Translation:Lupang Hinirang

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Lupang Hinirang  (1897) 
by José Palma, translated from Tagalog by Wikisource

Original lyrics (Spanish)[edit]

Marcha Nacional Filipina

Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

¡Tierra de amores!
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

Current Lyrics (Filipino/Tagalog)[edit]

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso,
Sa Dibdib mo'y buhay. Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula,
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma'y di magdidilim,

Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
Ang mamatay ng dahil sa iyo.

English[edit]

Literal translation. Not meant to be sung.

Beloved country,
Pearl of the Orient,
The burning [fervour] of the heart
In your bosom is ever alive.

Chosen Land,
You are the cradle of the brave,
To the conquerors
You shall never be oppressed.

Through the seas and through the mountains,
Through the air and through the skies of yours azure,
There is splendour in the poem
And song for freedom beloved.

The sparkle of the flag that is yours
Is a victory that is shining.
The Star[s] and Sun of it
Forever shall never dim.

Land of the sun, of glory, and [of] love,
Life is heaven in your embrace;
It is our joy if there will be oppressors
To die because of you.