Du gamla, du fria

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Du gamla, du fria  (1844) 
Richard Dybeck and Louise Ahlen

In English[edit]

Richard Dybeck's text from 1844[edit]

1
Thou ancient, thou free, thou mountainous high North,
Thou silent, thou joy-rich, beautiful,
I greet thee, thou loveliest land on the earth,
Thy sun, thy skies, thy meadows green,
Thy sun, thy skies, thy meadows green.

2
Thy rest on the memories of the great days of yore,
When all round the world thine name honoured was.
I know that you are and you will be as you were,
Oh, I want to live and I want to die in the North,
Oh, I want to live and I want to die in the North.

Louise Ahlen's addition from 1910[edit]

3
Forever I shall serve thee my beloved country,
until death I owe thee my fidelity.
Thy right I will protect with mind and with hand,
thy banner, feats of bravery carry,
thy banner, feats of bravery carry.

4
With God I shall fight, for home and for bliss,
for Sweden, the dear fatherland.
For nothing, in the world, I would trade thee.
No, I would live and I would die in the North,
No, I would live and I would die in the North.

In Swedish[edit]

Richard Dybecks text från 1844[edit]

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

2
Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Louise Ahléns tillägg från 1910[edit]

3
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.