Page:A Book of Czech Verse.pdf/60

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

SVATOPLUK ČECH
(1846–1908)

Jak jitřním poupěti
plá krůpěj rosy,
jak prsten v objetí
svou perlu nosí,
jak nebe hvězdy jas
a křišťál horská sluj:
tak chová v každý čas
mé srdce obraz tvůj.

Spíš v dol se pohoří,
v souš moře změní,
spíš slunce dohoří
a luny skvění,
spíš ve mně živoucí
bít srdce ustane,
než k tobě horoucí
v něm láska doplane.

52