Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/631

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 LIJST I-Voortgezet Sectie A Nederland Tariefwet Monopolie 1934 Tariefpost Artikelen Maatstaf Rechten hefing Ex 148 124 Gepelde rijst: 1) in bulk -- - vrij per 100 2) verpakt waarde l0 pct. if 1 .00 Ex 33 III Zwavel, al dan niet gezuiverd, in bulk


vrij


Ex 33 III Borax, in bulk


vrij


Ex 104 Hars, in bulk


vrij


· Ex 104 Smeerolie, in bulk


vrij


Ex148I Ruwe katoen, in bulk


vrij -- Sectie B Neder- landsch-IndiS Rechten (Wet van 29 TXrrm Artikelen Maatstat December 1933, Invoerrecht Tijdelljke Totaalincl. Ned. Staats- opoenten opeenten Blad No. 772) Ex34II Versche appelen Ex34II Versche druiven Ex 36 Gedroogde vruchten, n. a . g. behalve dadels en tama- rinde Ex 78 Zalm, enkel gekookt, in blikken Ex93en Havermout, haver- mais- Ex 42 tarwe- en rijstvlokken, zoomede gort en grutten Ex97II Vruchten in water of jus of in wijn Ex 101 en Groenten, geconserveerd, Ex 103 alsmede asperges en artis- jokken; in flesschen of glazen potten of in andere luchtdichte verpakking Ex121I Tabak in bladen Ex 211 Lakleder en overleder Ex235I Automobielbanden: buiten- banden Aanteekening. Het recht is voorbehouden den invoer van automobiel-buiten- banden in Nederlandsch- Indi6 te contingenteeren. Ex235I Automobielbanden: binnen- banden Aanteekening. Het recht is voorbehouden den invoer van automobiel-binnen- banden in Nederlandsch- Indie te contingenteeren. waarde 20% waarde 20% waarde 20% waarde 20% waarde 12% waarde 20% waarde 100 kg netto waarde 20% f 12.00 12% waarde 12% waarde 12% 6% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 6% 18% 10% 30% 10% 30% f 6.00 f 1800 6% 18% 6% 18% 18%