The Visions and Prophecies of Zechariah/Index of Scripture Texts

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/562[edit]

INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


OLD TESTAMENT


GENESIS.


in. 15 iii. 21 xv. I xv. 9, 10

xv. 13, 14, 17 xv. 18 . xviii. xviii. 3 . xviii. 22 . xxxi. 7 . xxxvi. xxxvii. 24 xli. 46 . xlv. 5 1. 20


i. 7 iii. 7 iii. 8

iv. 22, 23 v. 6-10 . v. 8 ix. 14 x. 23 . xiii. 21, 22 xiv. 12, 20 xv. 10 . xv. 15 . xviii. 23 . xix. 5, 6 xix. 6 xxi. 22 . xxi. 32 . xxii. 31 . xxiii. 31


EXODUS.


PAGE


r>.\uuus commu


ca.

PAGE


101


xxiv. ....


. 318


102


xxiv. 8 .


. 318


. 328


xxvii. 19


351


319


xxxv. 1 8


351


9 6


xxvii. 2O, 21 .


135


315


xxviii. 36-38 .


100


236


xxx. 7, 8


135


29


xxxii. 15


145


8 7
253


LEVITICUS.296


xii. 2 ....


460


320


xiv. 1-9 ....


461


87


xiv. 45 .


150


454


xv. 19-24


460


454


xvi. 30 (Heb.)


1 20xxiii. 39 .


521xxv. 9, 10


121


364


xxv. 15 .


476


298, 299


xxv. 23 .


331


369


xxvi. 3, 4


338


49


xxvi. 26 .


253


298


xxvi. 44 .


. 27, 94


. 518


xxvii. 29 ...


514


. 516
194


NUMBERS.68


iii. 18 .


452


68


viii. 7


460


25


xii. 6 ....


22


296


xii. 6-9 ....


29


247


xii. 7 ....


104


100


xiv. 21 .


253, 525


86


xiv. 22 .


253


379


xiv. 39 .


516


404


xvi. 5 ....


IOO


404


xxi. 4 ....


400


315


xxiii. 24 .


329


546


INDEX OF


SCRIPTURE TEXTS


547


N u M B ERS continued.JUDGES continued.
I AGEPAGE


xxv. 7, 8


448


v. 19 . . . . .


5 I8


xxvii. 2 .


89


v. 13


32


xxvii. 20 ....


199


vii. II


241


XXXV. 12


89


vii. 22 .


5 I8
viii. 3


181


DEUTEROiNOMYviii. 28


32


i. 38


87


xviii. 5, 6


34296


xviii. 7, 27 . . . .


32x. 8


87


xx. 26


213


X. 12, 13


219


XX. 28


87


xi. 13-15 ....


338


xx. 45-47 ....


5"


xvi. 13


522
xvi. 18


247


i SAMUEL.xvii. 8-10 ....


104


i. 7


213


xviii. 15 .


Ttf


i 8


2<~\


xviii. 15-19 ....


J J W

347


ii- 3


  • O j

148


xix. 17


89IsQ


xxi. 15-17 ....


j

124jy Si6


xxi. 19 (etc.) ....


J""T

247


XV. 22, 23


J

218


xxiii. 3


295


xv. 23


341


xxvi. 17-19 ....


486


xvi. 21 .


87


xxviii. I .


205


xvii. 33


8


xxviii. 1-12 ....


338


xvii. 45 .


327


xxviii. 15-68 ....


145


xix 13-16


342


xxviii. 28 ....


43 *
xxviii. 47 ....


221


2 SAMUEL.xxviii. 49, 50, 64, 65


224


i. 12


213


XXX. I .


145


ii. 7


241


xxx. 4, 5


3 6 4


viii. 2 .....


483


xxxii. .....


74


xiv. 14


15


xxxii. 8 .


I 3 I


xvii. 28 .


426So


xxiii. 3 . . . . .


306


xxxii. 36-42 .... xxxiii. 8-10 ....


424 213


xxiv. .....

xxxiii. 1-4 (R.V.) .


297

508


xxxiii. 29 ....


308


I KINGS.JOSHUA.i- 2-4


87


vii. 24, 25 .


520


ii. 21


103


xi. 23


32


iii. 6 .....


240


XV. 21


218


iii. 16


89


xviii. 13 .


211


vi- 3


147


xviii. 24.


5"


vii. 2


379


xix. 13


5"


vii. 7 . . i


147


xx. 6 .....


89


vii. 50


426
x. 29


173


JUDGES.xvii. i .....


87


iii. II, 30


32


xvii., xviii. . . ...


529


v. 16


162


xviii. 28 . ...


468


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/563[edit]

548


INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


i KINGS continued.


NEHEMIAH continued.


xx. 42


PAGE

5M 4.0 C


ix. 36 .... ix. ?6. 17


PAGE

33 182


2 KINGS. 18 ....


466


xi. 31 . xii. 4-16


211

7


iii. 14-16 iv. 38 .


87

106


Xlll. IO .

xiii. 23, 24 . .


151 464106
vii. 2-8 .... ix. 27 xiv. 13 . \xiii. 29, 30 . . .


519 4Si 513 451


ESTHER. ix. 19

JOB.


61290


xi. 19 . . .


217


xxiv. IO-I7


34 196


xxxi. 26 .


499249


PSALMS.xxv. 6, 7, 20, 21


290 248


ii. . iii. T.


306 ^28


i CHRONICLES.


524


xiv. i ....


414


xxi. ....


297 199


xvi. 8 ....


213 89

Sl 9


2 CHRONICLES.xvni. 13 xviii. 6-9 xviii. 15 .


327 92


xxxv. 20-27 . xxxvi. 14-16 . xxxvi. 1 6

EZRA. i. 1-3 .

ii. 28 .


4Si . 13. 223 385

34

21 I


xx. 7 . xxi. 5 .... xxii. 8 . . xxii. 20 . . . . xxiii. ....

XXV. IO . . .

XXV. 22 .


3H 199

3" 448 330 375 322


iii. 8, 13 ... iii. 10-13


. 138 139, 195

7


xxvii. 2, 3 . . xxvii. 4 . xxviii. 3 .


69 333 3M

332


vi. 14, 15


7, 138 40 209


xxxiii. 1 6


. 308

446
xxxiv. 7 .


682n


xxxv. 20 ...


3M


NEHEMIAH.


213


xl. 2, 3 . xliv. 4, 5 xliv. 23 .


32i 76, 435

81


vi. 10 vi. 12-14 vii. 32 . ix. 29 ix. 30 .


464 280

211 221 222


xiv. 5 ....

Xiv. 12 .

xlvi. 4 . . . xlvi. 5 . . . xlviii. 2 .


354 213

503 433 510


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/564[edit]

INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


549


PSALMS continu


td.


PROVERBS continued.PACKPAGE


1. i ....


2 3 8


V. 22


l64


li. 7


46l


xvi. 15 .


340


lix


268


xix. 6 ....


213


Ix. 12 .


328, 436
Ixv. 9 ....


503, 505


ECCLESIASTES.Ixvi. IO-I2


485


x. 4


181


Ixviii. 6 .


81
Ixviii. 17


175


ISAIAH.Ixix. 9 .


340


i. 8, 9 .


91


Ixxii. ....


200, 306


i. 26


214
Ixxii. 8-1 1


508


ii. 2


512


Ixxv. 4, 5, xcii. IO .


45


ii. 2, 3 (R.V.)


250


Ixxv. 8 ....


426


ii. 2-4 ....


195


Ixxvii. 1619 .


327


iii. 22


99


Ixxviii. 63, 64


234


iii. 26 .


148


Ixxx. 3 . ...


16


iv. 2 .


109, 194


Ixxx. 1 6, cxix. 21, cvi. 9.


92


iv. 3, 4 .


98


1 Qiv. 5, 6 .


68


1XXX1. o IO . . .

Ixxxi. 12-16 .


34 1

400


v. 26, 27 ...


362


Ixxxiii. 4 ...


51


vi. IO


221, 390


Ixxxv. 8 .


3M


vi. 13 .


483, 485


Ixxxv. 9 .


333


vii. 18, 19 ...


362


Ixxxviii. 6 ...


25


vii.-xii., xii. 6


76


ci. I


375


viii. 1-2 ....


389


cii. 13-22


77


viii. 4 ....


39


ciii. 20, 21


i5. *75


viii. 8 ....


331


civ. 4 ....


175


viii. 14, 15 ...


349


cvii. 23, 24 .. cviii. 13 .


25 328


viii. 1 8 . ix. 1-7 (R.V.)


106

. 316


cix. 6, 31, cxxi. 5 .


89


ix. 6


101, 477


cxiii. 3 .


. 238


ix. 7


352


cxv. 9 ...


33


ix. 18


Q7
cxviii. 22 ...


115


xi. 9


253


cxviii. 23 ...


235


xi. II, 12


239, 368


cxix. 21 .


92T\
cxxvi. 4 .


503


xii. ....


305


cxxix. 3 .


49


xiii. I ....


286
xiii. 10 .


500


cxxx. 7, 8


321, 322


xiv. i ....


39,8o


cxxx. 8 .


364


xiv. 1-3 ....


65


cxxxv. 7 .


34


xiv. 19 .


404


cxliv. 6, 7 . .


327


xiv. 28 .


286
XV. I


286
xvii. i . . . .


286


PROVERBS.xvii. 1-8


290


7 ....xvii. 13 . . . .


92


i. 24-33 ....


223


xix. i ....


2863Q


xix. 16 .


7"?


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/565[edit]

550


INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


ISAIAH con


tinned.


ISAIAH


ontinucd.PAGEPAGE


xix. 24 . . .


2 4 5


xliv. 3 .


340, 445


xix. 25 .


80


xliv. 4 .


413


XX. 2


389


xlvii. 6 .


36


xx. 3 .


106


xlviii. i .


239


xxi. i ...


3 2 7


xlviii. 10


96


xxi. I, II, 13 .


286


xlviii. 18


400


xxii. i .


286


xlviii. 20


. . 69


xxii. 22, 23


35i


xlix. 6


108


xxii. 22-24 (R-V.) .


351


xlix. 13 .


486


xxii. 23, 24


199


xlix. 19, 20


61


xxii. 25 .


352


li. i, 2 .


446


xxiii. i .


286


li. 3


4i


xxiii. 4 .


291


li. 10


370


xxiv. 23 .


500


li. 21-23


426


xxiv.-xxvii.


265


lii. 5 . .


. . 36


xxvi. I .


514


Hi. ii


. . . 69


xxvi. i, 5


62


lii. 13 .


191


xxvi. 8, 9


290


liii.


308


xxviii. 1 6


115.347


liv. 5


509


xxix.


267


liv. 6 .


101


xxx. 26 .


499


Iv. .


12


xxx. 30-33 .


328


Ivi. 3-6 .


77


xxxi. 4, 5 (R.V.) .


435


Ivi. 6, 7 .


v 195, 37i


xxxi. 9 .


484


Ivii. 15 .


25


xxxii. i .


306


Iviii. 3-5


218


xxxiii. 14


97


Iviii. 6-8 (R.V.)


219


xxxiii. 21


505


Iviii. 6-12


219


xxxv. 5 .


462


Iviii. 9 .


360


XXXV. IO


525


lix. 13 .


151


xxxvi. 10


144


lix. 13 .


138


xxxvi. 18-22 .


517


Ix. 1-3 .


134, 527


xxxvii. .


268


Ix. 14


234


xxxvii. 4


517


Ix. 19


62


xxxvii. 33


. . 328


Ixi. I


121, 32O


xxxvii. 38


212


Ixi. 6 .


. 86, loo


xxxviii. 6


328


Ixi. 7


325


xl. 2


325


Ixi. 10 .


. 98, 255


xl. 9Ixii. i, 2


\*1A


xli. 17 .


360


Ixii. II .


  • J*T

312


xlii. I . . .


191


Ixii. 12 .


. So, 121, 234, 364


xlii. 1-6 .


1 08


Ixiii. i .


177


xlii. 5


425


Ixiii. 2-4 (R.V.)


354


xlii. 22 .


320


Ixiii. 9 .


26


xliii. 2 .


. . 9 6


Ixiv. 6 .


97, 98 101


xliii. 5, 6


2 3 8


Ixv. 16 .


249, 510


xliii. 28 .


5H


Ixv. 17-20, 23-25


515


xliv. 1-5


254


Ixv. 20-22


234


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/566[edit]

INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


ISAIAH continued.JEREM IAH continued.
PAGEPAGE


Ixvi. 2 ....


25


xxxi. 38 .


513


x vi. 6, 7


195


xxxii. .... 236


, 247


Ixvi. 8 ....


459


xxxii. 19 ....


289


Ixvi. 18 .


254


xxxii. 37 ....


358


JEREMIAH.xxxii. 38-42 . . 206, 240


,486


i. 10


39


xxxiii. 15, 16 . . . .


109


.ii. 8-26 ....


397


xxxix. i ....


249


iii. .....


86


xxxix. 3-13 . . . . .


212


iii. 12, 13 ...


. 12


xii. 1-3


248


iii. 19 ....


224


xlii. 18


245


V. 10


36


xlvii. 6, 7 .


475
1. 4, 5 . . . .


77


VI. 2O ....

vii. IO .


449 87


1. 17, 18. . . . .


384
Ii. 6, 45


7o


x. 13 .


34/


xii. 7 ....


36, 231


Iii. 6, 7, 12, 13 ...


248


xiii. 15-17


17
xiv. 22 .


338


LAMENTATIONS.xvi. 8 ....


325


ii. 11-19 ....


234


xvi. 13 .


224


V. 21


16


xvi. 19-20 (R.V.) .


510
xvii. i ....


221


EZEKIEL.xviii. 1 8 .


397


ii. 9, 10


M5


xix. I, 2 .


405221


xix. 9 ....


385


iv. 1-2 .xxii. 18 .


199


iv. 22 .


324


xxiii. 5, 6 . . 109,


194, 306272


xxiii. 6 .


477


V. I


  • / J


xxiv. i, 9-11 .


34


V. 12


483


xxiv. 9 .


245


vi. 9


366


xxv. . . . .


294


viii. i .....


I O6


xxv. 15-27


390


xii. 6-1 1 ....


106


xxv. 30 .


81


xiv. i .....


1 06


xxix. ....


70


xv. 3


  • 7 T


xxx. 7 ....


484


xx. i. ...


7 106


xxx. 10 .


5 4


xxii. 14 (etc.) ....


241


XXX. II .


. 27, 49


T _xxx. 16 .


384


xxiv. 26


249 245


xxx. 18 .


511


xxvii.-xxviii. ....


273


xxx. 25 .


347


xxviii. 12 . . . .


29216-} A fJ


XXXIV. I y . . . .


345


xxxi. ii .


364


xxxv. 7 . . . - .


282


xxxi. 17 .


322


xxxvi. ii . . . .


359


xxxi. 27 .


365


xxxvi. 16-32 ....


98


xxxi. 31 .


. 318


xxxvi. 26, 27 .


4453 r Q


^


^J J S


xxxvi. 37 * * ...


J j/


xxxi. VI .


94


xxxvii. H-I4 .


^67


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/567[edit]

552


INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


EzEK I EL continued.JOEL continued.
PAGEPAGE


xxxvii. 23-28 ....


486


iii. 9-12 ....


429, 430


xxxviii. ii.


6l


iii. 15 ....


500


xxxviii.-xxxix.


265


iii. 18 .


53


xxxix. 29 .... xl.-xliii. .....


445 195


AMOS.....iv. II .XIlll. 12 .


S3 2
xlvii. 1-12 ....


55


v. 4-6 ....


3


xlvii. 18


287


vi. 13 .


45
vii. 10-14


467


DANIEL.vii. 13 .


211


i. I


34


viii. 5 ...


. I S 8


ii. I


47


viii. IO .


449


ii. 44, 45 (R.V.) . vii. .....


54 304


MlCAH.vii. 1-3


176


iv. 1-7 ....


195


vii. 6-8


54


iv. 1 1


517


vii. 7 .....


181


v. 2 . . . 316


, 347, 477


vii. 13, 14 .


54


V. 2, 4, 10, II


. 316


vii. 19, 23 .


416


v. 8


329


viii. .....


45


vii. 10 .


357


viii. 16 .vii. 15 .


37o


ix. 12


325


NAHUM.ix. 26


479


i. 4


92


x. 4-21 .....


21
x. 5-18


3


HABAKKUK.xi. 21 .


IQQ


ii. i
ss


ii. 14


. 506


HOSEA.
81277

  • ! J


in. 1214 . .


3 2 7


i- 7


313
i. 8


360


ZEPHANIAH.i. 9-11


486


i. 7


81


ii. 18-20 ....


4O2


ii. 2, 3 .


13


ii. 19, 20


239


iii. 13 ....


233


ii. 23


365


iii. 14, 15 ...


76


iv.-xiv. .....


273
iv. 16


221


HAGGAI.v. IS 38,


233


i. 3-5


242


vi. 1-3 38,


233


i. 4


209


xi. i


49


i. 6


243
i. 8xiv. i .....


13


i. 12-15 ....


242


TOEL.i. IT


213.


j ii. 12, 13 ....


IT,


i. 14


  • 3

ne


. 17


J

147


i. 14, 15-


21


ii. 28, 29


444


ii. 3 . . . .


139, 195T2I


ii. 4


241


iii. 2 .....


J 174


ii. 4, 5


C}B

138


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/568[edit]

INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


553


HAGGAI continued.


PAGE


LUKE.


PAGE


ii. 7, 8, 22, 23 ...


12


i. 10, 21


I 2O


< ii. 10-23 ....


J

21


i. 67-80


112


ii. 19


243


iii. 31


452


MALACHI. i. I


287


xxii. 6l, 62 xxiv. 46-49 .... xxiv. 47 .


431 14 112


i. ii ii. 3(R.V.) ....


92


xxiv. 50, 51 .


496


iii. 2-4


485


JOHN.iii. 5


216


i. 14 . .


197


iii. 7


11


ii. 29


192


iii. 8


j-j


v. 17


425
viii. 58


"3


APOCRYPHAx. 30


477
xii. 14, 15 .


312


i MACCABEES.xii. 20-33 ....


1 88


viii. 9-18 ....


326


xvi. 32


482
xix. 37


443


2 MACCABEES.

iv. 13-15 ....


326
i xii. 40


280


ACTS.

i. 23, 24


3"


NEW TESTAMENTii. 39 iii. 19


204 IS

148


MATTHEW.iv. 28


J"T V

474


i. 22


412


x. 41


1 20


5-15 ii. 17


412 263


xv. 13-18 .... xv. 14-18 ....


79

40


iv. 17 . . . .

vii. 15 ix. 3 6(R.V.).


280 344


xvii. 30 . xxvi. 6, 7 xxviii. 20 ....


S 323 323


xiii. 35


412
xxi. 4, 5. . . . 312,


316
xxi. 42 . xxi. 42~*44 ....


348


ROMANS.xxii. 1-14 ....


1 02


viii.


3

224398


viii. 20-22 ....


518


xxvi. 31, 32 .


O^

481


viii. 22-25 ....


323


xxvii. 3-10 ....


408


viii. 33, 34 .


91


xxvii. 9, 10 . . 262,


263


xi. i


92


xxvii. 39-43 ....


3"


xi. 11-15 ....


67
xv. 8


67


MARK.xv. 8, 9


319


vii. 19


148
xiii. 24, 25 .


500
xiii. 32


501


i CORINTHIANS.xiv. 27 (R.V.)


481


v. 7


148


Page:Visions and Prophecies of Zechariah (Baron, David).djvu/569[edit]

554


INDEX OF SCRIPTURE TEXTS


~ x^vjuin i n i j\ria.


PAGE


1 11 US.


PAGE


i. 2O


319


ii. 13


\2T.


ii. 14 .


437J^J


v. 10


105


HEBREWS.

V. 2


20O


GALATIANS.v. 9


312


i". 13


iSi


vi. 10


203


vi. 10


203


ix. 13 .


46l
x. 14 .


1 08


El HESIANS.
327


i. 9-11 .....


2033* 1 1


i. 18


80


i PETER.ii. 7 (R.v.) ....


203


ii. 4-8


348


13


204
ii. 13, 14


189


2 PETER.ii. 14, 15


350


i. 10-12


444


ii. 14, 16, 17 .


202


i. 20, 21 ....


222


ii. 19-22 (R.V.)


198


iii. 19-22 ....


3Si


i JOHN.ii. 22 .


192


ii. i, 2


91


iii. 10


198
v. 1 8


36i


JUDE.

ver. 21


102


I HILIPPIANS.

ii. 8


312


REVELATION.iii- 7-9


101


i. 7


290
iii. 7


352


COLOSSIANS.v. 6


116


ii. o


1 07


vi. 2 . .


28!7/


vi. 4


27


i THESSALONIANS.xiii. 1-6 .....


464


i. 8


133


xvi. 13, 14 .


464
xvii. 3-12 ....


45


2 THESSALONIANS.xviii. 12, 13 .


1 68


i. 7-10 (R.V.)


355


xix. 6-8


102


ii- 4


464


xix. 11-16 (R.V.) .


355


ii. 8


165


xxi. 1-8 .....


527


ii. II, 12


343


xxi. 15-27 ....


60


ii. 18


164.


xxi. 23 .....


62t


xxii. i


505


i TIMOTHYxxii. 2 -


506


vi. 15


510


xxii. n (R.V.)


164


no match[edit]

MORGAN AND SCOTT LTD.,

12, PATERNOSTER BUILDINGS,

LONDON, E.C. 4.


7 r

3 5


^ o u,

6 o j