Who's Who in India Supplement 1 (1912)/Index to Supplement

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

INDEX TO SUPPLEMENT


NOTE: Throughout the Index, the sign * indicates that the photograph of the title-holder appears in the Supplement. The sign † indicates that the photograph appears in the main work.

Page

 
Abas Beg, Mirza, K. S.
134
 
82
 
Abdul Ali, K. S.
139
 
Abdul Aziz, Saiyid, K. S.
134
*
Abdul Aziz Lari, K. S.
130
 
Abdul Ghafur, Kazi, K. S.
127
  58
 
Abdul Hakk, K. S.
127
*
Abdul Nur Chaudhri, K. S.
128
 
Abdul Rahman Khan, K. B.
89
 
Abdul Rahman Khan, K. S.
132
 
Abdul Razaq, K. S.
139
 
Abdul Reza, K. S.
139
 
Abdullah, Shaikh, K. S.
132
 
Abdulla Ashgar Ali, K. S.
136
  71
 
Abdulla Khan, K. S.
134
 
Abdur Razzak Khan, K.-I.-H.
179
 
Abdus Subhan Khan, K. S.
123
 
Abu Nasr Md. Yahia, K. B.
84
*
Abul Muzaffar Abdul Ali Khan, K. S.
128
 
Adam Khan, Mir, K. S.
136
 
Adimurtri Rao. Pulameti, R. S.
164
 
Advani, Kessamal Chattamal, R. S.
170
48
 
Agha Md. Khalil-bin- Mohammad Karim, K.-I.-H.
178
  21
 
Ahmad Din, K. S.
136
 
Ahmad Din Khan, Sahibzada, K. S.
134
  61
*
Ahmad Khan Nujjoo Khan, K. S.
125
 
Ahmad Said Khan, K. S.
131
 
Ahsan-ud-din Ahmad, C. S. I., I. S. O.
184
  22
 
Alam Khan, Mir, K. S.
137
  68
  59
 
Ali Naki, Saiyid, K. S.
133
 
Ali Naqi, Kazi, K. B.
85
 
Ali Shabash, K.-I.-H.
179
  37
  4
  35
  65
 
Amar Nath, R. S.
156
 
131
 
Amirullah Khan
80
 
Anantan Nayar, T. V., R. B.
113
 
Angal, Balwant Ramchandra, R. S.
173
 
Anjangaonkar, Ganesh Hari, R. B.
114
  15
 
Anwar Ahmad Faruqi, Kazi
79
 
Ardeshir Cowasj, K. S
135


Armugham Mudaliar, T. V., R. S. Artal, Rudragauda C., R. B., 1. S. O. tAsadullah Khan, Hon'ble Nawab

 1. Ashtbhuja Prasad, R. B.

1o5 Aslam Khan, Nawab Sir, at the Durbar Asmat Ullah Khan, K. S. 127 147

 • Atar Chand, R. S.
 1. Aulad Hossein, Sayid, K. B.

Avadhendra Bahadur Singh, Raja... Aziz-ud-din, C. I. E., C. V.O. 65 i \ I ) B x

iii

Page

Baburao Kunbi, R. S.

173

Badshahi Mela, The

hi

Bagchi, Girish Chandra, R. S.

1 13

Bahauddin Khan. K. B,

91

Raijnath Goenka. R. B.

93

 • Bajpai Chandrabhal,

'93

Bakhtgarh, Thakur of —

120

 • Bala Bux. Khawas, R. B.

108

Balaji Rao, Tikkani, R. S.

164

Balsaravala, Dadabhai Ratanji, K. S.

124

Bahvant Rao Bhaiya Sindhia, C. V. O. ...

67

■*Bal\vant Singh, Sardar Saheb, K.-I.-H. ...

180

Bam Bahadur Sah, Kunwar, R. B.

106

 • Banarji, A. R., I. C. S., CLE.

65

Banarji, Kalipada, R. B.

IOI

Bapu Rao Anand Puar, R. B.

120

Bapu Rao Dada, R. B., K.-I.-H.

'77

" :i "Barua, Dandadhar, R. S.

149

Barui, Narayan Vishnu,. R. B. . ..,

114

Barwani, Rana of —

196

• : *Basant Singh, Sardar, R. B.

109

Basu, Abinash Chandra, R. >

H2

Basu, Basanta Kumar, R. S.

'43

Basu, Karunadas, R. B.

92

Basu, Nanda Kumar, R. S.

14'

Basu, Prasanna Kumar, R. B.

96

Basu, Srish Chandra, R. B.

103

Bhaduri, Surendra Nath, R. S.

158

Bhagwant Singh, Sardar Bahadur

77

-Bhagwati Sahay, R. S.

'43

Bhakthavatsaludu Nayudu, C. R. S. ...

166

Bhandare, Sadanand Trimbak, R. B.

• 14

Bhandarkar, Sir Ramkrishna Gopal

tBharatpur, Maharaja of — at the Durbar .

1 1

Bhattacharji. Debendro Nath. R. S.

'57 IV INDEX

Page

Bhattacharji, G. C, R. S.

■57

tBhavnagar, Maharani of —

38

Bhim Sein, Mehta, R. S.

'56

tBhopal, Begum of —

35

Bhopal, Sahibzada Wahidaz Zafar Khan of — at the ]

Durbar 1 1

Bhor, Pant Sachiv of —

196

Bhuller Mai, R. S.

163

Bhutan, Maharaja of —

37

Bihari Lai, Mukat, R. S.

...

162

tBijawar, Maharaja of —

37

tBikanir, Maharaja of —

• 6, 34

Bikanir, Maharaj Kumar Sadul Sii

lgh of — at the D

urbar 1 1

 • Bises\var Tarkaratna, Mahamahopodhvaya

69

 • Bishamber Nath, R. S.

161

Bishen Das, R. B.


no

Bishen Das, R. S.


156

^Bishen Das, Divvan, D. B.


75

Bishen Singh, Sardar, R. S.


148

Bisheshar Dayal Chaturvedi, R. B.


103

 • Bisheshar Nath, Diwan, D. B.


74

Biswas, Tarak Brahma, R. S.


143

Bobbili, Maharaja of —


49

Bombay, Royal Arrival at —


1

Bombay, Royal Departure from —


28

Bose, Dr. Jagdish Chandra, C. S. I.

, C.

I.E.

61

 • Brahmachari, Upendra Nath, R. B.


94

Brahmdeo Singh, R. B.

. . .

1 10

Brij Mohan Nath A. Zutshi, R. B.


108

Broacha, Sir Shapurji Burjorji


52

Bundi, Her Majesty at —


..

tBundi, Maharao Raja of —


34

tBurdwan, Maharajadhiraja Bahadur

— - *-.

■of—

& 1

INDEX

V

Page

Calcutta, Royal Visit to —

Calcutta Municipality, Royal Reply to Address at

74

Calcutta University, Royal Reply to Address of —

25

Candaswami Mudaliar, C, R. S.

[65

Chakrabatti, Puma Chandra, R. S.

'43

Chandi Prasad, R. S.

158

-Chandra, Hari Mohan, R. B., K.-I.-H. ...

'75

tChandra Shamsher Jung, Maharaja Sir ...

20, 21, 196

Charkhari, Maharaja of —

3*

 • Chatarji, Aghornath, R. S.

[52

 • Chatarji, Bhut Nath, R. S.

'45

Chatarji, Prosonno Kumar, R. S.

140

Chatarji, Upendra Nath, I. S. O.

iS_>

Chaubal, Hon'ble Mr.. C. S. F.

59

Chaube Radha Charan

73

 • Chaudhuri, Charu Chandra, R. B.

100

Chaudhuri, Pramatha Narayan, R. S.

149

Chaudhuri, Radhe Gobind, R. B.

94

Chaudhuri, Nawab Saiyid All

57

Chaudhuri, Nawab Sd. Hossam Haidar ...

57

-Chhajuram Tiwari, Diwan, D. B.

74

Chiragh Din, Mian, K. S.

133

Chitnavis, Sir G. M.

50

Chitnavis, Shankar Bahvant, R. S.

■73

Chotal or Tsedag Namgyal Maharaj Kr. Sidkeong

Tulku 63

 • Chunilal Tulsiram, R. S

1 60

tCochin, Raja of —

38

Dacca, Nawab of —

.

Dadabhoy. Hon'ble Mr.. C. K. B.

...

EHurshan Singh. R. B.

1 06

Das. Girish Chandra. R. S.

Mo

Das. Umesh Chandra. I. S. 0.

184 I N I > E X Dastur, Fardunji Mancherji, K. B. Dastur, Manishah Ratanji, K. B.

 • Datta, Dina Nath Prithia, K.-I-H.

Datta, Girish Chandra, R. B. Datta, Mahendra Chandra, R. S. Datta, Pyari Mohan, R. B. tDavar, Sir Dinshaw Dhanjibhai Daya Kishen Kaul, Diwan, C. [. E. Delhi, Foundation Stones of New City

 • Desai, Govindbhai Hathibhai, R. B.

"*Deshmukh, Vinayak Sakharam, R. B. Deshpande, Annaji Jivaji, R. S. Desraj Urs., M. V. O., C. I. E. Dewas (Senior), Raja of — Dey, Chuni Lai, R. S. Dhanbhura, Kavasji Dhanjibhai, K. S. tDhar, Raja of — DharmChand, K.-I.-H. Din Mohammad Khan, K. B. Diwan Ali, Mir, K. S. Dubash, Jal Dossabhoy, K. S. Durbar, The Coronation Dutt, Kali Churn, R. S. Pack 81 90 T 77 102 •5" 102 52 1 90 [8 121 115 171 65 36 146 124 36 178 89 132 124 5 i45 tFaiyaz Ali Khan, Hon'ble Nawab Sir Faizulla Khan, K. S. tFaridoon Jung Bdr., Nawab, C. S. I . ( "^Farzand Ahmad, Kazi, K. B. Fateh Chand, R. S. Fateh Mohammad, K. B. Framji, Jahangir Dosabhai, I. S (>. • 5 1 136 66 140 89 INDEX

\ ii

Gadey, Govind Vital, R. S.

Pagi 17a

♦Gajju Mai. K. S . I. S. 0.

.

Gambhir Chand, Rajkumar

193

Ganapathi Sastri, R., Mahamahopadhya]

69

Ganesh Das, Seth. K S

159

Ganga Prasad, R. S.

151

 • Ganga Prasad, R. S. (Mainpuri)

153

Ganga Ram, C. I. E., M. V. 0.

67

Ganga Ram, R. S.

162

Gangpur. Raja of —

tGanpat Rai, Diwan. R. 13.. C. 1. E.

109

 • Ghose, Jogendra Chandra, R. B.

98

Ghose, Syama Churn, R. S.

l 5 l

Ghosh, Chandi Dass, R. B.

96

 • Gbosh, Devendra Nath, R. S.

M7

Ghosh, Ishan Chandra, R. 8.

141

Ghosh, Jogesh Chandra

101

Ghosh, Nirduksha Kumar, R. S.

145

Ghosh, Upendra Nath, R. S.

142

Ghulam Haider Khan. K. S.

 • 37

"Ghulam Haider Khan. K. S. (Peshawar)

140

 • Ghulam Hassan, K. S.

138

"Ghulam Mohammad, Shaikh, K. S.

138

Ghulam Mohammad Khan. K7S.

137

Ghulam Mujtaba, K. B.

87

Ghulam Salmani, Sharns-ul-Ulama

7'

Girdliari Ram. R. S.

'57

Gobind Ram. R. S.

164

Godbole, Ramchandra Parashuram, R, B.

1 15

Goona, Her Majesty at —

23

Goswami, Raja Kishori Lai

tGovindoss Chathurbhoojadoss Kusaldoss, 1). B.

 • Govindram Salamatrai, K. B., [. S. 0. ...

184

Govindrao Gangaram Matkar, R. 13. ...

120

I »vindrao Ganpatrao Subhedar, R. 15. ...

1 l8 vill INDEX Page Gulab Chand, R. S. ... ... 141 Gulab Jaro Singh, R. S. ... 173

 • Gulab Roy, Muttra, R. S. ... ... 166

Gune, Trimbak Raghunath, K.-I.-H. ... ... 180

 • Gunga Sahai, R. S. ... 154

Gupta, Chandra Narayan, R. S. ... . 144

 • Gurbakhsh Singh, Hon'ble, CLE. ... ... 66

Gurmukh Singh, R. S. ... ... 156 tGwalior, Maharaja of — ... ... 6, 196 Habib-ur-Rahman Khan, K. B. ... ... 88 Hanumantha Row, Bhimanakunte, I. S. O. ... 189

 • Har Narain Shastri, Mahamahopadhyaya ... 70

Hara Prasad Shastri, CLE. ... ... 62 Hari Singh, Thakur, R. B. ... ... 120 Harnath Singh, K.-I.-H. ... ... 178 Hassan Ali, Mulla, K. S. ... ... 124 Hayat Mohammad, K. S. ... ... 128 Hem Raj, R. B. ... ... 107

 • Himayat-ud-din Ahmad, Hon'ble K. B. ... ... 83

Hira Lai Bahaduri, R. B. ... ... 99 Hiralli Chennayya, R. S. ... ... 173 Homage of Indian Princes ... ... 8 Hora, Maneklal Chunilal, R. S. ... ... 175 Hormasji Cowasji, K. S. ... ... [55 Hotu Singh, R. B. ... ... 107 -("Hyderabad, Nizam of — ... ... 33 > ^Ibrahim Kahimtoola, Sir tldar, II. II. Sir Partab Singh (Regent of Jodhpur) 6, 38 Idar, Maharaj Kumar Him mat Singh of — at the Durbar 11 Iftikhar Ahmad, K. S. ... ... 140 Ihsan Ali. K.-I.-H. ... ... 179 INDEX

ix Page

Imam Mohammad, K. S.

124

Imambakhsh Khan Fateh Khan, K S


Imam-ud-din, K. S.

132

Imam-ud-din, Kammuru, K. S.

122

Inayat Khan Chand Khan, K S

144

Investiture, The Royal

h

 • Irfan Ali Beg, I. S. 0.

'85

Ishri Dat Ghildial, R S

•55

islam Ahmad Khan

80

Islam Nabi Khan

80

 • Islamullah Khan

80

 • Ismail Khan, Nawab Haji

57

tjai Narain, R. B.

» 06

tjaipur, Maharaja of-

197

Jaipur, Her Majesty at- -

21

Jallab Khan, Nawab Sardar, C. I. E

5*

Jamiat Rai, Diwan, CLE.

62

tjammu and Kashmir, Maharaja of —

33

Jan Gul Khan, K. S.

136

 • Janak Dhari Lai, R. S.

U*

Janki Prasad, R. B.

108

Jaora, Nawab of—

3 6 > 197

Jashpur, Raja of—

48

Jeypur (Madras) Maharaja of—-

49

Jhangiani, Harumal Ramchand, R. B.

r*4

tjhind, Maharaja of —

46

tjodhpur, Maharaja Regent of —

5, 3 8

Jodhpur, Maharaja of — at the Durbar ...

1 1

Joglekar, Lakshman Narayan, R. S.

! 7*

Joshi, Rambhau Meghasham. R. B.. K.-L-H.

175

Joti Pershad, R. B.

107

 • Jugal Kishore. R. S

159 X INDEX

Page

Kabul Ahmad, K. S

 • 3° .

fKahlur, Raja of — . .

47

Kailas Narayan Haskar, C. 1. E.

64

Kaisar Khan, Nawab, CLE.

62

Kanauji Lai, R. B.

104

Kandarp Sen, Raja, R. B.

120

Kanker, Maharaja of —

1 96

Kapadia, Rustomji Jamshedji, K. B.

82

 • Kapurthala, Maharaja of —

47

Karam Ilahi, Chaudhuri, K. S.

133

 • Karanjia, Dr. K. N.

'95

Karim Bakhsh Sethi, K. B

9*

 • Kashi Nand, R. B.

no

Kasim Beg Chagtai, K. B.

85

tKasturchand Daga, Sir Seth

Kesava Sastri, Mahamahopadhyaya

69

Kesri Singh, Seth, R. S.

161

Khadir Saheb, Dubash, K. B.

81

Khair Mohammad Khan, K. B.

92

Khairpur, Mir of —

38

 • Khajurgaon, Rana of —

Khalak Singh, Raja

57

Khalil Ahmad, Shams-ul-U lama

71

tKhalil-ud-din Ahmad, Kazi, K. B.

90

Khandekar, Govind Ramchandra, D. B.

76

Khem Chand, R. S.

164

Khopkar, Vinayak Narayan, R. B.

115

Khushal Chand, R. S.

157

Kirpal Singh, Sardar Bahadur

77

Kishan Chand, R. S.

... 156

tKishan Sah, CLE.

62

tKishangarh, Maharaja of —

• 35, 197

Kishori Lai Goswami, Raja

55

tKolhapur, Maharaja of —

38

tKotah, Maharao of—

34 INDEX

xi

Page

Kotah, Her Majesty at—

23

 • Kothari, Jehangir H., K.-I.-H

176

Kothi, Raja of —

65

Koweit, Skaikh of — |..

49

^Krishna Rao, Kamaraju Mannuru, R. S.

168

Krishna Sastri, Hoskote, R. S.

165

Krishnamachari, Gopalaswami, R. B.

119

Krishnarao Wasudeo Mulye, C. I. E.

65

Krishnaswami Aiyangar, A. A., D. B.. J.

S. 188

 • Krorimal Malu, R. S.

r 74

Kulkarni, Malhar Lingo, R. S.

171

 • Kumana, Edulji Bikaji, K. B.

82

Kumarasvvami Sastri, C. V., D. B.

72

 • Kumthekar, Balaji Hari, R. S.

170

Kundan Lai, R. S.

J 5o

Kurban AH Khan, K. B.

89

 • Kushal Singh, Thakur

193

Lachman Daji Jadu, R. B

99

 • Lachman Das, R. S.

152

Lachman Das, R. S. (N.-W.F.P.)

163

Lachmi Das Deogan, R. B.

105

v? Lahiri, Radhika Mohan, R. B ■

99

Lakh mi Chand, Seth, R. B.

no

Lakhtar, Thakur of —

47

Lall Shah, Saiyid, K. S.

i34

Lichmore, Burjorjee C, K. 3

126

Lokenath Tewari, R S

r 4 j

Madana Mohana Simha, Raja

55

 • Madhava Menon, K. M., R. S.

167 xii INDEX


Page

Mahapatra, Srikrishna, R. S.

 • 44
 • Mahdi Hasan, Saiyid, I. S. O.

185

tMahdi Husain, Nawab Mirza, C. f. E.

61

 • Makbul Shah Ahmad, K. S.

i35

Mandhata Singh, Maharaj. av the Durbar

11

Manohar Singh, R. S.

 • 52

Masur, Ganpat Ramrao, R. S

l V

■Mathura Das, K/-I.-H.

170

Mayadas Puri, R. S.

146

Mazumdar, Bidhu Bhushan, R. S.

148

Mehta, Bezonji Dadabhoy, Sir

5*

Mehta, Nusserwanji, Rustamji.' K B.

81

 • Mewa Ram, Seth, R. B.

I OS

Misra, Badri Narayan, R. B.

102

 • Misra, Jagannath Prasad, R. S.

'&

 • Misra, Syama Behari, R. S.

r6o

Mitha Khan, K. B.

9*

Mitra, Bihari Lai, R. B.

93

 • Mitra, Hamendra Nath, R. B.

107

 • Mitra, Mahendra Chandra, R. B.

96

Moghe, Ramchandra Daji, R. B.

<*7

Mohabat Khan, Nawab Haji

5*

Mohammad Abdul Khuddus Badshah, Hon'bh- KB

81

tMohammad Abdul Majid, Hon'ble Nawab

62

Mohammad Abdus Sami, K. B.

.

Mohammad Afzal, K. S.

127

^Mohammad Akbar Khan, K. S.

'37

Mohammad AH, M. V. 0.

H

Mohammad All Nasir Khan, Nawab Saiyid

58'

Mohammad Asghar Husain Khan, K B

Mohammad Aslam Khan, Nawab Sir

5>

Mohammad Aslam Khan, K. S.

'39

Mohammad Azim, Mian, K. S.

138

 • Mohammad Bakar Khan, K. B.

Mohammad Din. Chaudhuri, K. S. IN DFX

xiii Pa(,i

'Mohammad Faiyaz Ali Khan. Nawab Sir

22, SI

Mohammad Hassan, K. B.


Mohammad Hassan Shah, K. S

I36

Mohammad Jalar Ilusain. K S

I2y

Mohammad Kasim, K. B.

89

"Mohammad Khan, K. . s

. 1 2(>

Mohammad Khan. Sardar, K B

'

t Mohammad Munir, K. B.

89

^Mohammad Naimullah Khan, K.-l -H.

180

 • Mohammad Niyaz Ali, Diwan

192

Mohammad Razzak Markayar, K. S.

123

t Mohammad Salamullah, Nawab, C. I. E.

63

Mohammad Saleh-ud-din, K. S.

122

Mohammad Sarvvar, K. B.

90

Mohammad Shaft. Sheikh, K. S.

I32

Mohammad Suleman Shah, K. B.

Sg

 • Mohammad Sultan alias Kazi Farzand Ahmad. K.

B

Mohammad Taj-ud-din, K. B.

8 7

Mohammad Usman, Nathed. K S

133

 • Mohammad Yasin, K. S

130

\Iohammad Yusuf Khan, K. S.

'36

Mohammad Zaman Khan. K. S

l 37

Mohan Lai Hukhu. R. B.

104

Moizuddinpur, Raja of

55

Moti Lai, R. B.

108

Motibhai Kapadia, Miss, K.-I.-H

jSM

Mubarak bin Subah. Sheikh. K C. I E

49

 • Mubarak Husain, K. B.

86

Mubarik Ali Shah, K. S.


Muhi-ud-din, Kazi Khaja, K. S

133

Muhi-ud-din Ahmad, K. B.


Mukand Ram Sastri, Mahamahopadhyc-n

70

Mukarrab Khan, K. S.

'3*

Mukharji, Amrita Lai. R B

93

'Mukharji. Sir Asutosh

51 / xiv • INDEX Page Mukharji, Jogindra Nath, R. B. 95 Mukharji, Jyot Kumar, R. B. 97 Mukharji, Makunda Deb, R. B. 98 Mukharji, Nibaran Chandra, R. S. 146 t Mukharji, Sir Rajendranath 49 Mulji, Sir Vasanji Trikamji 5^ Mysore, Yuvaraja of- 33 Nabha, Maharaja of — 46 Nagpur, Their Majesties at — 27 Naha, Ananga Mohan, R. B. 100 Naik Bhimbhai Jivanji, R. S. • 172 Nanak Chand, C. S. L, C. I. E. 60

 • Nanak Chand, R. S.

163

 • Nand Lal Kaul, R. B., I. S. 0.

163 Nand Mai, R. S. 155 Nanjappa, Koravanda Muttanna. R B 119 Narayan Prasad, R. S. 142

 • Narayan Singh, Sardar Bahadur

78 Narayan Singh, Sardar, R. S. 158 Nasrulla Khan, K.-I.-H. 178 Natha Singh, R. S. 155 Nauroz Ali Khan, K. S. 138 Nepal, His Majesty in — 20

 • Nilkanth, Ramanbhai Mahipatram. R. B

116 Niranjan Das, K.-I.-H. 178 Nisar Husain, K. B. 81

 • Nizam Sha, Sardar Bahadur

77

 • Nizam-ud-din Ahmad, K. B.

Nosherwan, Dastur Kaikobad Aderbad .. V INDEX

XV

Page

Obeidulla Khan, Major

i 97

Orchha, grandson of Maharaja ot — at the Durbar

1 1

fPtihasu, Nawab of

22, 51

Pandit, Sitaram Ramchandra, R. S.

172

 • Paonaskar, Krishnarao Luxman, D. B.

75

tPalitana, Thakur Saheb of — at the Durbar

r 1

Paradin Khan, Malik, K. S.

135

 • Paranjpe, Shridhar Ganesh, R. B.

117

Parbati Bai, Mussamat, K.-I.-H.

177

Parsatharathi Aiyangar, M. A. P.. R. B.

1 12

Partabgarh, Maharawat of —

35

Patel, Jeona, K.-I.-H.

177

tPatiala, Maharaja of —

39

Pesumal Zoukiram, R. S.

172

Phadke, Purshottam Bapuji, R. S

171

Phailbus, Miss R. M., K.-I.-H.

178

Phaltan, Nimbalkar of —

47

 • Piara Lall, R. S.

163

Pitamber Joshi, R. B.

104

Pitre, Trimbak Janardhan, R. S

170

Piyare Lai, R. S.

159

Poho, Manekji Palanji, K. B.

81

Police Parade, the Royal

18

Pranatharthihara Aiyar, A. C, R. B.

"3

Pudamoji, Sardar Naoroji, C. I. E.

67

Puranik, Vithal Purshottam, R. B.

118

Purdah Party, Her Majestey's

18

Purshottam Fakirbhai, R. S.

171

Puttana Chetty, K. P.. D. B.

7: xvi INDEX


Page

Raghhavendra Row, K.-l.-H.

177

Raghubir Singh, Dhau Bakhshi, R. B.

120

tRaghunath Rao Dinkar, Rao Raja, C I.E.

64

Raghunath Singh. Maharaj, C. I. E.

63

Raguvar Singh, R. B.

121

Rahim Bakhsh, K. S.

 • 35

Rahim Shah, Mian, CLE.

6l

Rahimdad Khan, K. B.

 • 5

tRaigarh, Raja of —

48

 • Raj Kishen, R. S.

i59

Raja Singh, R. S.

l 57

Rajpipla, Raja of —

39

RalaRam, R. B., I. S.

183

 • Ralla Ram, R. S.

162

Ram Ditta Mai, R. S.

 • &

Ram Garib Lai, R. B.

105

-Ram Gulam Singh. R. B

95

 • Ram Lai, R. S.

J 5<

Ram Singh, R. B.

102

Ram Singh, Bhai, M. V. O.

68

 • Rama Rao, C. B., R. S.

166

Rama Rao, Ragadi, R. B.

113

Ramabhadra Naidu, Hon'ble V., D. B.

73

 • Ramachandra Rao, Pingalay, R. S.

165

Raman, Panangatan, R. S.

164

 • Ramanik Singh, Baba, R. S.

146

 • Ramanuja Chariyar, Kilambi, R. B.

1 1 1

Ramaswami Aiyangar, S. A., R. B.

ii3

 • Ramaswami Aiyar, K. A. P., R. S.

168

-Ramaswami Chettiyar, Hon'ble S. R. ...

73

Ramchandra Singh, Rajkumar, at the Durbar

1 1

tRampur, Nawab of—

ft 39

Rang Ram, R. S.

155

-Rangachariar, Kanjivakkam. K S.

167

Ranganadha Rao, Nayapathi, R. B,

112

 • Rangaswami Aiyar, Lalgudi Aiya. R. S.

169 INDEX

\\ ii

Page.

Ranjit Singh, Kana

196

Rasti Singh, K. S.

154

fRallam, Raja of —

 • 97

Ratnaswami Nadar, Tavasimuthu, K. B.

' " 3

K.iv, Bhimdal Lazarus Diwan. S \\.

Kay. Kali Prasanna, R. S.

F43

 • Rav. Kshaunish Chandra. Maharaja

53

Ray Chaudhuri, Raja Mahendra Ranjan

5$

Kay Chaudhuri, Xalini Kanta, R. S.

142

Razi-ud-din Khan. K. B.

85

Review, the Royal

«7

Rewa. Maharaj Kumar Gulab Singh of — at the Dur

bar 1 1

Riaz-ud-din, Mian. K. S.

122

Rocha Ram, R. B.

1 to

Royal Boons, The

12

Royal Garden Party, The

16

Royal Proclamation convening the Durbar

>

Roval Proclamation at the Durbar

1 l

Royal Tour. Diary of

Rustani Ali Khan. Nawab Bahadur

34

Ruthnavelu Mudelliar, K. S.

172

 • Saber Ali Mir Fida Ali. K. S.

' 25

 • Sabriis, Raghunath Vyankaji, K. B.

191

Sadanand Gairola. R .11. ....

104

Sadasiva Aiyar. T. A.. D. B

7-

Safdar Husain, K. S.

1 2 2

Saha, Brojo Xath. R. S.

140

Saifulla. Shams-ul-Ulma

7'

Saifulla Khan. K. S.

80

Sailana, Princes of — at the Durbar

1 I

Saiyid Ahmad, Shams-ul-Ulama

7-'

Saiyid Ali Chaudhuri. Nawab

37 xviii INDEX


Page.

Saivid Hossam Haidar Chaudhuri, Nawab

57

Sajjad Ali Khan. Nawab

59

Salem pur. Raja of —

Salig Ram. R. B.

no

Sardar Singh, Thakur, R. B.

[20

Sarkar, Akshay Kumar, R. S.

147

Sarkar, Mahim Chandra. R. B.

96

Sarkar. Purna Chandra. R. S.

145

 • Sarup Xarain, R. S.

192

Sarvothama Row, Canchi, I. S. 0.

. 189

 • Sassoon David, Sir, Bart.

5 l .

Sathe, Jagannath Lakshman. I. C S.

194

Sen, Lalit Mohan, R. S.

1 50

S (n . Malhura Xath. R. B.

101

 • Sen Xarain Kiss? en, I. S. O.

i»3

Seturamji Puar, Shrimant, R. B.

120

Shaba n Ali Khan, Raja. K. C. I. E.

50

Shaikh Shadi, I. S. 0.

182

Sham Sunder Lai. R. S.

■ 5-'

Shambhusingh Amarsingh Jadhavrao, K.-I.-H.

176

Shams Shah. Mir. I. S. 0.

INN

Shamsher Singh, C. I. E.

66

Shanker Sahai, R. S.

154

Shastri, Jamiatram Gavrishankar, R. S. ...

171

Shehr and Mokalla. Sultan of —

196

Sheo Xarain. Mahamahopadhya\ a

7o

Sheo Prasad, C. I. E.

6i

Sheonath Singh, Thakur. R , B

[21

 • Sheoraj Singh. Rana Sir

50

Sher Mohammad, K. S.

128

Sher Mohammad Karam Khan. K. S.

<-o

Sher Mohammad Khan, Sardar. K. B.

91

Shirgaonkar Vishnu Jagannath. R. B.

'47

Shoba Chand Mangalji, K. S.

'.'■-

Sikkim. Maharaja of — INDEX

\i.\

Sikkim, Heir-ApparenI ol -C. I. E.

Page

Siraj-ud-din, Mian. K. S.

133

Siraj-uMslam, Nawab, K. B.

...

Sirohi, Maharao <>f —

...

 • Sita Ram. K. S.

...

fSitamau, Raja of —

Sobha Singh, K. S.

...

Sohawa), Raja ol —

47

Slate Entry into Delhi, The

3

Subba Aivar, Pavier Krishnier, R. S.

166

Subba Aivar, Punnaivar, R. S.

... . H

 • Subbaraya Charya, S. V., Mahamhopadhyaya

...

Sukh Dayal, R. B.

'"/

x "Sukhbir Sinha, Hon'ble Lala

] 94

 • Sulaiman Khan. K. S.

129

Sundar Singh, Bhai, R. S.

... M7

Sundramurthi Mudaliar, A. M., R, B.

ng

 • Swami Dayai, Raja Seth

55

Tabarak Husain, K. S.

i_7

Tagofe, Maharaja Sir P. K., Kl

19

Tai Ram, Sardar Bahadur

77

Tara Chand, R. S.

156

larkabhusan, P. \.. Mahatnahopadhyaya

69

I Vja Singh, Bawa, R. S.

 • 53

I hacker. Cullianji Murarji. R. S

'.v S

 • ThaIrai (Khajurgaon), Rana of —
 • Tharyan, Parambil Tharyan, I. S. 0.

i$8

Tilok Chand, R. B.

•"/

Tirath Ram Shah. R. S.

163

rribhawan Singh. R. S.

'73

Trivedi, Bulakhidas Bapuji, R 1 1

114

'Trivedi, Kamalashankar Pranshankar, R. B

.

Tural. A!i. K, B. xx INDEX


Page.

tUdaipur, Maharana of —

6, 34

Ugyen Dorji Kazi, Raja

57

 • Umar Ilvat Khan. M. V. 0., C. I. K. ...

.11,12,68

LJmrao Singh, R. S.

154

Usman Nawaz Khan, K.-I.-H.

179

Vala Laksman Meram, C. I. li.

4"

Varadaraju Mudali, C. R. B.

108

Venkata Rao. Yerramilli, R. S.

168

Venkatarma Aiyar, Komar S., R. B.

112

Venkata rat nam Nayudu, Raghupati, R. B.

113

Venkatasveta Chalapati Ranga Rao Bdr., Maharaja

Sir 49

Vikrama Deo, Maharaja Sir

49

Visvesvaraya, Mokshagundam, C. L E. ...

64

Wadero Saifuldin Khan Abdul Karim Khan. K. S.

125

Wali-ul-lah Khan. Raja

56

Wankaner, Raj Saheb of —

39

Wazir Mohammad. K. S.

133

Wilayat Husain, K. S.

130

 • Yakut Khan. K. 1>.

92

Yasan Peru. K. S.

1 > j

Yasin Khan. C. I. E., A.-D.-C.

67

Vusut Ali Kothewala, K.-I.-H.

177

Yusuf Kanow. K.-I.-H.

178

Zahir-ud-din Ahmad, Kazi, K. S.

1JO

Zaman Khan. Malik. K B.

91

Zamin Husain. K. S.

129

Zarghun Khan. K. B.

91

/ullikar Ali Khan. C. S. I., 1 he Hon'blc

60

Zynulabdin Saheb, [\, Shifa-ul-Mulk

7