Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/547

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


1455 FINLAND-RECIPROCAL TRADE-MAY 18, 1936 LUETTELO II-Jatk. 'hdysaltojen v. 1930 tariffi- lain pykald 1402 1405 1409 1413 1516 1604 1716 1772 Tararan nimitys Pahvi, rakennuspahvi ja massapahvi, kartonki ja ruskea pahvi tai jaljennetty nahka mukaanluettuina, ei levykiilloi- tettu, superkalanteroitu tai kitkaka- lanteroitu, liisteriaineella yhteenliiste- roity, sivelty, pintavirjatty tai pin- takerros massana viirjatty, piallys- tetty tai pintakerroksella varustettu, kuvloitu, painettu tai jollakin tavalla koristeltu, ei myoskiaan valmiiksi leikattuna laatikoita tai muita tuotteita varten eika erikseen mainittu, lukuu- nottamatta pahvia rullissarakennuspah- vin valmistusta varten Oikea pergamenttipaperi (tunnettu minka nimisena tahansa) Kaarepaperi, muualla mainitsematon: Sulfaatti Muu, olkipaperia lukuunottamatta Pahvi ja massapahvi, kartonki ja ruskea pahvi tai jaljennetty nahka mukaan- luettuina, levykiilloitettu, superkalan- teroitu tai kitkakalanteroitu, liisteriai- neella yhteenliister6ity, sivelty, pinta- varjatty tai pintakerros massana var- jatty, paallystetty tai pintakerroksella varustettu, kuvioitu, painettu tai jolla- kin tavalla koristeltu, lukuunottamatta pahvia rullissa rakennuspahvin valmis- tusta varten Tulitikut, friktio- tai lucifer- , kaiken- laiset, 144 laatikon grosseissa, kukin laatikko sisalt&en korkeintaan 100 tulitikkua Separaattorit, arvoltaan korkeintaan $50, kokonaan tai osissa, varaosat mukaan luettuina Mekaaninen puumassa, kemiallinen puu- massa, valkaisematon tai valkaistu "Standard" sanomalehtipaperi TuaU 10% arvosta 2c.perlb., ja10% arvosta 20% arvosta 25% arvosta $14.50 tonnilta a 2000 lbs., kuitenkin va- hintaan 15% ar- vosta ja enintaan 30% arvosta 17i c. grossilta Vapaat Vapaa Vapaa