Page:Latin for beginners (1911).djvu/241

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.

THE RIVAL CENTURIONS 215


conlocabant. ^Tum legiOnCs quae proximg cOnscriptae erant tOtum agmen claudebant. Equites quoque in omnis partis dimittebantur qui loca explorarent; et centuriones praemittebantur ut locum castris idOncum deligerent. Locus habebatur idoneus castris *qul facile d€fendi posset et prope aquam esset. Qua de causa castra* in colle 5 ab utraque parte arduo, a fronte leniter declivi saepe ponebantur; vel locus paludibus cinctus vel in fluminis ripis situs deligebatur. Ad locum postquam exercitus pervenit, alii militum *in armis erant, alii castra munire incipiebant. Nam *quo tutiores ab hostibus milites essent, n6ve incauti et imparati opprimerentur, castra fossa l5ta et 10 vall6 alto muniebant. In castris portae quattuor erant ut eruptiS militum omnis in partis fieri posset. In angulis castrorum erant turr€s d6 quibus tela in hosds coniciebantur. "Talibus in castris qu3lia descripsimus PQblius a Caesare exceptus est. LXX. THE RIVAL CENTURIONS Illis in castris erant duo centuriones,' fortissimi viri, T. PuUo et 15 L. Vorgnus, quorum neuter alteri virtute* cedere volebat. Inter eos iam multos annos infensum certamen gerebatur. Turn demum finis controversiae hoc modo* factus est. Die tertio postquam Publius pervenit, hostes, maioribus copiis coactis, acerrimum impetum in castra fecerunt. Tum PuUo, *°cum Romani tardiores" viderentur, 20 "Cur dubitas," inquit, "Vorgne.^ Quam commodiorefn occasionem exspectas ? Hie digs dS virtute nostra iudicSbit" Haec^* cum dixisset, ^ The newest legions were placed in the rear, because they were the least reliable. * qui . . . po8«et . . . esset, § 501. 45. • castra, subject of pdnS- bantur. * in armis erant, stood under arms. ^ qu5 . . . essent. When is qud used to introduce a purpose clause? See § 350. 1. * T&libus in castris quilia, in such a camp as. It is important to remember the correlatives tilis . . . quilis, such . . . as. '^ A centurion commanded a company of about sixty men. He was a common soldier who had been promoted from the ranks for his courage and fighting qualities. The centurions were the real leaders of the men in battle. There were sixty of them in a legion. The centurion in the picture (p. 216) has in his hand a staff with a crook at one end, the symbol of his authority. ' virtate, § 501. 30. • Abl. of manner. *® com . . . vidirentur, § 501. 46. ** tardi5r6s, too slow, a not infrequent translation of the compara- tive degree. *' Haec, obj. of dixisset. It is placed before cum to make a close connection with the preceding sentence. What is the construction of dixiM«t?