Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/637

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 LIJST II-Voortgezet Artikelen 77 Lithopoon, en andere verbindingen of meng- sels van zink sulphide en barium sulfaat naar gewicht minder dan 30% zink sul- phide bevattende 83 Aardappelmeel 84 Dextrine, uit aardappelmeel vervaardigd 353 Electrische Rontgen-apparaten, instru- menten (voorzoover niet voor laborato- rium doeleinden bestemd), en toestellen, en onderdeelen daarvan, afgewerkt of onafgewerkt, naar de waarde geheel of voor een overwegend gedeelte van metaal, en n.a .g . 601 Tabak, dekblad en binnengoed, indien gemengd of verpakt met meer dan 35% dekblad, ingevoerd in het vrije verkeer dan wel uit entrepot betrokken voor verbruik: Niet later dan 30 Juni, 1936 Indien ongestript Indien gestript Na 30 Juni, 1936 Indien ongestript Indien gestript 710 Edammer en Gouda kaas 719 (4) Haring, in pekel of gezouten (uitgezonderd baring in olie of in olie en andere be- standdeelen), al dan niet ontgraat, in onmiddellijke verpakkingen, elk met in- houd meer dan 15 Am. ponden wegende en niet meer dan 10 Am. ponden, netto gewicht, baring bevattende 722 Parelgerst 727 Gebroken rijst, welke gereedelijk door een metalen zeef gaat, geperforeerd met ronde gaten van een doorsnede van vijf en een half vier en zestigste inch 753 Tulpebollen Narcisbollen Crocus tuberkels Alle andere bollen, wortels, wortelstokken, pollen, tuberkels, knollen, en kruidach- tige overblijvende planten, ingevoerd voor tuinbouwkundige doeleinden, en n.a.g. 754 Zaaiplanten en stekken van Manetti, mul- tiflora, wilde rozen, rugosa, en andere stamrozen, indien niet ouder dan drie jaar 1% dollarcent per Am. pond 1% dollarcent per Am. pond 24 dollarcent per Am. pond 17%%ad val. 1.875 dollar per Am. pond 2.525 dollar per Am. pond 1.50 dollar per Am. pond 2.15 dollar per Am. pond 5 dollarcent per Am. pond, doch niet minder dan 25% ad val. % dollarcent per Am. pond netto gewicht 1 dollarcent per Am. pond es dollarcent per Am. pond 3 dollar per duizend 6 dollar per duizend 1 dollar per duizend 15% ad val. 1 dollar per duizend 125151°-37-PT -- 0 Tariefwet van do Vereenigde Sta- ten van 1930 Paragraaf 1545 Rechten