Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/625

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 1533 LIJST I-Voortgezet Sectie A Nederland Tariefwet M lle 1934 Tarielpost Artikelen Maatstaf Rechten Ex 143 VI a Vracht automobielen waarde 15 pet. --- 143 VIII Inwendige verbrandingsmotoren Clb voor automobielen en tractors waarde 15 pet.


Ex 143 Tractors waarde 15 pet.


VII b 143 VIII Chassis en chassisramen voor B1 automobielen en tractors waarde 15 pet. --- -- Ex 143 VIII Andere onderstellen voor tractors waarde 15 pet.


B2b Ex 146 VI B Paardevleesch, gezouten 100 kg f 7.50 --- lb bruto Ex 148 I 4 Versche appelen waarde 12 pet. Aanteekening. De monopoliehef- fingen zullen als volgt worden vastgelegd: 1) voor de periode 1 Juli tot en met 28 Februari, voor elke ingevoerde hoeveelheid kg bruto f 0.04 2) voor de periode 1 Maart tot en met 30 Juni, voor een invoer niet grooter dan 13.500 ton bruto kg bruto f 0.02 3) voor de periode 1 Maart tot en met 30 Juni, voor elke ingevoerde hoeveelheid boven 13.500 ton bruto kg bruto f 0.04 Ex 148 I 5 Versche peren waarde 12 pet. Aanteekening. De monopoliehef- fingen zullen als volgt worden vastgelegd: 1) voor de periode 1 Juli tot en met 31 Januari, voor elke ingevoerde hoeveelheid kg bruto f 0.04 2) voor de periode 1 Februari tot en met 30 Juni, voor een invoer niet grooter dan 2.300 ton bruto kg bruto f 0.02 3) voor de periode 1 Februari tot en met 30 Juni, voor elke ingevoerde hoeveel- heid boven 2.300 ton bruto kg bruto f 0.04