5-<2.6-dimethoxyphenyl)-1H -pyrazol-3 -yl]carbonyliimino)- adamantane-2-ca(t>oxylic acid (S)-N -(4-(4-acetamldo-4-phenyl-1-piperidyl)-2-(3,4-dichlorophenyl)butyl]-N-niethylbenzamide- N'-((2R.3S)-5 -chloro-3-(2-chlorophenyl)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)sultonyl]-3-iydroxy-2,3- altiydro-l H -indol-2 -yicart>onyl}-L-prolinamide 1-(6-cn lo r o-2 -f '"' ethyl ({7S>-7^^.. acetate hydrochloride methyl 0-2-deoxy-6-0-sulfo-2-(sulfoamino)-alpha-D^|lucopyranosyl-(1,4)-0 -beta-D - glucopyranuronosyKI,4)-p -2-deoxy-3,&-di-0-sulfo-2 -(sulfoaminoj-alpha-D - -glucopyranosyl- (1,4)-O-2 -0-sulfb- alpha-L -idopyranuronosyl-(1,4)-2-deoxy-2-(sulfoaminol- 6-<hydrogensulfate>-•lpha-D-glucopyranoslde, decasodium salt 3-{[4-(4-amidinophenyt)thiazol-2-yl][1;<carboxymethyl)-4 -plperidyl]amino}pro|}lonic acid ethyl 3-;({4-{4-<N-ethoxycart>onylamidino)phenyl]thiazol-2-ylH1-(etnoxycamoriylmethyl)- 4 -pipendynamino) propionate (S)-1 -{2-{3-(3, 4-di cli lo r qp h enyl)-1-(3-l sop r op o xyph en acyl)-3-pip eri dyl]eth yl} -'l -ph en yl- 1 -azoniabicyclo-{2.2.2]oaane chloride 5.< 4-chl o ro ph en yl)-1-(2,4-el ich lo r op h enyl)-4-meth yl -N-p ip er id in o -1H-p yr azo l« -3-carb o xami de (R)-N -(1-{3-(1-benzoyt-3-(3,4-dichk)ropnenyl)-3-piperidyllpropyl}-4-phenyl-4H5iperidyl)-N-methyl- 40 23-02-3 240 85-06-1 54417- 53-7 15 3977- 22-1 534- 07- 6 35794- 11 -7 56 -06 -4 2 008- 75-5 1118 -89 -4 168 960- 18-7 15 1257 -01-1 89 604- 92- 2 202 138 -50 -9 1471 27- 20-6 166 06-55-6 7 07-9 9-3 140 47-2 8-0 35180-0 1-9 31618-90-3 57090-4 5-6 1299 40-50-7 154598-58-0 160 588-4 5-4 1835 56-68-5 1889 78-0 2-1 1573 41-4 1-8 20 980 -22 -7 39186-58-8 705 1-3 4-5 3721-95 -7 5005-36-7 1228 52- 75-9 1391 22-7 6-2 2 8783-4 1-7 130 209 -90 -4 1411 09- 25-3 157604 -22- 3 80370-59-8 33924-48-0 100 632 -57- 3 168 828 -81- 7 155 322 -92- 2 17 814 -85-6 88128 -6 1-4 2958-36-3 151 265 -34- 8 37413-91-5 66- 22- 8 1561 26- 48- 6 132294- 17- 8 146 3-10 -1 91558-42 -8 2 767 3-4 8-9 961-69-3 33881-72-0 82407 -94 -1 6320-03-2 63- 37- 6 54527-65 -0 85440-7 9-5 4691-65 -0 165 89- 24-S 40 807 -6 1-2 1885 91- 61- 9 1701 42- 29- 7 1820 73-7 7-4 170 143-39-2 1775 75-1 7-6 1923 29-4 2-3 9002-1 2-4 1395 92-9 9-7 1321 73-0 7-0 1305 80-0 2-8 13 7733-33-6 1463 62-7 0-1 17 638 1-9 7-8 2Hpyridyl)-4^lperidylamine hydrochloride ^-{ [(2Rh 2-(3- cnl or o ph en yl) -2-by dr ox yeth yl]am in o }-5.6,7,8-tet rah yd ro -2-n ap hthyl oxy)- hyoro-'-'---'-