Page:A History of the Inquisition of the Middle Ages-Volume I .pdf/592

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
572
APPENDIX.

reducentes, a gravibus exactionibus per qnas infamia potest et scandalum genc- rari, vos et familiam veatram taliter compcscatis quod honestatis vcstrae titulua conservetur illa^sus, et nos discretionis vestrae prudentiam merito comraendare possumus. — Datum Lugduni sccundo Idus Mali, pontificatus nostri anno sexto (14 Mail, 1249).

VIII.

Abuse of the Number of Armed Familiars in Florence.

(Arch, di Fireuze, Rif ormagioni, Arcli. Diplom. XXVII.)

Bertrandus miseratione divina archiepiscopus Ebredunensis apostolicgs sedis nuncius circumspectis et religiosis viris inquisitoribus haereticae pravitatis qui in civitate et dioc. florentin. sunt et fuerint in futurum salutem in salutis autore. Quia quidani potestate sibi tradita abutentes et concessis a jure forma et modis debitis non utentes interdum favore seu alias concedunt aliqua ex quibus dampna proveniunt et scandala generantur, oportet talium abusus debito juris limitibus coartari. Cum igitur fidedigna relatione ad nostram audientiam sit deductum et nos fide probavimus oculata quod quidam inquisitores qui in civitate et dioc. florentin. prsedictis vos in inquisitionis officio precesserint immoderatum et ex- cessivum numerum consiliariorum notariorum et aliorum officialium ac famili- arium licet non indigerunt eisdem sibi assumere curaverunt passim eisdem et aliis sub familiaritatis vel officii titulo diversis qusesitis coloribus portandi arma offensibilia et defensibilia licentiam concedendo ex quibus multa provenerunt scandala et multis data fuit occasio aliis qui arma portare non poterant offendendi. Nos juxta commissam nobis circa reformationem officii inquisitionis sollicitudi- nem hujusmodi scandalis et quibusvis fraudibus occurrere cupientes et volentes praefatum inquisitionis officium sic laudabiliter et feliciter servatis eidem suis privileges gubernari quod propterea non offendatur justitia nee ex abusu privi- legiorum aliis praejudicium generetur, autoritate apostolica qua in hac parte fungimur decernimus et statuendo tenore prsesentium ordinamus quod inquis- itor florentinus qui est vel pro tempore fuerit possit duntaxat quatuor consiiia- rios seu assessores, duos notarios, et duos custodes carcerum et duodecim alios inter officiales et familiares sibi eligere et assumere et non ultra quibus possit dare licentiam arma prout consuetum est deferendi, hoc salvo quod si urgens ne- cessitas pro inquisitionis officio immineret, possit in hujusmodi necessitatis ar- ticulo arma portandi licentiam impertiri. Illud autem praesenti ordinationi ex superhabundanti duximus inserendum quod ne ex limitatione praedicta inquisi- tionis detrahatur officio et in executione ipsius dispendium patiatur potestas ac priores artium florentini teneantur prout etiam sunt de jure stricti inquisitori qui est vel erit pro tempore fideles et diligentes existere et familiarios et etiam alios cum armis omni difficultate sublata tradere quoties pro capiendis malefactoribus et suspectis et aliis officium inquisitionis tangentibus exequendis per inquisito- rem hujusmodi fuerint requisiti. In quorum testimonium prsesentes literas fieri fecimus et nostri sigilli appensione muniri. Dat. in Castro Scarparie florentin.