Page:A Book of Czech Verse.pdf/62

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

S. Čech (1846–1908)

Na širokých polích
na dalekých polích,
jaká krása dnes!
Stébel husté davy
výše mužské hlavy
stojí jako les.

Klasů jasné vlny
těžkým zrním plny
šumí vedle cest,
a když van je sehne,
mezi nimi šlehne
na sta modrých hvězd.

V brokátovém hávě,
v plné letní slávě
září každý lán,
těší se své kráse,
všecek usmívá se,
sluncem zulíbán.

Však tu nivou náhle
prochvělo cos táhle
jako teskný vzdech,
jak by všechno zbledlo,
s uleknutím vzhledlo
k hrstce šedých střech.

54