Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/643

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 1551 LIJST II-Voortgezet Tariefwet van de Vereenigde Sta- Artikelen Rechen ten van 1930 Paragraaf 1685 Ammonium sulfaat van een kwaliteit hoofd- zakelijk gebruikt voor meststoffen, of hoofdzakelijk als bestanddeel voor de fabricage van meststoffen vrij 1686 Gomcopal vrij 1697 Ruwe gutta percha en gutta siak vrij 1731 Gedistilleerde of vluchtige karwijolie, geen alcohol bevattende vrij 1731 Gedistilleerde of vluchtige citronella olie, geen alcohol bevattende vrij 1732 Uitgeperete of geextraheerde palmolie vrij Aanteekening. Geen federale binnen- landsche belasting zal in de Vereenigde Staten worden geheven met betrekking tot palmolie, herkomstig van Nederland en zijn overzeesche gebiedsdeelen, hoo- ger dan de thans, krachtens Sec. 602fi van de Revenue Act 1934, geheven be- lasting van 3 dollarcent per Am. pond 1748 Kinine sulfaat en alle alkaloiden en zouten van alkaloiden, verkregen uit de kina- bast vrij 1753 Sago, onbewerkt, en sagomeel vrij 1765 Reptielhuiden, onbewerkt vrij 1768(1) Cassia, cassiaknoppen en cassia vera, voor- zoover ongemalen vrij 1768(1) Foelie, voorzoover ongemalen vrij 1768(1) Notemuskaat, voorzoover ongemalen vrij 1768(1) Zwarte of witte peper, voorzoover onge- malen vrij 1768(2) Karwijzaad vrij 1781 Tapioca, tapiocameel en cassave vrij 1806 Ruwe rottan stokken, of rottan niet verder bewerkt dan gesneden op maten voor stokken, geschikt voor regenschermen, parasollen, zonneschermen, zweepen, vischhengels of wandelstokken vrij